Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7308-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3524-5 (print)
Publikace je určena nejen odborníkům z řad projektantů a prováděcím firmám či stavbyvedoucím, ale i studentům zabývajícími se oblast technických zařízení budov, techniky prostředí staveb a inteligentních budov. Autor se věnuje návrhu velkoplošného převážně sálavého vytápění. Přináší metodické základy a praktické poznatky v šíři a hloubce, která umožní navrhovat podlahové teplovodní i elektrické, stěnové i stropní vytápění a zároveň umožňuje čtenáři velice dobře se orientovat ve výše uvedené problematice. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o informace týkající se stále populárnějšího velkoplošného chlazení..
001485437
1 Úvodem o převážně sálavém vytápění 7 // 2 Velkoplošné sálavé vytápění 9 // 3 Teplovodní podlahové vytápění 11 // 3.1 Tepelnětechnické vlastnosti pro podlahové vytápění 13 // 3.2 Tepelná pohoda 14 // 3.3 Konstrukce a provedení podlahové otopné plochy 17 // 3.3.1 Jednotlivé vrstvy 22 // 3.4 Potrubí otopného hadu 36 // 3.5 Tepelná rovnováha ve vytápěném prostoru 40 // 3.6 Tepelnětechnický výpočet teplovodního podlahového vytápění 42 // 3.7 Hydraulický výpočet podlahového vytápění 46 // 3.8 Regulacetepelného výkonu podlahové Otopné plochy 50 // 3.9 Výkresová dokumentace podlahového vytápění 59 // 4 Elektrické podlahové vytápění 63 // 4.1 Základní typy elektrického podlahového vytápění 63 // 4.2 Tepelně technický výpočet elektrického podlahového vytápění 64 // 4.3 Provedení otopné plochy a časová konstanta 65 // 4.4 Teplotní poměry v otopné ploše 67 // 4.5 Tepelnétoky a tepelný příkon otopné plochy 71 // 4.6 Doplňková otopná plocha 73 // 4.7 Konstrukce elektrické podlahové otopné plochy 75 // 4.8 Montáž a zkoušky elektrické podlahové otopné plochy 78 // 4.9 Regulace tepelného výkonu elektrického podlahového vytápění 81 // 4.10 Provoz elektrického podlahového vytápění 83 // 5 Stěnové vytápění 85 // 5.1 Provedení stěnové otopné plochy 88 // 5.2 Doporučení pro
návrh 89 // 6 Velkoplošné sálavé vytápění // 6 Stropní vytápění 90 // 6.1 Trubky zalité ve stropě 91 // 6.2 Použití lamel 97 // 6.3 Použití sálavých desek a pasů 99 // 6.4 Stropní vytápění s dutým podhledem 99 // 6.5 Stropní velkoplošné chlazení 99 // Přílohy 103 // Pí Emisivita různých materiálů a povrchů eK 103 // P2 Součinitele tepelné vodivosti A pro různé látky a materiály (při 20 °C) .104 // P3 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 6,5 105 // P4 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 7,0 106 // P5 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 7,5 107 // P6 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 8,0 108 // P7 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 8,5 109 // P8 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 9,0 110 // P9 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 9,5 111 // P10 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro podlahu s charakteristickým číslem m = 10 112 // P11 Návrhový nomogram podlahového vytápění pro stanovení tepelného výkonu okrajové zóny (plochy bez otopného hadu) 113 // P12 Základy teorie sdílení tepla sáláním 114 // Použitá literatura 124 // Rejstřík 126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC