Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6936-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2934-3 (print)
Renomovaný český autor, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory. Nezapomíná ani na významné české sociology, jako například Lindnera, Masaryka, Chalupného a mnoho dalších. Publikace jistě osloví všechny, kteří se zajímají o sociologii - ať už studenty příslušných univerzitních oborů nebo laickou veřejnost..
001485264
OBSAH 5 // Obsah // Poznámka k Čítance sociologických klasiků ...9 // Platon (427 nebo 428-347 př. ??.)...13 // Platón: Ústaua ...13 // Emile Durkheim (1858-1917)... 18 // Emile Durkheim: Elementární formy náboženského života...18 // Emile Durkheim: Společenská dělbo práce...22 // Max Weber (1864-1920) ... 27 // Max Weber: Sociologie náboženství...27 // Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) ... 31 // Tomáš G. Masaryk: Otázko sociální. Základy marxismu // filosofické o sociologické...31 // Tomáš G. Masaryk: Sebevraždo jako masový sociální jev současnosti...35 // Karel Marx (1818-1883)... 38 // Karel Marx: Kapitál...38 // Friedrich Engels (1820-1895) ...42 // Karel Marx, Friedrich Engels: Komunistický manifest ...42 // Karel Marx, Friedrich Engels: Německá ideologie...43 // Karel Marx: Kapitál...44 // Karel Marx, Friedrich Engels: Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva ...45 // Antonio Labriola (1843-1904)...46 // Antonio Labriola: Památce Komunistického manifestu...46 // Antonio Labriola: Eseje o materialistickém pojetí dějin...48 // 6 ČÍTANKA SOCIOLOGICKÝCH KLASIKŮ // Antonio Gramsci (1891-1937)...51 // Antonio Gramsci: Poznámky o Machioueííim, poíitice a moderním státu ...51 // Thorstein Veblen (1857-1929)... 54 // Thorstein Veblen: Teorie  oháíčioé třídy...54 // Gustave le Bon (1841-1931) ...60 // Gustave le Bon: Psychoíogie doou ...60 // Vladimír lljič Lenin (1870-1924) ... 64 // Vladimír lljič Lenin: Stát
o reooíuce ...64 // Robert Michels (1876-1936) ... 71 // Robert Michels: Strany o uůdcooé ...71 // Karl Mannheim (1893-1947) ... 76 // Karl Mannheim: Ideoíogie o utopie...76 // Karl Mannheim: Ideoíogie o utopie...78 // Emanuel Chalupný (1879-1958) ... 80 // Emanuel Chalupný: Úood do socioíogie ...80 // Paul Felix Lazarsfeld (1901-1976)...86 // Paul Felix Lazarsfeld: O sociáfním oý kumu o jeho jazyce .86 // Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969)... 89 // Jürgen Habermas (* 1929) ...92 //  Erich Fromm (1900-1980) ...96 // Erich Fromm: Strach ze svobody...96 //  Erving Goffman (1922-1982)... 102 // Erving Goffman: Stigma...102 // Erving Goffman: Všichni hrajeme diuadfo...108 // Lucien Goldmann (1913-1970) ... 112 // Lucien Goldmann: Humanitní vědy a fiíosofie...112 // OBSAH 7 // Talcott Parsons (1902-1979)... 117 // Talcott Parsons: Studie o sociáíní strotißkoci ...117 // ? Charles Wright Mills (1916-1962)... 124 // Charles Wright Mills: Mocenská elita ...124 // Hannah Arendtová (1906-1975)... 131 // Hannah Arendtová: Puood totalitarismo ...131 // X Anthony Giddens (* 1938) ... 136 // Anthony Giddens: Důsledky modernity ...136 // Zygmunt Bauman (* 1925)... 142 // Zygmunt Bauman: Indiaiduaíi ouaná společnost ...142 // Thomas Luckmann (* 1927) ... 150 // Peter L Berger, Thomas Luckmann: Sociální konstrukce // reality...150 // Peter L Berger (* 1929) ... 156 // Peter L. Berger: Kapitalistická reooíuce ...156 // William Thomas (1863-1947) ... 161
Florian Znaniecki (1882-1958) ... 161 // William Thomas, Florian Znaniecki: Polský sedlák ? Europe o Americe...161 // Thomas Kuhn (1922-1996) ... 164 // Thomas Kuhn: Struktura oědeckých reuoíucí...164 // V Robert King Merton (1910-2003) ... 169 // Robert ?. Merton: Studie z.e sociologické teorie...169 // Ernest Gellner (1925-1995)... 175 // Ernest Gellner: Pluh, meč o kniho. Strukturo lidských dějin ... 175 // Noam Chomsky (* 1928)... 179 // Noam Chomsky: Perspektiuy moci...179 // 8 ČÍTANKA SOCIOLOGICKÝCH KLASIKŮ // Samuel Huntington (1927-2008) ... 184 // Samuel Huntington: Střet civilizací. Boj kultura proměna světového řádu...184 // Francis Fukuyama (* 1952)... 190 // Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk...190 // Jmenný rejstřík...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC