Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6691-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3136-0 (print)
Kniha přináší ostrý a vyhraněný pohled na současnou hospodářkou krizi a její dopad na naše podniky, se kterým nemusí mnoho lidí souhlasit, ale který nikoho nenechá lhostejným. Uznávaná expertka do značné míry kritizuje mnoho metod používaných vedením tuzemských firem. Formuluje pravidla chování firem, které by měly vést k připravenosti na příchod hluboké krize a využití krize k posílení tržního vlivu a jako podnětu pro růst, a definuje racionální finanční chování podniku tak, jak se představy o něm změnily vlivem krize 2007 až 2009..
001485325
O autorce 7 // 1 Místo úvodu: Co jsme vlastně v poslední době prožili 9 // 2 Krize - standardní součást ekonomického života 15 // 2.1 Protekcionismus je forma dotace 19 // 2.2 Mor finančních krizí 20 // 2.3 Dějiny finančních krizí posledních let 22 // 2.4 Naše současná doba 24 // 2.5 Skutečný charakter globální ekonomické krize (2007-?) 26 // 2.6 Specifické dopady krize do podnikové ekonomiky 36 // 2.7 Dvě období nedostupných vnějších zdrojů 38 // 2.8 Devastace průmyslové produkce 44 // 3 Nový pohled na podnik v čase krize 55 // 3.1 Riziko manažerské neodpovědnosti 58 // 3.2 Lze bojovat s manažerskou neodpovědnosti? 68 // 3.3 Rizika politická v nové podobě 72 // 3.4 Hledání daňového ráje 74 // 3.5 Riziko izolace a protekce 76 // 3.6 Rizika moderních trhů a rizika obchodních vztahů 79 // 3.7 Rizika platební neschopnosti 84 // 3.8 Riziko pohybu úrokových měr a rizika nelikvidity 87 // 3.9 Riziko alokace trhů 91 // 3.10 Shrnutí problematiky moderních rizik 103 // 3.11 Potíže s oceňováním podniků a s investicemi 104 // 4 Optimální a skutečná reakce podniku 151 // 4.1 Reálné postoje firem v čase krize 1 56 // 4.2 Co podniky opravdu chtějí od státu 157 // 4.3 Vnímání krize z pohledu českých podniků 163 // 4.4 Realistické vidění krize přišlo až po půl roce 171 // 4.5 Co láme podnikům vaz 174 // 4.6 lypologie obvyklé reakce českých podniků 179 // 5 Finanční reforma podniku v době nové ekonomiky 181 // 5.1 Některé otázky vlastních a cizích zdrojů 182 // 5.2 Opravdové poučení z krizového vývoje po roce 2007 184 // 5.3 Strach ze špatných půjček 185 // 5.4 Problém s přidanou hodnotou 18” // 6 Pár slov závěrem: Doslov a dodatek 193 // Shrnutí 201 // Literatura 202 // Rejstřík 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC