Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (268 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6635-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2916-9 (print)
Ploché střechy byly dlouho v podvědomí laické i odborné veřejnosti vnímány jako střechy problémové. Dnes jsou spolehlivé nejen proto, že jsou na jejich provedení nabízeny kvalitní výrobky, ale i proto, že projektanti i realizační firmy mají stále více informací o jejich vlastnostech i použití. Ploché střechy dnes už nemají jen funkci obalové konstrukce budov, ale umožňují i jejich provozní využití jako například terasy či střešní zahrady. Kniha je plná praktických informací zabývajících se provedením a funkcemi plochých střech. Jednotlivé druhy plochých střech jsou zde detailně popsány a každý druh ploché střechy je doplněn informacemi z oblasti stavební tepelné techniky, zpravidla včetně vzorových tepelně technických výpočtů..
001485262
Úvod // 1 Asfaltové pásy nebo fólie na ploché střeše? 11 // 1.1 Všeobecné údaje 11 // 1.2 Technické rozdíly 12 // 1.3 Ostatní rozdíly 12 // Nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech // 2.1 Úvod // 2.2 Pěnový polystyren (EPS) // 2.2.1 Obecná charakteristika polystyrenu // 2.2.2 Výroba pěnového polystyrenu // 2.2.3 Technické parametry pěnového polystyrenu // 2.2.4 Kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu // 2.2.5 Pokládka pěnového polystyrenu // 2.3 Extrudovaný polystyren (XPS) // 2.3.1 Obecná charakteristika // 2.3.2 Výroba extrudovaného polystyrenu // 2.3.3 Technické parametry extrudovaného polystyrenu. // 2.3.4 Použití výrobků z XPS v plochých střechách // 2.4 Minerální vlna // 2.4.1 Obecná charakteristika // 2.4.2 Výroba minerální vlny // 2.4.3 Technické parametry minerální vlny pro jednoplášťové ploché střechy // 2.4.4 Pokládka desek z minerální vlny na plochých střechách // 2.4.5 Výrobky z minerální vlny pro dvouplášťové ploché střechy // Pěnový polyuretan PUR a PIR // 2.5.1 Obecná charakteristika // 2.5.2 Výroba pěnového polyuretanu // 2.5.3 Technické parametry pěnového polyuretanu // 2.5.4 Pokládka pěnového polyuretanu // Pěnové sklo // 2.6.1 Obecná charakteristika // 2.6.2 Výroba pěnového skla // 2.6.3 Technické parametry pěnového skla // 2.6.4 Pokládka pěnového skla // 3 Parozábrany v plochých střechách 44 // 3.1 Obecné informace 44 // 3.2 Zásady pro navrhování a provádění parozábran 51 // 3.3 Proražení parozábrany upevňovacími prvky 53 // 4 Ploché střechy a tepelná technika (Zbyněk Svoboda) // 55 // 6 Ploché střechy // 5 Jednoplášťové ploché střechy 67 // 5.1 Obecná charakteristika jednoplášťových plochých střech 67 // 5.2 Jednoplášťové plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 71 //
5.3 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy // s klasickým pořadím vrstev (ZbyněkSvoboda) 72 // 6 Lehké jednoplášťové ploché střechy 76 // 6.1 Obecné informace 76 // 6.2 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění 77 // 6.2.1 Zásady pro návrh střešního pláště 77 // 6.2.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál 79 // 6.3 Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu 80 // 6.3.1 Zásady pro návrh střešního pláště 81 // 6.3.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál 83 // 6.4 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu (Zbyněk Svoboda) 85 // 6.5 Tepelně technické posouzení jednoplášťových plochých střech na dřevěném bednění (Zbyněk Svoboda) 89 // 7 Obrácené střechy a DUO střechy 90 // 7.1 Obrácené střechy 90 // 7.2 DUO střecha 91 // 7.3 Zásady pro použití tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu v obrácených // střechách nebo DUO střechách 92 // 7.4 Praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu (XPS) 97 // 7.5 Tepelně technické posouzení obrácené ploché střechy (Zbyněk Svoboda) 101 // 7.6 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) 103 // 8 Kompaktní ploché střechy 104 // 8.1 Obecná charakteristika 104 // 8.2 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z pěnového skla 104 // 8.3 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z desek z polyuretanu BauderPIR KOMPAKT 108 // 8.4 Porovnání obou materiálových variant kompaktních plochých střech 110 // 8.4.1 Společné vlastnosti kompaktních skladeb 110 // 8.4.2 Odlišnosti kompaktních skladeb dle použité tepelné izolace 111 // 8.5 Tepelně technické posouzení kompaktní ploché střechy s tepelnou izolací z pěnového skla (Zbyněk Svoboda) 112 //
9 Jednoplášťové ploché střechy s velkými sklony nebo na zakřivených plochách 115 // 9.1 Obecná charakteristika 115 // 9.2 Zásady a nezbytná přídavná opatření 117 // 9.3 Realizační podmínky 120 // 10 Dvouplášťové ploché střechy 122 // 10.1 Základní informace 122 // 9 // 10.2 Konstrukce větrané dvouplášťové ploché střechy 124 // 10.3 Funkce větrané dvouplášťové ploché střechy // 10.4 Zásady pro návrh větrané dvouplášťové ploché střechy // 10.5 Zásady pro opravy nebo rekonstrukci větrané dvouplášťové ploché střechy // 10.6 Přeměna větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou dvouplášťovou střechu // 10.7 Rekonstrukce nevětrané dvouplášťové ploché střechy // 10.8 Přeměna jednoplášťové ploché střechy na větranou dvouplášťovou plochou střechu // 10.9 Tepelně technické posouzení větrané dvouplášťové // ploché střechy (Zbyněk Svoboda) // 10.10 Tepelně technické posouzení nevětrané dvouplášťové ploché střechy (Zbyněk Svoboda) // 11 Lehké ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací 149 // 11.1 Obecná charakteristika 149 // 11.2 Druhy lehkých plochých střech s krokvemi a povlakovou izolací 149 // 11.3 Lehké větrané dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací 152 // 11.4 Tepelně technické posouzení lehké ploché střechy s krokvemi (Zbyněk Svoboda) 157 // 12 Opravy a rekonstrukce plochých střech 164 // 12.1 Rekonstrukce pouze vodotěsné izolace 165 // 12.2 Rekonstrukce střešního pláště s doteplením 166 // 12.2.1 PLUS střecha 166 // 12.2.2 Tepelně technické posouzení PLUS střechy (Zbyněk Svoboda) 167 // 12.2.3 DUO střecha 170 // 12.2.4 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda) 171 // 13 Balkony - lodžie - terasy 172 //
13.1 Základní podmínky pro návrh a provádění balkonů, lodžií a teras 175 // 13.2 Provozní souvrství a výrobky 185 // 13.2.1 Provedení provozního souvrství 186 // 13.2.2 Výrobky používané na provozní souvrství balkonů, lodžií a teras 197 // 13.3 Souvrství střešního pláště balkonů, lodžií a teras 207 // 13.3.1 Vodotěsná izolace balkonů, lodžií a teras 207 // 13.3.2 Tepelné izolace a parozábrany teras 210 // 13.4 Opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií 211 // 13.5 Rekonstrukce teras 214 // 13.6 Tepelně technické posouzení balkonů, lodžií a teras (Zbyněk Svoboda) 216 // 14 Střešní zahrady 218 // 14.1 Základní informace 218 // 14.2 Vegetační souvrství střešní zahrady 230 // 14.3 Souvrství střešního pláště střešní zahrady 231 // 14.4 Střešní zahrady na stávajících střechách 235 // 14.5 Zavlažování střešních zahrad 235 // 14.6 Údržba střešních zahrad 236 // 14.7 Zkušenosti odborné realizační firmy 237 // 14.8 Tepelně technické posouzení střech se střešními // zahradami (ZbyněkSvoboda) 241 // 15 Gravitační odvodnění plochých a šikmých střech 242 // 15.1 Všeobecné údaje 242 // 15.2 Návrh a dimenzování žlabů 246 // 15.3 Návrh a dimenzování střešních vtoků 248 // 15.4 Návrh dešťového odpadního potrubí 250 // 15.5 Zásady pro navrhování střešních žlabů 252 // 15.6 Zásady pro navrhování střešních vtoků 252 // 15.7 Zásady pro navrhování dešťových odpadních potrubí 253 // 15.8 Rekonstrukce odvodnění plochých a šikmých střech 254 // Literatura 255 // Rejstřík 258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC