Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (448 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8312-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3038-7 (print)
Publikace pro projektanty, statiky, architekty a všechny, kdo se při své práci setkávají s tradičními konstrukcemi krovů. Publikace navazuje na úspěšné předchozí tituly krovy I a krovy II. Kniha je aktualizována a doplněna o nové praktické zkušenosti získané z oprav krovů a další názorná schémata. Zvláštní pozornost je věnována typologii, metodice průzkumu krovů a technologii oprav poškozených krovů a ochraně krovů a střech. Samostatnou kapitolu věnovali autoři dendrochronologickému průzkumu krovů. Součástí publikace je i kapitola týkající se tesařského řemesla. Stejně jako v předchozích publikacích bude zachován osvědčený systém tabulí..
001485299
5 // OBSAH // Úvod... 9 // 1 Statická fimkce konstrukcí krovů... 11 // 2 Sklony střech a konstrukce krovů... 12 // 2.1 Suché oblasti... 13 // 2.2 Oblasti s velkými srážkami... 13 // 2.3 Jižní Evropa... 13 // 2.4 Severní Evropa... 14 // 2.5 Mírné pásmo... 16 // 2.6 Horské oblasti... 16 // 3 TYPOLOGIE A KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY KROVŮ... 17 // 3.1 Ploché střechy a střechy s malým spádem... 20 // 3.2 Střechy sedlové a pultové... 20 // Tab. 1-4 - Ploché střechy... 21 // Sedlové střechy... 20 // Pultové střechy... 25 // 3.2.1 Vazníkové krovy Carovy s vlašskými krokvemi)... 25 // 3.2.2 Krokevní soustavy... 27 // Tab. 5-14 - Vazníkové krovy... 28 // 3.2.3 Hambalkové krovy... 39 // Tab. 15-24 - Krokevní soustavy ... 40 // Tab. 25-56 - Hambalkové krovy... 54 // 3.2.4 Vaznicové krovy. ... 86 // Tab. 57-91 - Ležatá stolice... 94 // Tab. 92-114 - Stojaté stolice... 114 // 3.2.5 Vzpěry, vzpéradla a véšadla... 155 // 3.2.6 Příčné a podélné ztužení (zavětrování), kotvení a uložení krovu... 156 // 3.2.7 Krovy spojené se stropy nebo s klenbou... 159 // 3.3 Krovy věží a centrálních staveb...159 // Tab. 115-118 - Vešadla, uložení táhla... 160 // Tab. 119-142 - Krovy věží... 166 // 4 Tesařské řemeslo a stavba krovů... 190 // 4.1 Kategorie staveb... 190 // 4.2 Tesařské řemeslo... 192 // 4.3 Příprava dřeva, měření, značení, vytýčení, stavba krovů... 193 // 4.3.1 Příprava dřeva... 193 // 4.3.2 Nástroje...
194 // 4.3.3 Stavba krovů... 196 // 4.4 Navrhování krovů... 199 // Tab. 143-153 ... 201 // 5 Klíč ? poznání historických krovů... 212 // 5.1 Metodika průzkmnu a popisu... 212 // 5.1.1 Cíle a rozsah průzkumu... 212 // 5.1.2 Postup průzkumu a dokumentace... 213 // 5.1.3 Názvosloví... 213 // 5.1.4 Kreslení... 216 // 5.1.5 Fotodokumentace... 217 // 5.2 Průzkum krovu... 217 // Popis konstrukcí (poznámky a příklady)... 219 // 5.2.1 Střecha...’... 219 // 5.2.2 Krytina a oplechování... 220 // 5.2.3 Krov... 222 // Tab. 154-178 ... 227 // Tab. 179-185 ... 260 // Tab. 186-193 ... 269 // 5.2.4 Vazníkové krovy... 275 // 5.2.5 Podkroví... 276 // 5.3 Historie krovu... 283 // Tab. 194-206 ... 284 // 6 Dendrochronologické datování krovů... 299 // 6.1 Úvod, základní pojmy... 299 // 6.2 Metodické principy dendrochronologického datování... 300 // 6.2.1 Transformace letokruhových řad... 300 // 6.2.2 Křížové datování dvou letokruhových řad a jeho spolehlivost... 301 // 6.3 Praktický postup dendrochronologického datování krovů... 302 // 6.3.1 Odběr vzorků a jejich úprava pro měření... 302 // 6.3.2 Pořízení, zpracování a ukládání dat... 303 // 6.3.3 Dendrochronologické standardy pro území ČR... 304 // 6.4 Dosavadní výsledky a stav" dendrochronologie krovů v České republice... 306 // 6.4.1 Datování krovů - přehled a historie... 307 // 6.4.2 Volba druhu dřeviny... 307 // 6.4.3 Druhové složení dřeva jako odraz vývoje
složení lesa... 308 // 6.4.4 Provenience dřeva, plavení jako dálková dopravu dřeva... 308 // 6.4.5 Shoda přírůstových trendů jako ukazatel totožnosti stanoviště // nebo původu z téhož stromu... 309 // 6.4.6 Skladování stavebního dřeva. Rozptyl datace podkomího letokruhu // jako informační zdroj... 310 // 6.4.7 Roční období lesní těžby. Anatomická stavba podkomího letokruhu // jako informační zdroj... 310 // 6.5 Ukázky konkrétních datování krovů... 311 // 6.6 Dodatek... 311 // Tab. 207-222 ... 312 // 7 Ochrana krovů a střech... 328 // 7.1 Ochrana dřeva... 328 // 7.1.1 Výběr dřeva z hlediska preventivní ochrany... 329 // 7.1.2 Stavební (konstrukční) ochrana dřeva... 331 // 7.1.3 Ochrana povrchu dřeva... 334 // 7.1.4 Konzervační a zpevůující prostředky... 338 // 7.1.5 Preventivní ochrana proti škůdcům dřeva... 339 // 7.1.6 Likvidace napadení dřeva... 343 // 7.1.7 Ochrana dřevěných konstrulící proti olmi... 345 // 7.2 Ochrana dřevěných konstrukcí... 352 // 7.2.1 Konstrukce v dobrém technickém stavu... 352 // 7.2.2 Oprava a ochrana narušených konstrukcí... 353 // 7.2.3 Ochrana konstrukčních systémů a prvků... 354 // Tab. 223-224 ... 357 // 8 Oprava krovů... 359 // 8.1 Metodika opravy... 359 // 8.2 Analýza konstrukcí... 360 // 8.2.1 Průzkum statické funkce a stavu krovu... 360 // 8.2.2 Posouzení krovu... 362 // 8.2.3 Poruchy krovů a souvisejících konstrukcí... 363 // 8.3 Koncepce opravy...
369 // 8.4 Tradiční a netradiční metody oprav krovů... 370 // 8.5 Technologie opravy... 374 // 8.5.1 Napadené prvlíy ...’... 374 // Tab. 225-236 ... 375 // 8.5.2 Sanace dřeva a ochrana proti napadení... 396 // 8.5.3 Odstranění prvků... 397 // 8.5.4 Poddimenzované prvky... 397 // 8.5.5 Zesílení a oprava spojů ... 398 // 8.5.6 Doplnění konstrukčního systému ... 398 // 8.5.7 Změna konstrukčního systému... 399 // 8.6 Kontrola provedení opravy a údržba konstrukce... 403 // 8.7 Obytné podkroví v historických objektech... 404 // 8.8 Stavba nových krovů... 408 // Tab. 237-252 - Krovy věží... 410 // Literatura ... 426 // Jmenný rejstřík... 435 // Slovník významů a věcný rejstřík ... 438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC