Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7324-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3526-9 (print)
Kniha pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí ale i soudní znalce z oboru pozemního stavitelství, kteří se setkávají téměř na každé stavbě s poruchami konstrukcí. V každém objektu najdeme dřevěný, nebo ocelový krov, vazníky nebo nosníky. Poruchy se stávají jednou z nejčastějších příčin soudních sporů a reklamací.Co je příčinou poruch, jak provést odstranění příčin a opravit škodu a zajistit bezpečnost konstrukce čtivou formou přináší erudovaný autor s 30 letou praxí v oboru. Nádavkem autor přináší odborný pohled na poruchy a opravy preferovaných objektů renomovaných architektů..
001485432
1 Problémy spolehlivosti ocelových a dřevěných konstrukcí -- 1.1 Objektivní nároky na konstrukce -- 1.2 Ocelové a dřevěné konstrukce a zjištění jejich vlastností v případě poruchy -- a havárie -- 1.3 Všeobecné zdroje a příčiny poruch a havárií -- 1.4 Metody navrhování a posuzování konstrukcí a zpracování -- statických výpočtů -- 2 Poruchy a havárie některých ocelových konstrukcí -- 2.1 Havárie průmyslové haly v roce 1965 -- 2.2 Poruchy skladové haly v roce 1997 -- 2.3 Havárie administrativní reprezentativní budovy v roce 1998 -- 2.4 Náhlá havárie energetické haly v roce 2002, po padesáti letech provozu -- 2.5 Poruchy reprezentačního skleníku při výstavbě v roce 1998 -- 2.6 Poruchy reprezentačního schodiště ve výzkumném ústavu při výstavbě -- v roce 2006 -- 2.7 Vadné provádění dodatečné výtahové šachty při výstavbě v roce 2006 -- 2.8 Havárie provozní ocelové haly od účinků požáru v roce 2005 -- 2.9 Havárie fasády skladu účinkem větru v roce 2006 -- 2.10 Skrytá koroze hlavních nosných sloupů skeletu v roce 2002 (po 30ti letech) -- 2.11 Poruchy provizoria otočného hlediště divadla fungujícího 17 let v roce 2001 -- 2.12 Vážná porucha spřažených stropů budovy na hranici havárie v roce 2005 -- 2.13 Havárie ocelových hal oceláren určených k demolici v roce 2006 -- 2.14 Poruchy celoocelových plaveckých středisek po cca 30ti letech provozu, -- po roce 1990 -- 2.15 Částečná
havárie ocelové stropní konstrukce na litinových sloupech -- v roce 2000 -- 2.16 Havárie ocelového stavebního věžového jeřábu v roce 2007 -- 2.17 Poruchy ocelové prutové klenby skleníku roku 2001 -- 2.18 Poruchy vojenského provizorního mostu stále užívaného na území nemocnice 2008 -- 2.19 Poruchy příhradového mostu přes plavební kanál během cca 70ti let -- do roku 2002 -- 2.20 Nadměrné deformace malé montážní ocelové haly v roce 2007 -- 2.21 Havárie zemědělské ocelobetonové haly vystavené požáru v roce 2007 -- 2.22 Vady návrhu příhradového nosníku zastřešení knihovny v roce 2009 -- 2.23 Havárie prosklené pergoly (nebo snad skulptury?) v zimě 2009 -- 3 Poruchy a havárie dřevěných konstrukcí -- 3.1 Poruchy dílenské haly postavené v roce 1921 -- 3.2 Poruchy dřevěné haly rozpětí cca 50 m vybudované v roce 2003 -- 3.3 Poruchy rodinných domů v tomto tisíciletí -- 3.4 Havárie lepené dřevěné střechy v roce 2006 -- 3.5 Poruchy objektů supermarketů v roce 2006 -- 3.6 Havárie haly ze sedmdesátých let minulého století po zatížení sněhem -- v roce 2006 -- 3.7 Havárie lepené střechy nad halou bazénu roku 2000 -- 3.8 Poruchy zastřešení aquaparků v letech 2003 až 2009 -- 3.9 Havárie městské sportovní haly v roce 2006 -- 3.10 Havárie výrobní haly při zatížení sněhem v roce 2006 -- 3.11 Havárie zemědělské haly při běžném provozu v roce 2000 -- 3.12 Poruchy pohledově exponovaného
krovu v obytném podkroví -- v roce 2000 až 2010 -- 3.13 Lávka ve skleníku v roce 2008 -- 3.14 Poruchy vestavěných dřevěných prvků v historickém objektu po povodních v roce 2003 -- 3.15 Nadměrné průhyby dřevěné rozhledny v roce 2009 -- 4 Jak nebezpečí poruch snižovat a předcházet jim -- 4.1 Zhodnocení zkušeností z předchozích kapitol o haváriích -- 4.2 Modelování konstrukcí a jejich detailů -- 4.3 Řešení složitých konstrukcí a nutnost vhodné koncepce konstrukce -- 4.4 Shrnutí -- 5 Modernizace a přestavby ocelových a dřevěných konstrukcí -- 5.1 Životnost ocelových a dřevěných konstrukcí a jejich úpravy -- 5.2 Příprava přestavby -- 5.3 Prohlídka konstrukce, průzkum, návrh provedení přestavby -- 5.4 Způsoby přestavby a její provedení -- 6 Příklady přestaveb (rekonstrukcí) některých ocelových a dřevěných konstrukcí -- 6.1 Přestavba ocelobetonového stropu v roce 1999 v domě z roku 1895 -- 6.2 Podepření železobetonového stropu z roku 1905 ocelovou příhradovou konstrukcí v roce 1990 -- 6.3 Přestavba zříceného betonového stropu podepřeného ocelovou konstrukcí v roce 2000 -- 6.4 Přestavba ocelového cukrovarnického mostu v roce 2005 -- 6.5 Přestavba lepených vazníků nad plaveckým bazénem v roce 2001 -- 6.6 Přestavba hradu Karlštejn po roce 1997 -- 6.7 Shrnutí hlavních zásad pro navrhování a provádění přestaveb ocelových -- a dřevěných konstrukcí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC