Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2. aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7777-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3073-8 (print)
Potřebujete vyplnit INTRASTAT? Ve druhém, aktualizovaném vydání publikace naleznete nejen výklad, ale i konkrétní příklady z praxe. Příklady reagují na zavedení podrobnějšího členění kódů povahy transakce uvedením konkrétního kódu.Publikace zahrnuje změny v zákonech o DPH a statistice, které platí od roku 2009. Zejména se jedná o nové povinnosti zavedené novelou vyhlášky č. 201/2004 Sb. (např. omezení počtu údajů na papírových výkazech, zavedení povinnosti předávat výkazy Českému statistickému úřadu o vybraných skupinách zboží, pokud nevznikla povinnost předávat výkazy INTRASTAT celnímu úřadu apod.). Vysvětluje kdy a jak se projeví sjednocení a zvýšení prahů pro zahájení předávání výkazů do systému INTRASTAT. Publikace slouží všem, kteří obchodují s partnery v rámci Evropské unie, především účetním, daňovým poradcům, auditorům, podnikatelům, studentům i správcům statistických výkazů, správcům daně..
001485313
1. Dodání zboží -- 1.1 Dodání zboží plátcem v tuzemsku -- 1.2 Dodání zboží plátcem do jiného členského státu -- 1.3 Dodání zboží s instalací nebo montáží do jiného členského státu -- 1.4 Zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu -- 1.5 Třístranný obchod -- 1.6 Reklamace a vrácení dodaného zboží -- 1.7 Dodání zboží k opravě, zušlechtění, úpravě -- 1.8 Pronájem zboží do jiného členského státu -- 1.9 Přemístění majetku do jiného členského státu -- 1.10 Dodání nových dopravních prostředků do členských států EU -- 1.11 Dodání použitého zboží do jiného členského státu ve zvláštním režimu -- 2. Pořízení zboží -- 2.1 Pořízení zboží v tuzemsku -- 2.2 Pořízení zboží z jiného členského státu -- 2.3 Pořízení zboží s instalací nebo s montáží -- 2.4 Zasílání zboží do tuzemska -- 2.5 Reklamace a vrácení pořízeného zboží -- 2.6 Zaslání zboží do tuzemska k opravě, zušlechtění nebo úpravě -- 2.7 Pronájem zboží do tuzemska -- 2.8 Přemístění majetku do tuzemska -- 2.9 Pořízení nových dopravních prostředků z členských států do tuzemska -- 2.10 Zvláštní režim při pořízení použitého zboží z EU -- Příloha č. 1 -- Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která je předávána Komisi (Eurostat) -- Příloha č. 2 -- Kódy povahy transakcí -- Příloha č. 3 -- Přehled pravidel pro vykazování údajů v systému Intrastat

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC