Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6586-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2945-9 (print)
Manažeři většinou považují delegování za standardní přístup při předávání odpovědností a pravomocí, ale ve skutečnosti málokdy skutečně delegují. Nejčastější výhradou vůči delegování je, že než aby manažer podřízeným vše složitě vysvětloval, tak si práci raději udělá sám. Publikace se zaměřuje na skryté příčiny této neochoty delegovat a na analýzu manažerovy motivace k delegování. Objasňuje přínosy delegování pro manažera, pracovníky a firmu, ukazuje jak správně delegovat a jaké jsou znaky špatného delegování, radí jak vybrat správného pracovníka pro delegování, jak poskytovat zpětnou vazbu či jak delegování využít k motivování pracovníků. Kniha nenabízí laciné návody, ale hlubší zamyšlení nad souvislostmi mezi delegováním, motivováním lidí, řízením priorit a koučováním. Delegování chápeme spíše jako součást leadershipu a manažerovy sebereflexe než jako pouhé manažerské řemeslo. Publikace provádí manažera úskalím sebepoznávání a základy "filozofiee" úspěšného řízení..
001485274
O autorovi... 7 // Předmluva... 8 // Úvod... 9 // 1. Pojetí a cíle delegování... 11 // 1.1 Pojetí delegování... 12 // 1.2 Cíle delegování... 14 // Problémy při delegování a jejich řešení // 3. Indikátory nedostatečného delegování // 4. Fáze procesu delegování // 5. Metodika postupu delegování // 5.1 Analýza práce // Co tedy nelze delegovat // Co naopak může být delegováno // 5.2 Plánování delegování // Cíl delegovaných odpovědností // Termíny plnění úkolu // Zdroje pro plnění delegované odpovědnosti // Rozhodnutí // Rozsah delegované pravomoci // Podpora vedení // Kontrola delegování // 5.3 Volba vhodného pracovníka // Schopnosti // Charakterové rysy // Motivace // Sociální dovednosti // Čas... 83 // Výběr vhodného pracovníka podle systematických otázek... 86 // 3.4 Správný způsob předávání odpovědností ... 89 // Jak tedy delegovat... 90 // Úrovně delegované pravomoci... 100 // 3.5 Podpora delegování... 106 // 5.6 Kontrola výstupů delegovaných činností... 109 // 5.7 Delegování a osobnost... 115 // Vliv osobnosti manažera na delegování... 115 // Vliv osobnosti podřízeného na delegování... 130 // 6. Filosofie delegování v procesním řízení... 137 // 7. Situační řízení jako cesta ? delegování... 141 // 7.1 Od přikazování ke koučování...142 // 7.2 Koučováním K delegování... 143 // 7.3 Delegováním K motivování ... 144 // 7.4 Firemní kultura a delegování... 146 // Případové studie... 149 // Kazuistika č. 1 ... 149 // Kazuistika č. 2... 151 // Kazuistika č. 3... 152 // Kazuistika č. 4... 152 // Kazuistika č. 5... 153 // Seznam literatury... 155 // Rejstřík... 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC