Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (104 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6164-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3065-3 (print)
Jediná aktuální kniha na našem trhu, kterou připravili spoluautoři metodik pro měření radonu, přehledně seznamuje čtenáře se současným přístupem k řešení ochrany staveb proti radonu. Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky..
001485305
1 Radon a jeho zdravotní rizika -- 1.1 Zdroje radonu v domech -- 2 Přístup k ochraně proti radonu -- 2.1 Radonový program, legislativa, metodiky, normy -- 2.2 Nová výstavba, legislativní souvislosti -- 2.3 Stávající objekty, legislativní souvislosti -- 2.4 Srovnání přístupů k řešení -- radonové problematiky v ČR a ve světě -- 3 Radon a nová výstavba -- 3.1 Stanovení radonového indexu pozemku -- 3.2 Obsah posudku o stanovení radonového indexu pozemku -- 3.3 Podklady pro návrh preventivních opatření, radonový index stavby -- 3.4 Výskyt jednotlivých kategorií radonového indexu, mapové údaje -- 4 Protiradonová opatření u nových staveb -- 4.1 Výběr vhodných preventivních opatření -- 4.2 Navrhování preventivních opatření -- 4.3 Kvalitní a důsledné provedení protiradonových opatření při výstavbě -- 4.4 Kontrolní měření -- ve vnitřním ovzduší objektu -- 4.5 Příčiny selhání preventivní ochrany, příklady z praxe -- 5 Stávající stavby -- 5.1 Měření -- 5.2 Principy ochrany před radonem -- 5.3 Státní příspěvek -- na realizaci protiradonových opatření -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC