Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (368 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7223-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3506-1 (print)
slovenština
Každý z nás je konfrontovaný s rolí vůdce, ať už při vedení jako šéf týmu nebo v soukromí jako manžel, rodič nebo člen jakékoliv komunity, zkrátka všude tam, kde je skupina lidí. Chcete vědět, jak se stát úspěšným lídrem a ovlivňovat druhé? Co byste měli vědět o efektivním vůdcovství? Kniha nabízí komplexní pohled na toto téma, dočtete se o historii, teoretických základech a zejména praktických postupech směřujících k úspěšnému vůdcovství. Je to praktická kniha, která by neměla chybět v knihovně manažera, šéfa anebo kohokoliv, kdo usiluje o to vést druhé. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti jsou spojené s úspěšným vůdcovstvím. Můžete konfrontovat svoji cestu s historickými příklady už úspěšných vůdců. Kniha je praktickým průvodcem vašeho osobního vůdcovství v běžných životních situacích, avšak i v extrémních a kritických, kdy na vašich schopnostech vůdce závisí život váš i druhých. Je určena především všem lídrům - vedoucím týmů, manažerům, personalistům, lektorům a studentům..
001485433
Část 1: Úvod, klasika a velcí vůdci -- 1. Podstata vůdcovství -- 1.1 Co je vůdcovství? -- 1.2 Faktory vůdcovství -- 1.3 Důležité rozdíly -- 1.4 Mnoho druhů vůdců -- 1.5 Úkoly vůdcovství -- 1.6 Kontexty souvislosti -- 1.7 Filozofie vůdce -- 2. Klasické myšlenky -- 2.1 Umění války podle Sun-c´ -- 2.2 Antický koncept vůdcovství -- 2.2.1 Nadčasovost antického přístupu -- 2.2.2 Sokrates, Xenofón a Platon -- 2.2.3 Definice vůdcovství: klasická a moderní -- 2.2.4 Areté a vize: Paideia vůdcovství -- 2.2.5 Principy -- 2.2.6 Učení z klasiky -- 2.3 Umění vládnout podle Machiavelliho -- 2.4 Vojenská strategie a taktika podle Clausewitze -- 3. Umění vůdcovství velkých vojevůdců -- 3.1 Alexandr Veliký -- 3.1.1 Heroický epos -- 3.1.2 Faktory úspěchu Alexandrova vůdcovství -- 3.1.3 Alexandrovo vůdcovství -- 3.2 Hannibal -- 3.2.1 Proti Římu -- 3.2.2 Vůdcovství Hannibala -- 3.3 Julius Caesar -- 3.3.1 Příběh, který končí zradou -- 3.3.2 Vůdcovství Caesara -- 3.4 3.4 Horatio Nelson -- 3.4.1 Hrdinský život -- 3.4.2 Vůdcovství Nelsona -- 4. Umění vůdcovství velkých vůdců -- 4.1 Mahátma Gándhí -- 4.1.1 Příběh o nenásilném hledání pravdy -- 4.1.2 Vůdcovství Gándhího -- 4.2 Winston Churchill -- 4.2.1 Příběh nepoddajného života -- 4.2.2 Vůdcovství Churchilla -- 4.3 Martin Luther King, Jr -- 4.3.1 Cesta za snem -- 4.3.2 Vůdcovství Luthera Kinga -- 4.4 Nelson Mandela -- 4.4.1 Dlouhá cesta za svobodou
-- 4.4.2 Vůdcovství Mandely -- 4.5 Steve Jobs -- 4.5.1 Nejúžasnější návrat -- 4.5.2 Vůdcovství Jobse -- Část 2: Základy vůdcovství -- 5. Teorie, přístupy a praxe -- 5.1 Vůdcovství je výsadou velkých mužů -- 5.2 Vůdcovství je vlastnost -- 5.2.1 Teorie vlastností -- 5.2.2 Vlastností historických vůdců -- 5.2.3 Vlastnosti úspěšných vůdců -- 5.3 Vůdcovství je chování -- 5.3.1 McGregorova Teorie X a Teorie Y -- 5.3.2 Lewinovy styly vůdcovství -- 5.3.3 Úkoly a vztahy -- 5.3.4 Studie Ohio State University a University of Michigan -- 5.3.5 Blakeova a Moutonové manažerská mřížka -- 5.4 Situační přístup k vůdcovství -- 5.4.1 Herseyův a Blanchardův model vůdcovství -- 5.4.2 Vroomův a Yettonův normativní model vůdcovství -- 5.4.3 Houseova Teorie cesty a cíle vůdcovství -- 5.4.4 Adairův akčně centrovaný model vůdcovství -- 5.5 Kontingenční teorie vůdcovství -- 5.6 Transakční vůdcovství -- 5.7 Transformační vůdcovství -- 5.8 Týmové vůdcovství -- 5.8.1 Týmový model vůdcovství -- 5.8.2 Vůdcovská rozhodnutí -- 5.8.3 Vůdcovské opatření -- 5.8.4 Týmová efektivnost -- 5.9 Další teorie a školy o vůdcovství -- 5.9.1 Teorie výměny -- 5.9.2 Strategické vůdcovství -- 5.9.3 Ženy a vůdcovství -- 6. Vůdcovství a vize -- 6.1 Charakteristika vize -- 6.2 Jak je vize artikulována? -- 6.3 Jak je vize implementovaná? -- 7. Udávání tónu -- 7.1 Poskytovat strukturu -- 7.2 Objasňovat normy --
7.3 Vytvářet soudržnost -- 7.4 Podporovat standardy excelence -- 8. Překonávání překážek -- 8.1 Překážka 1: Nejasné cíle -- 8.2 Překážka 2: Nejasná instrukce -- 8.3 Překážka 3: Nízká motivace -- 8.4 Překážka 4: Složité úkoly -- 8.5 Překážka 5: Jednoduché úkoly -- 8.6 Překážka 6: Nízká angažovanost -- 8.7 Překážka 7: Chybějící výzva -- 9. Rozvíjení vůdcovských dovedností -- 9.1 Administrativní dovednosti -- 9.2 Interpersonální dovednosti -- 9.3 Koncepční dovednosti -- 10. Vůdcovské dovednosti: Jak to dělat? -- Část 3: Inspirativní lekce z West Pointu -- 11. Důvěra: Klíč k bojovému vůdcovství -- 11.1 Důvěryhodní vůdci -- 11.2 Deset atributů důvěryhodného vůdce -- 11.3 Lekce pro každého vůdce -- 12. Být vůdcem -- 12.1 Vůdcovský rozvoj: Skutečná míra úspěchu vůdce -- 12.2 Vůdcovský rozvoj je záměrný proces -- 12.3 Tři stadia vůdcovského rozvoje -- 13. Učení se ze selhání -- 13.1 Samoučení vést přemýšlením o vašich silných a slabých stránkách -- 13.2 Zapamatování si našich osobních vůdcovských selhání -- 13.3 „Náš život je naše esemeska" -- 14. Vedení týmu vysoce talentovaných jednotlivců -- 14.1 Problém s vysokým potenciálem talentu -- 14.2 Strategie 1: Sdílená odpovědnost mezi všemi -- 14.3 Strategie 2: Nastavit a udržovat vysoké standardy -- 14.4 Strategie 3: Rozvíjet vzájemný respekt -- 14.5 Strategie 4: Zajistit pokoru a uznávat individuální
rozdíly -- 14.6 Strategie 5: Neustále komunikovat -- Část 4: Vůdcovství v extrémních situacích -- 15. In extremis vůdcovství -- 15.1 Klíčová charakteristika In extremis vůdců -- 15.1.1 Vlastnosti In extremis vůdců a implikace -- 15.1.2 In extremis vůdci jsou vrozeně motivovaní -- 15.1.3 In extremis vůdci se kontinuálně učí -- 15.1.4 In extremis vůdci sdílejí riziko se svými následovníky -- 15.1.5 In extremis vůdci mají společný životní styl se svými následovníky, neexistuje elitářství -- 15.1.6 In extremis vůdci mají vysokou kompetenci, důvěru -- a loajalitu, a inspirují -- 15.2 Lekce In extremis vůdcovství pro byznys a život -- 15.2.1 Úvod -- 15.2.2 Devět lekcí pro byznys -- 15.3 Model In extremis vůdcovství -- 15.3.1 Kompetence -- 15.3.2 Vrozená motivace -- 15.3.3 Učící se orientace -- 15.3.4 Sdílené riziko -- 15.3.5 Společný životní styl -- 16. Učení o strachu a vůdcovství v nebezpečných situacích -- 16.1 Úvod -- 16.2 Základní principy a užitečné rady -- 16.3 Měření hloubky strachu v nebezpečných situacích -- 16.4 Proč se v In extremis situacích vyrovnávají emoce -- 16.5 Řízení emocí: Špatná strategie vysoce rizikových vůdců -- 16.6 Vedení bez ega -- 16.7 Jak by měli vůdci zacházet se strachem a překonávat ho -- 16.8 Riziko obviňování: Ukazování prstem není efektivním vůdcovstvím -- 16.9 Riziko poraženectví: Vzdát se není efektivním vůdcovstvím -- 17. Vedení
v případě tragédie -- 17.1 Úvod -- 17.2 Vůdcovství v tragické situaci -- 17.3 Hodnota dobrého vůdcovství v čase tragédie -- Část 5: Vůdcovství očima autorit, vůdců a filmů -- 18. Jak to vidí uznávané autority v oboru -- 19. Myšlenky a lekce skutečných vůdců 21. století -- 19.1 Colin Powell -- 19.2 Rudolph W. Giuliani -- 20. Vůdcovství na stříbrném plátně

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC