Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7459-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3539-9 (print)
Praktická publikace na 102 názorných přehledech podává návod a rady, jak předejít chybám v účetnictví. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, ze zkušeností při provádění kontrol účetnictví i z dotazů na školení. Podává široký přehled všech druhů kontrol v účetnictví. Uvádí popis účetní inventury a vysvětluje zároveň, proč je základem každého účetnictví. Tato publikace je především určena pro širokou účetní veřejnost..
001485450
Jak se vyhnout chybám v účetnictví Jak se vyhnout chybám Rady „Jak se vyhnout chybám" Správnost účetnictví Kdyby účty v hlavní knize mohly mluvit Firemní „účetní jazyk" Co pro to mohu udělat já? Kategorie účetních Co by nemělo nikdy zaznít z úst účetní Výmluvy účetních na účetní chyby Nejzákladnější používané pojmy Časové účetně evidenční povinnosti Jak zbytečně neztrácet čas v účetnictví Neefektivní účetnictví Formální pořádek Předkontace na dokladech Pomoc formulářů 2 Prevence v účetnictví Prevence Přehled prevence Preventivní opatření Preventivní opatření těžko realizovatelná Statistika účetních oprav Příčiny chyb pro prevenci Základní pravidla v malé firmě Význam rozjetky v prevenci Účetní programy (SW) Pružný účetní SW O kontrolách Druhy kontrol v čase Jaké jsou kontroly Co brát v úvahu u kontrol Kontroly na poslední chvíli Kdo vás kontroluje Kontroly původu účetní transakce Kontroly duplicit dokladů Kontroly číselníků Kontrola účtového rozvrhu Kontroly souvztažností Význam souvztažností Význam stran účtů pro kontroly Kontrola číselných řad Kontroly reálnosti Kontroly „neúčetních" čísel • Kontroly měsíčních obratů • Optické klamy při kontrole • Kontrolní funkce pentálního účetnictví • Benfordův zákon • Využívání Benfordova zákona pro kontroly v účetnictví 4. Kontroly všeobecné • Přehled kontrol
a chyb • Kontroly základní • Kontroly okruhové • Kontroly výkazové • Kontrola základní integrity účetních dat • Kontrola na knihy analytické evidence • Kontroly v analytické evidenci • Kontroly obratové • Kontroly zůstatkové • Kontroly poměrové • Kontroly položkových dat • Kontroly běhu lhůty • Kontroly limitní • Kontrola zákonných limitů • Kontroly ostatní 5. Kontroly agend • Kontrola toho, co se zapomíná zaúčtovat • Kontrola saldokonta • Základní druhy saldokonta • Kontrola odpisu pohledávek • Kontroly vrubopisů • Kontrola záloh • Kontrola důvěryhodnosti klienta • Kontroly výsledkových účtů • Kontroly zůstatku daní • Kontroly DPH • Kontrola odvodů z mezd • Kontrola vlastních zásob • Kontroly pokladen • Kontroly výdajů v bance • Kontroly vnitřních účetních dokladů • Kontroly mezifiremní 6. Účetní inventura • Proč je účetní inventura základem • Co je a co není účetní inventura • Jak je možné nemít účetní inventuru? 7. Chyby • Nejzákladnější členění účetních chyb • Hledání chyb (rozdílů) • Chyby těžko odhalitelné • Chyby „neviděné" • Chybná částka dvojnásobná • Nezdůvodněné rozdíly na účtech • Chyby výběru dat • Nedostatky v účetnictví Opravy • Druhy oprav Podvody • Kde podvody • Podvody pomocí účetnictví • Záměrné zkreslování účetnictví

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC