Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7308-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3524-5 (print)
Publikace je určena nejen odborníkům z řad projektantů a prováděcím firmám či stavbyvedoucím, ale i studentům zabývajícími se oblast technických zařízení budov, techniky prostředí staveb a inteligentních budov. Autor se věnuje návrhu velkoplošného převážně sálavého vytápění. Přináší metodické základy a praktické poznatky v šíři a hloubce, která umožní navrhovat podlahové teplovodní i elektrické, stěnové i stropní vytápění a zároveň umožňuje čtenáři velice dobře se orientovat ve výše uvedené problematice. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o informace týkající se stále populárnějšího velkoplošného chlazení..
001485437
5 // Obsah // 1 Úvodem o převážně sálavém vytápění... 7 // 2 Velkoplošné sálavé vytápění... 9 // 3 Teplovodní podlahové vytápění... 11 // 3.1 Tepelnětechnické vlastnosti pro podlahové vytápění... 13 // 3.2 Tepelná pohoda... 14 // 3.3 Konstrukce a provedení podlahové otopné plochy... 17 // 3.3.1 Jednotlivé vrstvy... 22 // 3.4 Potrubí otopného hadu ... 36 // 3.5 Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru... 40 // 3.6 Tepelnětechnický výpočet teplovodního podlahového vytápění... 42 // 3.7 Hydraulický výpočet podlahového vytápění... 46 // 3.8 Regulacetepelného výkonu podlahové Otopné plochy... 50 // 3.9 Výkresová dokumentace podlahového vytápění... 59 // 4 Elektrické podlahové vytápění... 63 // 4.1 Základní typy elektrického podlahového vytápění... 63 // 4.2 Tepelně technický výpočet elektrického podlahového vytápění... 64 // 4.3 Provedení otopné plochy a časová konstanta... 65 // 4.4 Teplotní poměry v otopné ploše... 67 // 4.5 Tepelnétoky a tepelný příkon otopné plochy... 71 // 4.6 Doplňková otopná plocha... 73 // 4.7 Konstrukce elektrické podlahové otopné plochy... 75 // 4.8 Montáž a zkoušky elektrické podlahové otopné plochy... 78 // 4.9 Regulace tepelného výkonu elektrického podlahového vytápění... 81 // 4.10 Provoz elektrického podlahového vytápění... 83 // 5 Stěnové vytápění... 85 // 5.1 Provedení stěnové otopné plochy... 88 // 5.2 Doporučení pro
návrh... 89 // 6 Velkoplošné sálavé vytápění // 6 Stropní vytápění... 90 // 6.1 Trubky zalité ve stropě... 91 // 6.2 Použití lamel... 97 // 6.3 Použití sálavých desek a pasů... 99 // 6.4 Stropní vytápění s dutým podhledem... 99 // 6.5 Stropní velkoplošné chlazení... 99 // Přílohy...103 // Pí Emisivita různých materiálů a povrchů eK...103 // P2 Součinitele tepelné vodivosti A pro různé látky a materiály (při 20 °C) .104 // P3 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 6,5 ...105 // P4 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 7,0...106 // P5 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 7,5...107 // P6 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 8,0...108 // P7 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 8,5...109 // P8 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 9,0...110 // P9 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 9,5... 111 // P10 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu // s charakteristickým číslem m = 10...112 // PII Návrhový nomogram podlahového vytápění pro stanovení tepelného výkonu // okrajové zóny (plochy bez otopného hadu)...113 // P12 Základy
teorie sdílení tepla sáláním...114 // Použitá literatura...124 // Rejstřík // 126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC