Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6739-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2924-4 (print)
Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnostt"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě jednoduché - otázky. Mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují. Je tak určena jak manažerům odpovědným za řízení výkonnosti, tak controllingovým pracovníkům, podnikovým konzultantům i studentům manažersky orientovaných vysokých škol..
001485265
1 K pojetí výkonnosti -- 1.1 Co znamená „výkonnost" -- 1.1.1 Definice výkonnosti -- 1.1.2 Pojetí výkonnosti u vlaštovek a manažerů -- 1.1.3 Specifika v pojetí výkonnosti u organizací -- 1.2 Výkonnost a prospěch -- 1.2.1 Čí prospěch je významný? -- 1.2.2 V jakém čase je prospěch významný? -- 1.2.3 Jaké formy prospěchu jsou významné? -- 1.3 Koncepční otázky pro měření výkonnosti -- 1.4 Úvaha na závěr jako přívažek: Výkonnost organizace s přívlastkem, či bez něj? -- 2 Měření výkonnosti jako proces -- 2.1 Měření cesta k získání informace -- 2.1.1 Funkce měření -- 2.1.2 Fáze v procesu měření -- 2.1.3 Účinnost procesu měření výkonnosti -- 2.2 Základní pojmy v procesu měření výkonnosti -- 2.3 Měrné veličiny pro měření výkonnosti -- 2.3.1 Fundamentální souvislosti -- 2.3.2 Měrné veličiny v měřítkách výkonnosti -- 2.3.3 Vlastnosti měrných veličin a jejich důsledky pro měření výkonnosti -- 2.4 Diskusní fórum na závěr jako přívažek: Jaké měrné veličiny jsou nejlepší -- při měření výkonnosti -- 3 Uživatelé informací a jejich informační potřeby -- 3.1 Měření výkonnosti jako uživatelská redukce -- 3.1.1 Skutečnost a model -- 3.1.2 Vlastnosti modelu -- 3.1.3 Nejčastější chyby při tvorbě uživatelsky orientovaného modelu -- 3.2 Pro koho a proč měříme výkonnost -- 3.2.1 Uživatelská diferenciace -- 3.2.2 Uživatelé informací o výkonnosti -- 3.2.3
Externí uživatelé -- 3.2.4 Interní uživatelé -- 3.2.5 Vztah externích a interních uživatelů -- 4 Výkonnost a reference neboli Benchmarking -- 4.1 Význam srovnání při měření výkonnosti -- 4.2 Východiska pro stanovení referenčních prvků -- 4.2.1 Reálné a fiktivní referenční prvky -- 4.2.2 Interní a externí referenční prvky -- 4.2.3 Výsledkově a průběhově orientované referenční prvky -- 4.2.4 Statické a dynamické referenční prvky -- 4.3 Přístupy k formulaci referenčních prvků -- 4.3.1 Optimální situace -- 4.3.2 Kompromisní řešení -- 5 Měření výkonnosti a čas -- 5.1 Výkonnost, prospěch a čas -- 5.1.1 Potřeba měření výkonnosti v čase -- 5.1.2 Čas jako parametr měření výkonnosti -- 5.1.3 Vnímání času slovníkem geometrie -- 5.2 Čas jako faktor uživatelské významnosti prospěchu -- 5.2.1 Prospěch v nekontinuálním vnímání času -- 5.2.2 Časová dimenze při stanovování cílů -- 5.3 Čas jako faktor rizika a hodnoty prospěchu -- 5.3.1 Důvody, proč platí „zítra není dnes" -- 5.3.2 Význam diskontního faktoru -- 5.4 Čas jako faktor spolehlivosti v procesu tvorby prospěchu -- 5.4.1 Podobenství o sedlákovi -- 5.4.2 Okamžik uznání prospěchu -- 5.4.3 Důsledky pro měření výkonnosti -- 5.4.4 Přístupy k měření tvorby prospěchu v čase -- 5.5 Čas j ako jednotka periodizace -- 5.5.1 Stanovení délky časové periody měření výkonnosti -- 5.5.2 Pravidelnost časových period
a vztahy mezi nimi -- 5.5.3 Horizontální a vertikální vztahy časových period -- 5.6 Trvanlivost informací o výkonnosti -- 6 Kompetence a nestrannost jako determinanty spolehlivosti měření výkonnosti -- 6.1 Co ovlivňuje spolehlivost měření -- 6.1.1 Chyba měření jako objektivní i subjektivní fenomén -- 6.1.2 Faktory spolehlivosti měření -- 6.2 Spolehlivost měření ve společenských oborech -- 6.2.1 Objekty měření ve společenských oborech -- 6.2.2 Lidský faktor v procesu měření -- 6.3 Kompetence a nestrannost subjektu provádějícího měření -- 6.3.1 Kompetence -- 6.3.2 Nestrannost -- 7 Měření podnikové výkonnosti v kontextu ekonomického vývoje -- 7.1 Přišel, viděl, změřil -- 7.1.1 Potřeba historické reflexe -- 7.1.2 Potřeba uplatnění trychtýře -- 7.2 Odkud jdeme -- 7.2.1 Kde začít -- 7.2.2 Charakteristika výchozího stavu -- 7.3 Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století -- 7.3.1 Nová syntetická měřítka -- 7.3.2 Harmonizace účetnictví -- 7.3.3 Odpovědnostní pohled na řízení výkonnosti podniku -- 7.4 Devadesátá léta 20. století -- 7.4.1 Podnik jako investice -- 7.4.2 Podnik jako socioekonomický systém aneb Moderní manažerský návrat k tradicím v měnícím se prostředí -- 7.5 Poznámky k současnému vývoji -- 7.5.1 Informace o stavu disciplíny -- 7.5.2 Aktuální vývojové tendence -- 8 Syntetická měřítka výkonnosti -- 8.1 Syntetická a analytická měřítka -- 8.1.1 Základní souvislosti
-- 8.1.2 Jsi všestranný ideál Opravdu?! -- 8.2 Měřítka výkonnosti založená na výsledku hospodaření -- 8.3 Výsledek hospodaření -- 8.3.1 Čeho může být prospěch a oběť důsledkem -- 8.3.2 Uznání prospěchu a oběti v čase -- 8.3.3 Terminologie v oblasti vyjádření různých forem a stadií tvorby prospěchu a oběti -- 8.3.4 Úrovně výsledku hospodaření -- 8.3.5 Kritika výsledku hospodaření -- 8.4 Rentabilita výnosů a nákladů -- 8.4.1 Základní charakteristika -- 8.4.2 Vztah k rentabilitě aktiv a kapitálu -- 8.5 Rentabilita aktiv a kapitálu -- 8.5.1 Základní koncepce a podoba měřítek -- 8.5.2 Hodnocení měřítek -- 8.5.3 Neporovnatelnost měřítek rentability aktiv a kapitálu a měřítka zisk na akcii -- 8.6 Ekonomický zisk a ztráta -- 8.6.1 Základní koncepce -- 8.6.2 Ekonomická přidaná hodnota -- 8.6.3 Ekonomický zisk v odpovědnostním řízení výkonnosti 8.7 Syntetická prediktivní měřítka -- 8.7.1 Základní charakteristika -- 8.7.2 Představení měřítek -- 9 Analytické přístupy k měření výkonnosti -- 9.1 Potřeba analytického přístupu -- 9.1.1 Chci mapu -- 9.1.2 Co je to analýza aneb Vymezení pojmu -- 9.1.3 Proč nestačí při měření výkonnosti syntetická měřítka -- 9.1.4 Specifika analýzy ve společenských oborech -- 9.2 Základní otázky analytických přístupů k měření výkonnosti -- 9.2.1 Vymezení základních otázek -- 9.2.2 Komponentní analýza -- 9.2.3 Kauzální analýza
-- 9.3 Analytické přístupy k měření výkonnosti v praxi -- 9.3.1 Pyramidový rozklad rentabilitních ukazatelů -- 9.3.2 Balanced Scorecard -- 9.4 Desatero měření výkonnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC