Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6367-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3067-7 (print)
Kniha se zabývá moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů ve vyspělých zemích a u nás. Je neocenitelnou příručkou pro všechny personalisty, manažery, pracovníky vzdělávacích agentur a studenty andragogiky. Autorka vychází z nároků kladených na současné manažery, specifikuje schopnosti a dovednosti úspěšných manažerů a pojmenovává z toho plynoucí požadavky na rozvoj manažerů. Podrobně se seznámíte s nejvýznamnějšími moderními metodami rozvoje a vzdělávání manažerů, kterými jsou programy seberozvoje, koučování, metoda 360° zpětné vazby, učení se akcí a neurolingvistické programování. Důležitá součást knihy se zabývá vyhodnocováním efektivity jednotlivých metod. Publikace je hojně doplněna příklady z praxe a výsledky výzkumu současného stavu vzdělávání a rozvoje manažerů v ČR..
001485301
Názory odborníků na knihu -- 0 autorce -- Úvod -- 1 Role manažera a její požadavky -- 1.1 Kvalitní vedení zdroj konkurenční výhody -- 1.2 Kdo je manažer? -- 1.3 Vlastnosti úspěšného manažera -- 1.4 Situace v České republice -- 2 Rozvoj manažerů -- 2.1 Definice pojmů -- 2.2 Manažerské schopnosti -- 2.3 Modelování manažerských schopností -- 2.4 Politika rozvoje manažerů -- 2.5 Česká realita -- 3 Styly učení manažerů -- 3.1 Vývoj přístupů k učení manažerů aneb trocha teorie nikoho nezabije -- 3.2 Nedirektivní vzdělávání přístup Carla Rogerse -- 3.3 Přístup Malcolma Knowlese -- 3.4 Přístup Reginalda Revanse -- 3.5 Kolbův cyklus učení -- 3.6 Přístup Chrise Argyrise -- 3.7 Shrnutí teorií učení -- 3.8 Učení manažerů a jejich motivace -- 4 Metody rozvoje manažerů -- 4.1 Přístupy k rozvoji manažerů -- 4.2 Formální programy vzdělávání a rozvoje -- 4.3 Situace v České republice -- 4.4 Hodnocení efektivity metod -- 5 Strukturovaný seberozvoj -- 5.1 Definice seberozvoje -- 5.2 Předpoklady úspěchu seberozvoje -- 5.3 Seberozvoj a změna -- 5.4 Seberozvoj jako proces -- 5.5 Příprava programu seberozvoje -- 5.6 Pěstování seberozvoje -- 5.7 Seberozvoj a česká realita -- 6 Koučování -- 6.1 Základy koučování -- 6.2 Definice koučování pohled odborníků -- 6.3 Definice koučování pohled manažerů -- 6.4 Druhy koučování -- 6.5 Východiska koučování -- 6.6 Koučování není vyučování
-- 6.7 Model GROW (goal, reality, options, wrap-up) -- 6.8 Model RAFAEL -- 6.9 Systemický přístup -- 6.10 Výhody a nevýhody koučování -- 6.11 Koučování a mentoring -- 6.12 Koučování a counselling (konzultace) -- 6.13 Závěr -- 6.14 Rozšíření koučování v České republice -- 7 Metoda 360° zpětné vazby -- 7.1 Zpětná vazba -- 7.2 Využití metody 360° zpětné vazby* pro rozvoj manažerů -- 7.3 Výhody metody -- 7.4 Možné problémy spojené s metodou -- 7.5 Využití metody pro hodnocení nebo pro rozvoj -- 7.6 360° zpětná vazba a časová náročnost -- 7.7 Je organizace připravena na 360° zpětnou vazbu? -- 7.8 Zásady úspěšné implementace systému -- 7.9 Jak nejlépe využít 360° zpětnou vazbu? -- 7.10 České prostředí a 360° zpětná vazba -- 8 Učení se akcí -- 8.1 Co je to učení se akcí? -- 8.2 Revans a jeho pojetí -- 8.3 Argyris a Schon a jejich „akční věda" {action science) -- 8.4 Učení se akcí a změna -- 8.5 Rozdělení rolí při učení se akcí -- 8.6 Umění moderovat učící se skupiny -- 8.7 Role facilitátora -- 8.8 Využití metody učení se akcí pro rozvoj manažerů -- 8.9 Shrnutí a situace v České republice -- 9 Neurolingvistické programování nástroj rozvoje manažerů i organizace -- 9.1 Co je neurolingvistické programování (NLP)? -- 9.2 NLP a principy učící se organizace -- 9.3 Rozvoj a učení organizace -- 9.4 Individuální a organizační učení -- 9.5 Budování vztahů jako
základ úspěchu -- 9.6 Důležitost neverbální komunikace při vytváření raportu -- 9.7 Odpojení se -- 9.8 Neurologické úrovně podle Diltse -- 9.9 Modely jazyka -- 9.10 NLP a orientace na výsledky -- 9.11 Model vůdcovství podle NLP -- 9.12 Řízení změn -- 9.13 Shrnutí o NLP -- 10 Vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů -- 10.1 Jak hodnotit efektivitu investic do vzdělávání a rozvoje? -- 10.2 Hodnocení efektivity jako součást systematického procesu -- 10.3 Hodnocení efektivity a jeho vazba na identifikaci potřeb -- 10.4 Jak a kdy měřit efekty vzdělávání a rozvoje -- 10.5 Postup při procesu vyhodnocování -- 10.6 Metody hodnocení investic do vzdělávání a rozvoje -- 10.7 Shrnutí a tipy pro vyhodnocování vzdělávání a rozvoje manažerů -- 10.8 Situace v České republice -- 11 Kafeteria model -- 11.1 Základní směry vzdělávání a rozvoje manažerů -- 11.2 Kafeteria model -- 11.3 Návrh programů pro jednotlivé úrovně řízení -- 11.4 Výhody modelu -- 11.5 Nevýhody modelu -- 11.6 Předpoklady modelu -- 12 Výzkum vzdělávání a rozvoje manažerů v CR -- 12.1 Cíle výzkumu -- 12.2 Hlavní závěry výzkumu -- Závěrečné shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC