Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (432 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9184-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3339-5 (print)
slovenština
Uznávaní autoři, mezi nimiž jsou i majitelé úspěšných českých firem, nositelé ocenění Podnikatel roku a odborníci z VŠE, připravili komplexní publikaci pro všechny, kteří se chtějí pustit do podnikání nebo již podnikají, ale chtějí se dozvědět další nové informace. Kniha nemá svým praktickým zaměření a nábojem na českém trhu obdoby a žádný student ekonomického zaměření či podnikatel, který chce dosáhnout ve svém podnikání úspěchu, by ji neměl minout. Kromě mimořádně cenných teoretických poznatků v knize najdete mnoho praktických doporučení, rad, příkladů a případových studií. Zjistíte, co byste měli zvážit, než začnete podnikat, a co musíte udělat pro zahájení podnikatelské činnosti, seznámíte se s tím nejdůležitějším, co podnikatel musí vědět z oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení. V závěru se s vámi úspěšní čeští podnikatelé podělí o svůj podnikatelský příběh, dozvíte se, v čem tkví tajemství jejich úspěchu..
001485395
1. Než začneme podnikat -- 1.1 Podnikání -- 1.1.1 Co je podnikání -- 1.1.2 Mýty o podnikání -- 1.1.3 Typy podnikání -- 1.1.4 Cíle podnikání -- 1.1.5 Společensky odpovědné podnikání -- 1.2 Podnikatel -- 1.2.1 Kdo to je podnikatel -- 1.2.2 Podnikatel versus zaměstnanecký poměr -- 1.2.3 Předpoklady úspěšného podnikatele -- 1.3 Podnik -- 1.3.1 Co je to podnik -- 1.3.2 Malé, střední a velké podniky -- 1.3.3 Životní cyklus podniku a modely růstu podniku -- 1.3.4 Rodinný podnik a nástupnictví -- 1.3.5 Pojem firma -- 2. Začínáme podnikat -- 2.1 Než zahájíme podnikatelskou činnost -- 2.1.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy -- 2.1.2 Zakladatelský rozpočet -- 2.1.3 Podnikatelský plán -- 2.1.4 Volba právní formy podnikání -- 2.2 Nejdůležitější legislativní požadavky při zahájení podnikání -- 2.2.1 Živnost -- 2.2.2 Veřejná obchodní společnost -- 2.2.3 Komanditní společnost -- 2.2.4 Společnost s ručením omezeným -- 2.2.5 Akciová společnost -- 2.2.6 Družstvo -- 2.3 Zahájení podnikatelské činnosti a registrační povinnosti -- 2.3.1 Zahájení podnikatelské činnosti v České republice -- 2.3.2 Zahájení podnikatelské činnosti na Slovensku -- 2.4 Podpora podnikání -- 2.4.1 Subjekty poskytující služby podnikatelům -- 2.4.2 Podpora podnikání v Evropské unii a v České republice -- 2.4.3 Operační program podnikání a inovace -- 2.4.4 Užitečné odkazy pro podnikatele -- 3. Základy managementu
pro podnikatele -- 3.1 To nejdůležitější z teorie managementu pro podnikatele -- 3.1.1 Management a manažer -- 3.1.2 Manažerské funkce -- 3.1.3 Strategický management -- 3.1.4 Management změny -- 3.1.5 Management procesů a projektů -- 3.1.6 Firemní kultura -- 3.2 Management malé firmy příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 3.2.1 Řízení malé firmy -- 3.2.2 Mise, vize, strategie, podnikatelský plán malé firmy -- 3.2.3 Podnikatel v malé firmě -- 3.2.4 Růst malé firmy -- 3.2.5 Motivace zaměstnanců v malé firmě a firemní kultura -- 3.2.6 Chyby v podnikání a ukončení podnikání -- 3.3 Management střední firmy příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 3.3.1 Řízení střední firmy -- 3.3.2 Stanovení mise, vize a strategie ve střední firmě -- 3.3.3 Podnikatel ve střední firmě -- 3.3.4 Růst střední firmy -- 3.3.5 Motivace zaměstnanců ve střední firmě a firemní kultura -- 3.4 Management velké firmy příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 3.4.1 Řízení velké firmy -- 3.4.2 Cíle a strategie velké firmy -- 3.4.3 Management změny ve velké firmě -- 3.4.4 Procesní a projektové řízení ve velké firmě -- 3.4.5 Manažerský styl práce a motivace -- 3.4.6 Co je důležité pro vedení velké firmy -- 4. Základy marketingu pro podnikatele -- 4.1 To nej důležitější z teorie marketingu pro podnikatele -- 4.1.1 Podstata marketingu -- 4.1.2 Poznávací stránka marketingu -- 4.1.3
Realizační stránka marketingu -- 4.1.4 Produkt -- 4.1.5 Cena -- 4.1.6 Distribuce -- 4.1.7 Marketingová komunikace -- 4.2 Marketing malé firmy příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 4.2.1 Marketing malé firmy -- 4.2.2 Marketingový plán v malé firmě -- 4.2.3 Marketingové strategie v malé firmě -- 4.2.4 Průzkum trhu v malé firmě -- 4.2.5 Marketingový mix v malé firmě -- 4.2.6 Marketing v malé firmě a osobnost podnikatele -- 4.3 Marketing střední firmy příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 4.3.1 Co v marketingu platí pro všechny firmy a co je rozdílné -- 4.3.2 Marketing střední firmy -- 4.4 Marketing velké firmy příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 4.4.1 Marketing velké firmy -- 4.4.2 Systemický marketing -- 4.4.3 Příklady z praxe -- 5. Základy řízení lidských zdrojů pro podnikatele -- 5.1 To nejdůležitější z teorie řízení lidských zdrojů pro podnikatele -- 5.1.1 Lidské zdroj e a jejich řízení -- 5.1.2 Pracovní místo a pracovní role -- 5.1.3 Získávání a výběr pracovníků -- 5.1.4 Hodnocení pracovníků -- 5.1.5 Vzdělávání a rozvoj pracovníků -- 5.1.6 Odměňování pracovníků -- 5.2 Řízení lidských zdrojů v malé firmě příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 5.2.1 Povaha malé firmy z hlediska řízení lidských zdrojů -- 5.2.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů v malé firmě -- 5.2.3 Personální činnosti v malé firmě
-- 5.3 Řízení lidských zdrojů ve střední firmě příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 5.3.1 Povaha střední firmy z hlediska řízení lidských zdrojů -- 5.3.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů ve střední firmě -- 5.3.3 Personální činnosti ve střední firmě -- 5.4 Řízení lidských zdrojů ve velké firmě příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 5.4.1 Povaha velké firmy z hlediska řízení lidských zdrojů -- 5.4.2 Organizační zabezpečení řízení lidských zdrojů ve velké firmě -- 5.4.3 Personální činnosti ve velké firmě -- 6. Základy finančního řízení pro podnikatele -- 6.1 To nej důležitější z teorie finančního řízení pro podnikatele -- 6.1.1 Obsah finančního řízení -- 6.1.2 Organizace finančního útvaru a principy finančního rozhodování -- 6.1.3 Evidence výsledků podnikání -- 6.1.4 Hodnocení výsledků podnikání -- 6.1.5 Alokace finančních zdrojů -- 6.1.6 Získávání zdrojů financování -- 6.2 Finanční řízení malé firmy příklady z praxe a doporučení -- pro podnikatele -- 6.2.1 Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál -- 6.2.2 Majetek a kapitál firmy a jej ich obraz ve finančních výkazech -- 6.2.3 Úvahy a propočty spojené se založením firmy -- 6.2.4 Struktura majetku a zdrojů a její finanční souvislosti -- 6.2.5 Efekt daňového štítu a finanční páky při využití cizího kapitálu -- 6.2.6 Využití fixních
a variabilních nákladů pro finanční řízení -- 6.3 Finanční řízení střední firmy příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 6.3.1 Řízení výkonnosti střední firmy -- 6.3.2 Specifika finančního řízení střední firmy -- 6.3.3 Příklad z praxe -- 6.4 Finanční řízení velké firmy příklady z praxe a doporučení pro podnikatele -- 6.4.1 Specifika finančního řízení velké firmy -- 6.4.2 Identifikace prioritních procesů ve firmě a jejich řízení -- 6.4.3 Zvyšování výkonnosti velké firmy -- Případové studie -- Případová studie 1 firma Jazykový Institut Praha -- Případová studie 2 firma KASA.cz -- Případová studie 3 firma W.A.G. minerální paliva, a. s Případová studie 4 firma AUTOCENTRUM Háša, s. r. o -- Případová studie 5 firma LINET, spol. s r. o -- Případová studie 6 firma BEST, a. s

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC