Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (268 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6635-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2916-9 (print)
Ploché střechy byly dlouho v podvědomí laické i odborné veřejnosti vnímány jako střechy problémové. Dnes jsou spolehlivé nejen proto, že jsou na jejich provedení nabízeny kvalitní výrobky, ale i proto, že projektanti i realizační firmy mají stále více informací o jejich vlastnostech i použití. Ploché střechy dnes už nemají jen funkci obalové konstrukce budov, ale umožňují i jejich provozní využití jako například terasy či střešní zahrady. Kniha je plná praktických informací zabývajících se provedením a funkcemi plochých střech. Jednotlivé druhy plochých střech jsou zde detailně popsány a každý druh ploché střechy je doplněn informacemi z oblasti stavební tepelné techniky, zpravidla včetně vzorových tepelně technických výpočtů..
001485262
Obsah 5 // Obsah // Úvod // 1 Asfaltové pásy nebo fólie na ploché střeše?...11 // 1.1 Všeobecné údaje...11 // 1.2 Technické rozdíly...12 // 1.3 Ostatní rozdíly...12 // Nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech... // 2.1 Úvod... // 2.2 Pěnový polystyren (EPS)... // 2.2.1 Obecná charakteristika polystyrenu ... // 2.2.2 Výroba pěnového polystyrenu... // 2.2.3 Technické parametry pěnového polystyrenu... // 2.2.4 Kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu // 2.2.5 Pokládka pěnového polystyrenu... // 2.3 Extrudovaný polystyren (XPS)... // 2.3.1 Obecná charakteristika... // 2.3.2 Výroba extrudovaného polystyrenu... // 2.3.3 Technické parametry extrudovaného polystyrenu. // 2.3.4 Použití výrobků z XPS v plochých střechách... // 2.4 Minerální vlna... // 2.4.1 Obecná charakteristika... // 2.4.2 Výroba minerální vlny... // 2.4.3 Technické parametry minerální vlny pro jednoplášťové ploché střechy // 2.4.4 Pokládka desek z minerální vlny na plochých střechách... // 2.4.5 Výrobky z minerální vlny pro dvouplášťové ploché střechy... // Pěnový polyuretan PUR a PIR... // 2.5.1 Obecná charakteristika... // 2.5.2 Výroba pěnového polyuretanu... // 2.5.3 Technické parametry pěnového polyuretanu // 2.5.4 Pokládka pěnového polyuretanu... // Pěnové sklo // 2.6.1 Obecná charakteristika... // 2.6.2 Výroba pěnového skla... // 2.6.3 Technické parametry pěnového skla // 2.6.4 Pokládka pěnového
skla... // 21 // 21 // 21 // 21 // 22 // 23 // 25 // 27 // 29 // 29 // 30 // 30 // 31 34 34 34 // 34 // 35 // 39 // 40 40 40 // 40 // 41 // 42 42 42 // 42 // 43 // 3 Parozábrany v plochých střechách...44 // 3.1 Obecné informace...44 // 3.2 Zásady pro navrhování a provádění parozábran...51 // 3.3 Proražení parozábrany upevňovacími prvky...53 // 4 Ploché střechy a tepelná technika (Zbyněk Svoboda) // 55 // 6 Ploché střechy // 5 Jednoplášťové ploché střechy...67 // 5.1 Obecná charakteristika jednoplášťových plochých střech...67 // 5.2 Jednoplášťové plochá střecha s klasickým pořadím vrstev...71 // 5.3 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy // s klasickým pořadím vrstev (ZbyněkSvoboda)...72 // 6 Lehké jednoplášťové ploché střechy...76 // 6.1 Obecné informace...76 // 6.2 Jednoplášťové ploché střechy na dřevěném bednění...77 // 6.2.1 Zásady pro návrh střešního pláště...77 // 6.2.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál.79 // 6.3 Jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu...80 // 6.3.1 Zásady pro návrh střešního pláště...81 // 6.3.2 Funkční charakteristika jednotlivých vrstev a požadavky na materiál.83 // 6.4 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy // na trapézovém plechu (Zbyněk Svoboda)...85 // 6.5 Tepelně technické posouzení jednoplášťových plochých střech // na dřevěném bednění
(Zbyněk Svoboda)...89 // 7 Obrácené střechy a DUO střechy...90 // 7.1 Obrácené střechy...90 // 7.2 DUO střecha...91 // 7.3 Zásady pro použití tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu v obrácených // střechách nebo DUO střechách...92 // 7.4 Praktické informace z oblasti použití extrudovaného polystyrenu (XPS)...97 // 7.5 Tepelně technické posouzení obrácené ploché střechy (Zbyněk Svoboda)...101 // 7.6 Tepelně technické posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda)...103 // 8 Kompaktní ploché střechy...104 // 8.1 Obecná charakteristika...104 // 8.2 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z pěnového skla...104 // 8.3 Kompaktní plochá střecha s tepelnou izolací z desek z polyuretanu // BauderPIR KOMPAKT...108 // 8.4 Porovnání obou materiálových variant kompaktních plochých střech...110 // 8.4.1 Společné vlastnosti kompaktních skladeb...110 // 8.4.2 Odlišnosti kompaktních skladeb dle použité tepelné izolace...111 // 8.5 Tepelně technické posouzení kompaktní ploché střechy // s tepelnou izolací z pěnového skla (Zbyněk Svoboda)...112 // 9 Jednoplášťové ploché střechy s velkými sklony nebo na zakřivených plochách 115 // 9.1 Obecná charakteristika...115 // 9.2 Zásady a nezbytná přídavná opatření...117 // 9.3 Realizační podmínky...120 // 10 Dvouplášťové ploché střechy...122 // 10.1 Základní informace...122 // 9 // 10.2 Konstrukce větrané dvouplášťové ploché střechy...124 // Obsah
7 // 10.3 Funkce větrané dvouplášťové ploché střechy... // 10.4 Zásady pro návrh větrané dvouplášťové ploché střechy... // 10.5 Zásady pro opravy nebo rekonstrukci větrané dvouplášťové ploché střechy // 10.6 Přeměna větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou // dvouplášťovou střechu... // 10.7 Rekonstrukce nevětrané dvouplášťové ploché střechy... // 10.8 Přeměna jednoplášťové ploché střechy na větranou dvouplášťovou // plochou střechu... // 10.9 Tepelně technické posouzení větrané dvouplášťové // ploché střechy (Zbyněk Svoboda)... // lO.IOTepelně technické posouzení nevětrané dvouplášťové // ploché střechy (Zbyněk Svoboda)... // 126 // 129 // 132 // 134 // 138 // 138 // 141 // 145 // 11 Lehké ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací...149 // 11.1 Obecná charakteristika...149 // 11.2 Druhy lehkých plochých střech s krokvemi a povlakovou izolací...149 // 11.3 Lehké větrané dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací.152 // 11.4 Tepelně technické posouzení lehké ploché střechy s krokvemi // (Zbyněk Svoboda)...157 // 12 Opravy a rekonstrukce plochých střech...164 // 12.1 Rekonstrukce pouze vodotěsné izolace...165 // 12.2 Rekonstrukce střešního pláště s doteplením...166 // 12.2.1 PLUS střecha...166 // 12.2.2 Tepelně technické posouzení PLUS střechy (Zbyněk Svoboda)...167 // 12.2.3 DUO střecha...170 // 12.2.4 Tepelně technické
posouzení DUO střechy (Zbyněk Svoboda)...171 // 13 Balkony - lodžie - terasy...172 // 13.1 Základní podmínky pro návrh a provádění balkonů, lodžií a teras...175 // 13.2 Provozní souvrství a výrobky...185 // 13.2.1 Provedení provozního souvrství...186 // 13.2.2 Výrobky používané na provozní souvrství balkonů, lodžií a teras..197 // 13.3 Souvrství střešního pláště balkonů, lodžií a teras...207 // 13.3.1 Vodotěsná izolace balkonů, lodžií a teras...207 // 13.3.2 Tepelné izolace a parozábrany teras...210 // 13.4 Opravy a rekonstrukce balkonů a lodžií...211 // 13.5 Rekonstrukce teras...214 // 13.6 Tepelně technické posouzení balkonů, lodžií a teras (Zbyněk Svoboda)...216 // 14 Střešní zahrady...218 // 14.1 Základní informace...218 // 14.2 Vegetační souvrství střešní zahrady...230 // 14.3 Souvrství střešního pláště střešní zahrady...231 // 14.4 Střešní zahrady na stávajících střechách...235 // 14.5 Zavlažování střešních zahrad ...235 // 14.6 Údržba střešních zahrad...236 // 14.7 Zkušenosti odborné realizační firmy...237 // 14.8 Tepelně technické posouzení střech se střešními // zahradami (ZbyněkSvoboda)...241 // 15 Gravitační odvodnění plochých a šikmých střech...242 // 15.1 Všeobecné údaje...242 // 15.2 Návrh a dimenzování žlabů...246 // 15.3 Návrh a dimenzování střešních vtoků...248 // 15.4 Návrh dešťového odpadního potrubí...250 // 15.5 Zásady pro
navrhování střešních žlabů...252 // 15.6 Zásady pro navrhování střešních vtoků...252 // 15.7 Zásady pro navrhování dešťových odpadních potrubí...253 // 15.8 Rekonstrukce odvodnění plochých a šikmých střech...254 // Literatura...255 // Rejstřík...258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC