Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (104 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6164-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3065-3 (print)
Publikace obsahuje jak základní informace týkající se expozice obyvatelstva přírodnímu ozáření a Radonového programu České republiky, tak i legislativní, normové a metodické souvislosti. Podrobněji se věnuje jednotlivým fázím řešení ochrany staveb proti radonu (rozsah vstupní měření a výsledky měření, co je nutné uvážit a kontrolovat ve fázi výběru a projektu opatření, realizace, i při kontrole výsledného stavu). Zdůvodněn je individuální přístup k řešení problematiky u konkrétních objektů, včetně významu a nezbytnosti detailních měření. Na konkrétních příkladech jsou ukázány příčiny neúspěšného řešení ochrany staveb proti radonu. Kniha se zabývá i psychosociálními aspekty řešení radonové problematiky..
001485305
1 Radon a jeho zdravotní rizika // 1.1 Zdroje radonu v domech // 2 Přístup k ochraně proti radonu // 2.1 Radonový program, legislativa, metodiky, normy // 2.2 Nová výstavba, legislativní souvislosti // 2.3 Stávající objekty, legislativní souvislosti // 2.4 Srovnání přístupů k řešení // radonové problematiky v ČR a ve světě // 3 Radon a nová výstavba // 3.1 Stanovení radonového indexu pozemku // 3.2 Obsah posudku o stanovení radonového indexu pozemku // 3.3 Podklady pro návrh preventivních opatření, radonový index stavby // 3.4 Výskyt jednotlivých kategorií radonového indexu, mapové údaje // 4 Protiradonová opatření u nových staveb // 4.1 Výběr vhodných preventivních opatření // 4.2 Navrhování preventivních opatření // 4.3 Kvalitní a důsledné provedení protiradonových opatření při výstavbě // 4.4 Kontrolní měření ve vnitřním ovzduší objektu // 4.5 Příčiny selhání preventivní ochrany, příklady z praxe // 5 Stávající stavby // 5.1 Měření // 5.2 Principy ochrany před radonem // 5.3 Státní příspěvek na realizaci protiradonových opatření // Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC