Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7459-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3539-9 (print)
Praktická publikace na 102 názorných přehledech podává návod a rady, jak předejít chybám v účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, ze zkušeností při provádění kontrol účetnictví i z dotazů na školení. Podává široký přehled všech druhů kontrol v účetnictví. Uvádí popis účetní inventury a vysvětluje zároveň, proč je základem každého účetnictví. Tato publikace je především určena pro širokou účetní veřejnost..
001485450
Obsah // Úvod...9 // 1. Jak se vyhnout chybám v účetnictví ...11 // • Jak se vyhnout chybám...12 // • Rady „Jak se vyhnout chybám“... 13 // • Správnost účetnictví ...14 // • Kdyby účty v hlavní knize mohly mluvit ...15 // • Firemní „účetní jazyk“...16 // • Co pro to mohu udělat já?...17 // • Kategorie účetních...18 // • Co by nemělo nikdy zaznít z úst úěetní ...19 // • Výmluvy účetních na účetní chyby...20 // • Nejzákladnější používané pojmy...21 // • Časové účetně evidenční povinnosti...22 // • Jak zbytečně neztrácet čas v účetnictví...23 // • Neefektivní účetnictví...24 // • Formální pořádek...25 // • Předkontace na dokladech...26 // • Pomoc formulářů...27 // 2. Prevence v účetnictví...29 // • Prevence... 30 // • Přehled prevence...31 // • Preventivní opatření...32 // • Preventivní opatření těžko realizovatelná...33 // • Statistika účetních oprav...34 // • Příčiny chyb pro prevenci ...35 // • Základní pravidla v malé firmě ...36 // • Význam rozjetky v prevenci... 37 // • Účetní programy (SW) ... 38 // • Pružný účetní SW ...39 // 3. O kontrolách ...41 // • Druhy kontrol v čase...42 // • Jaké jsou kontroly ...43 // • Co brát v úvahu u kontrol ... 44 // • Kontroly na poslední chvíli... 45 // • Kdo vás kontroluje...46 // • Kontroly původu účetní transakce...47 // • Kontroly duplicit dokladů...48 //
• Kontroly číselníků...49 // • Kontrola účtového rozvrhu ...50 // • Kontroly souvztažností ...51 // • Význam souvztažností...52 // • Význam stran účtů pro kontroly ...53 // • Kontrola číselných řad...54 // • Kontroly reálnosti ...55 // • Kontroly „neúčetních“ čísel...56Jak se vyhnout chybám v účetnictví // • Kontroly měsíčních obratů ... 57 // • Optické klamy při kontrole ...58 // • Kontrolní funkce pentálního účetnictví...59 // • Benfordův zákon...60 // • Využívání Benfordova zákona pro kontroly v účetnictví ...61 // 4. Kontroly všeobecné...63 // • Přehled kontrol a chyb...64 // • Kontroly základní ...65 // • Kontroly okruhové...66 // • Kontroly výkazové ...67 // • Kontrola základní integrity účetních dat...68 // • Kontrola na knihy analytické evidence...69 // • Kontroly v analytické evidenci ...70 // • Kontroly obratové... 71 // • Kontroly zůstatkové...72 // • Kontroly poměrové ...73 // • Kontroly položkových dat...74 // • Kontroly běhu Ihúty...75 // • Kontroly limitní...76 // • Kontrola zákonných limitů ...77 // • Kontroly ostatní...78 // 5. Kontroly agend ...79 // • Kontrola toho, co se zapomíná zaúčtovat ...80 // • Kontrola saldokonta...81 // • Základní druhy saldokonta ...82 // • Kontrola odpisu pohledávek ...83 // • Kontroly vrubopisú ...84 // • Kontrola záloh...85 // • Kontrola důvěryhodnosti klienta...86 //
• Kontroly výsledkových účtů ...87 // • Kontroly zůstatku daní... 88 // • Kontroly DPH ... 89 // • Kontrola odvodů z mezd...90 // • Kontrola vlastních zásob...91 // • Kontroly pokladen...92 // • Kontroly výdajů v bance...93 // • Kontroly vnitřních účetních dokladů...94 // • Kontroly mezifiremní ...95 // 6. Účetní inventura ...97 // • Proč je účetní inventura základem...98 // • Co je a co není účetní inventura ...99 // • Jak je možné nemít účetní inventuru?...100 // 7. Chyby...101 // • Nejzákladnější členění účetních chyb...102 // • Hledání chyb (rozdílů)...103 // • Chyby těžko odhalitelné ...104 // • Chyby „neviděné“...105 // 6Obsah // • Chybná částka - dvojnásobná...106 // • Nezdůvodněné rozdíly na účtech...107 // • Chyby výběru dat... 108 // • Nedostatky v účetnictví...109 // 8. Opravy ... 111 // • Druhy oprav... 112 // 9. Podvody ...113 // • Kde podvody... 114 // • Podvody pomocí účetnictví... 115 // • Záměrné zkreslování účetnictví... 116 // Seznam použité literatury ...117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC