Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7377-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3061-5 (print)
Publikace se zabývá fungováním demokratických mechanismů na lokální úrovni, v městech a obcích České republiky. Jde o důležitý problém demokratické teorie i politické praxe, která se tradičně zaměřuje spíše na národní úroveň demokratického procesu. Kniha je učena především vysokoškolským studentům a pedagogům zaměřeným na oblast politologie, sociologie a veřejné správy. Využít ji však mohou i starostové, zastupitelé, úředníci územních samospráv, místní političtí aktivisté i občané. Usnadní čtenářům poznání mobilizujících faktorů v místní politice, štěpících linií uvnitř komunit, zdrojů občanské participace a rozvoje občanské společnosti..
001485300
// // // // // // // // Předmluva 7 // 1. Lokální úroveň demokratického procesu 9 // 1.1 Lokální demokracie v demokratických transformacích 9 // 1.2 Lokální demokracie - normativní přístup 11 // 1.3 Lokální demokracie - deskriptívni přístup 15 // 2. Česká lokální politika v historické perspektivě 19 // 2.1 Zrod územní samosprávy v českých zemích 19 // 2.2 Zlatý věk české samosprávy (1862-1918) 22 // 2.2.1 Působnost a orgány obcí 23 // 2.2.2 Volby do obecních orgánů a politická participace občanů 25 // 2.3 Meziválečné Československo (1918-1939) 28 // 2.3.1 Volby do obecních orgánů 29 // 2.3.2 Politické stranictví a politická participace 31 // 2.4 Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) 32 // 2.5 Období národních výborů (1945-1990) 33 // 3. Obecní samospráva 37 // 3.1 Obnovení obecní samosprávy 37 // 3.2 Orgány obce 38 // 3.2.1 Zastupitelstvo 39 // 3.2.2 Rada 43 // 3.2.3 Starosta , 45 // 3.2.4 Obecní úřad 47 // 3.2.5 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 48 // 4. Obecní volby 51 // 4.1 Funkce voleb 51 // 4.2 Volební systémy 52 // 4.2.1 Volební obvod 54 // 4.2.2 Forma kandidatury 55 // 4.2.3 Struktura hlasu 56 // 4.2.4 Volební klauzule 57 // 4.2.5 Volební formule 58 // 4.3 Volby do zastupitelstev obcí v České republice 59 // 4.3.1 Volební obvod 60 // 4.3.2 Forma kandidatury 60 // 4.3.3 Struktura hlasu 62 // 4.3.4 Volební klauzule 63 // 4.3.5 Volební formule 63 // 5 // Demokracie v lokálním politickém
prostoru // 5. Lokální politické stranictví 65 // 5.1 Úloha politických stran 65 // 5.2 Parlamentní strany v lokálním politickém prostoru 68 // 5.3 Lokální politické strany 72 // 5.4 Nezávislí kandidáti a jejich sdružení 74 // 6. Politická participace občanů 77 // 7. Politický proces v českém venkovském prostoru 89 // 7.1 Definice venkovských obcí 89 // 7.2 Účinky volebního systému na politická spektra venkovských obcí České republiky 93 // 7.2.1 Velikost a determinace volebních obvodů vs. proporcionalita výsledků voleb 94 // 7.2.2 Způsoby sestavování kandidátních listin jako reakce na volební pravidla 96 // 7.2.3 Relevance uzavírací klauzule 100 // 7.2.4 Distribuce mandátů a personalizace volby 101 // 7.2.5 Komunální volební systém jako většinový volební systém? 104 // 7.3 Lokální stranické systémy 106 // 7.3.1 Vztah formátů a mechanismů lokálních stranických systémů 107 // 7.3.2 Měření plurality lokálních politických spekter 108 // 7.3.3 Lokální politické subjekty 113 // Charakter lokálních politických subjektů 119 // Možnosti interpretace výsledků komunálních voleb 120 // 7.3.4 Konfliktní linie v lokálních politických spektrech 125 // 7.3.5 Komunální koalice 145 // 7.4 Lokální politická kultura a tradice 149 // 8. Lokální modely demokracie ve venkovských obcích ČR 155 // 8.1 Typologie lokálních modelů demokracie 155 // 8.1.1 Model A: Neparticipativní model 157 // 8.1.2
Model B: Apoliticko-demarchistický model 158 // 8.1.3 Model C: Konsenzuální model 159 // 8.1.4 Model D: Kompetitivní model 161 // 8.2 Hodnocení lokálních modelů demokracie 162 // 8.2.1 Vliv lokálních modelů demokracie na efektivitu místní samosprávy 162 // 8.2.2 Komparace lokálních modelů demokracie s normativními předpoklady 166 // 9. Reprezentace venkovských zájmů jako politický problém 167 // 9.1 Venkov proti městu 167 // 9.2 Vzestup a pád českého agrarismu 168 // 9.3 Agrární aspekty rekonstrukce stranického systému po roce 1989 172 // 10. Rozvoj venkova v politickém diskursu 177 // 10.1 Venkov v ideologické perspektivě 177 // 10.2 Agrární otázka 179 // 10.3 Půda v polistopadovém politickém diskursu 181 // 10.4 Regulace nebo liberalizace trhu? 183 // 10.5 Zemědělství nebo venkov? 187 // Poznámky • 193 // Literatura 201 // Zákony 211 // Archivní prameny 213 // Seznam zkratek 215 // Rejstřík 217 // Abstract 225 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC