Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (368 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7223-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3506-1 (print)
slovenština
Každý z nás je konfrontovaný s rolí vůdce, ať už při vedení jako šéf týmu nebo v soukromí jako manžel, rodič nebo člen jakékoliv komunity, zkrátka všude tam, kde je skupina lidí. Chcete vědět, jak se stát úspěšným lídrem a ovlivňovat druhé? Co byste měli vědět o efektivním vůdcovství? Kniha nabízí komplexní pohled na toto téma, dočtete se o historii, teoretických základech a zejména praktických postupech směřujících k úspěšnému vůdcovství. Je to praktická kniha, která by neměla chybět v knihovně manažera, šéfa anebo kohokoliv, kdo usiluje o to vést druhé. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti jsou spojené s úspěšným vůdcovstvím. Můžete konfrontovat svoji cestu s historickými příklady už úspěšných vůdců. Kniha je praktickým průvodcem vašeho osobního vůdcovství v běžných životních situacích, avšak i v extrémních a kritických, kdy na vašich schopnostech vůdce závisí život váš i druhých. Je určena především všem lídrům - vedoucím týmů, manažerům, personalistům, lektorům a studentům..
001485433
Část 1: Úvod, klasika a velcí vůdci // 1. Podstata vůdcovství // 1.1 Co je vůdcovství? // 1.2 Faktory vůdcovství // 1.3 Důležité rozdíly // 1.4 Mnoho druhů vůdců // 1.5 Úkoly vůdcovství // 1.6 Kontexty souvislosti // 1.7 Filozofie vůdce // 2. Klasické myšlenky // 2.1 Umění války podle Sun-c´ // 2.2 Antický koncept vůdcovství // 2.2.1 Nadčasovost antického přístupu // 2.2.2 Sokrates, Xenofón a Platon // 2.2.3 Definice vůdcovství: klasická a moderní // 2.2.4 Areté a vize: Paideia vůdcovství // 2.2.5 Principy // 2.2.6 Učení z klasiky // 2.3 Umění vládnout podle Machiavelliho // 2.4 Vojenská strategie a taktika podle Clausewitze // 3. Umění vůdcovství velkých vojevůdců // 3.1 Alexandr Veliký // 3.1.1 Heroický epos // 3.1.2 Faktory úspěchu Alexandrova vůdcovství // 3.1.3 Alexandrovo vůdcovství // 3.2 Hannibal // 3.2.1 Proti Římu // 3.2.2 Vůdcovství Hannibala // 3.3 Julius Caesar // 3.3.1 Příběh, který končí zradou // 3.3.2 Vůdcovství Caesara // 3.4 3.4 Horatio Nelson // 3.4.1 Hrdinský život // 3.4.2 Vůdcovství Nelsona // 4. Umění vůdcovství velkých vůdců // 4.1 Mahátma Gándhí // 4.1.1 Příběh o nenásilném hledání pravdy // 4.1.2 Vůdcovství Gándhího // 4.2 Winston Churchill // 4.2.1 Příběh nepoddajného života // 4.2.2 Vůdcovství Churchilla // 4.3 Martin Luther King, Jr // 4.3.1 Cesta za snem // 4.3.2 Vůdcovství Luthera Kinga // 4.4 Nelson Mandela // 4.4.1 Dlouhá cesta za svobodou // 4.4.2 Vůdcovství Mandely // 4.5 Steve Jobs // 4.5.1 Nejúžasnější návrat // 4.5.2 Vůdcovství Jobse // Část 2: Základy vůdcovství // 5. Teorie, přístupy a praxe // 5.1 Vůdcovství je výsadou velkých mužů // 5.2 Vůdcovství je vlastnost // 5.2.1 Teorie vlastností // 5.2.2 Vlastností historických vůdců // 5.2.3 Vlastnosti úspěšných vůdců //
5.3 Vůdcovství je chování // 5.3.1 McGregorova Teorie X a Teorie Y // 5.3.2 Lewinovy styly vůdcovství // 5.3.3 Úkoly a vztahy // 5.3.4 Studie Ohio State University a University of Michigan // 5.3.5 Blakeova a Moutonové manažerská mřížka // 5.4 Situační přístup k vůdcovství // 5.4.1 Herseyův a Blanchardův model vůdcovství // 5.4.2 Vroomův a Yettonův normativní model vůdcovství // 5.4.3 Houseova Teorie cesty a cíle vůdcovství // 5.4.4 Adairův akčně centrovaný model vůdcovství // 5.5 Kontingenční teorie vůdcovství // 5.6 Transakční vůdcovství // 5.7 Transformační vůdcovství // 5.8 Týmové vůdcovství // 5.8.1 Týmový model vůdcovství // 5.8.2 Vůdcovská rozhodnutí // 5.8.3 Vůdcovské opatření // 5.8.4 Týmová efektivnost // 5.9 Další teorie a školy o vůdcovství // 5.9.1 Teorie výměny // 5.9.2 Strategické vůdcovství // 5.9.3 Ženy a vůdcovství // 6. Vůdcovství a vize // 6.1 Charakteristika vize // 6.2 Jak je vize artikulována? // 6.3 Jak je vize implementovaná? // 7. Udávání tónu // 7.1 Poskytovat strukturu // 7.2 Objasňovat normy // 7.3 Vytvářet soudržnost // 7.4 Podporovat standardy excelence // 8. Překonávání překážek // 8.1 Překážka 1: Nejasné cíle // 8.2 Překážka 2: Nejasná instrukce // 8.3 Překážka 3: Nízká motivace // 8.4 Překážka 4: Složité úkoly // 8.5 Překážka 5: Jednoduché úkoly // 8.6 Překážka 6: Nízká angažovanost // 8.7 Překážka 7: Chybějící výzva // 9. Rozvíjení vůdcovských dovedností // 9.1 Administrativní dovednosti // 9.2 Interpersonální dovednosti // 9.3 Koncepční dovednosti // 10. Vůdcovské dovednosti: Jak to dělat? // Část 3: Inspirativní lekce z West Pointu // 11. Důvěra: Klíč k bojovému vůdcovství // 11.1 Důvěryhodní vůdci // 11.2 Deset atributů důvěryhodného vůdce //
11.3 Lekce pro každého vůdce // 12. Být vůdcem // 12.1 Vůdcovský rozvoj: Skutečná míra úspěchu vůdce // 12.2 Vůdcovský rozvoj je záměrný proces // 12.3 Tři stadia vůdcovského rozvoje // 13. Učení se ze selhání // 13.1 Samoučení vést přemýšlením o vašich silných a slabých stránkách // 13.2 Zapamatování si našich osobních vůdcovských selhání // 13.3 „Náš život je naše esemeska" // 14. Vedení týmu vysoce talentovaných jednotlivců // 14.1 Problém s vysokým potenciálem talentu // 14.2 Strategie 1: Sdílená odpovědnost mezi všemi // 14.3 Strategie 2: Nastavit a udržovat vysoké standardy // 14.4 Strategie 3: Rozvíjet vzájemný respekt // 14.5 Strategie 4: Zajistit pokoru a uznávat individuální rozdíly // 14.6 Strategie 5: Neustále komunikovat // Část 4: Vůdcovství v extrémních situacích // 15. In extremis vůdcovství // 15.1 Klíčová charakteristika In extremis vůdců // 15.1.1 Vlastnosti In extremis vůdců a implikace // 15.1.2 In extremis vůdci jsou vrozeně motivovaní // 15.1.3 In extremis vůdci se kontinuálně učí // 15.1.4 In extremis vůdci sdílejí riziko se svými následovníky // 15.1.5 In extremis vůdci mají společný životní styl se svými následovníky, neexistuje elitářství // 15.1.6 In extremis vůdci mají vysokou kompetenci, důvěru // a loajalitu, a inspirují // 15.2 Lekce In extremis vůdcovství pro byznys a život // 15.2.1 Úvod // 15.2.2 Devět lekcí pro byznys // 15.3 Model In extremis vůdcovství // 15.3.1 Kompetence // 15.3.2 Vrozená motivace // 15.3.3 Učící se orientace // 15.3.4 Sdílené riziko // 15.3.5 Společný životní styl // 16. Učení o strachu a vůdcovství v nebezpečných situacích // 16.1 Úvod // 16.2 Základní principy a užitečné rady // 16.3 Měření hloubky strachu v nebezpečných situacích //
16.4 Proč se v In extremis situacích vyrovnávají emoce // 16.5 Řízení emocí: Špatná strategie vysoce rizikových vůdců // 16.6 Vedení bez ega // 16.7 Jak by měli vůdci zacházet se strachem a překonávat ho // 16.8 Riziko obviňování: Ukazování prstem není efektivním vůdcovstvím // 16.9 Riziko poraženectví: Vzdát se není efektivním vůdcovstvím // 17. Vedení v případě tragédie // 17.1 Úvod // 17.2 Vůdcovství v tragické situaci // 17.3 Hodnota dobrého vůdcovství v čase tragédie // Část 5: Vůdcovství očima autorit, vůdců a filmů // 18. Jak to vidí uznávané autority v oboru // 19. Myšlenky a lekce skutečných vůdců 21. století // 19.1 Colin Powell // 19.2 Rudolph W. Giuliani // 20. Vůdcovství na stříbrném plátně

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC