Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7936-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7937-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3572-6 (print)
V pořadí čtvrtá publikace ediční řady 100 osvědčených stavebních detailů se věnuje dnes už téměř zapomenutým řemeslům klempířství a pokrývačství. Autoři ke svým komentářům použili obrázky z knih 19. a 20. století, ale prostor dostaly i novodobé materiály. Čtenář se zde seznámí se základními tvary střech, klempířským a pokrývačským nářadím, jednotlivými druhy krytin, s okapy a veškerými doplňky pro jejich osazení, vikýři, střešními hřebeny a nárožími. Veškeré detaily jsou doplněny krátkým zasvěceným komentářem, případně popisem postupu při provádění konkrétního detailu. Kniha poskytuje základní informace všem zájemcům o tato řemesla a své si zde najdou nejen laici, ale i učni a zkušení praktici..
001485463
Obsah // Popis klempířského a pokrývačského díla je v knize rozčlenén do XVII tematických celků. Jednotlivé celky jsou v podstatě části střech, které se vyskytují téměř na viech stavbách. Jsou to například: střeini hřebeny, střešní nároží, střešní okapy nebo střešní úžlabí atd. Každý z těchto tematických celků je rozpracován do několika dalších témat. V názvu knihy jsme je označili jako detaily a celkově // jich je 100. // I. Úvodní kapitola // 1. Práce klempířské a pokrývačské, materiály a komponenty // II. Tvary střech // 2. Krytí a plechováni střech s přihlédnutím ? jejich tvaru // III. Klempířské a pokrývačské nářadí a pomocné prostředky na střeše // 3. Osobní klempířské nářadí // 4. Osobní pokrývačské nářadí // 5. Pokrývačské stoličky a háky // 6. Pokrývačský ruční výtah // 7. Uzly a smyčky při vázání lan // IV. Jednotlivé střešní partie z hlediska krytí a plechováni // 8. Hlavni střešní části // V. Plocha střešního pláště // 9. Krytina došková, z půlkuláčů a prkenná // 10. Úsporná střecha z tyčoviny a krajinek // 11. Krytina šindelová // 12. Krytina lepenková a krytina z asfaltových pásů, jednoduše položená // 13. Krytina lepenková a krytina z asfaltových pásů, dvojité položená na hladko na bednění // 14. Stavební lepenky a asfaltové pásy // 15. Krytina lepenková jednoduchá a krytina z asfaltových pásů pokládaná na trojboké latě // 16. Krytina plechová drážkovaná, postup kladení // 17. Klempířské drážky // 18. Plechová krytina drážkovaná a dilatační spoje // 19. Klempířské připonky a pohyblivé příponky // 20. Úprava kotevních prvků pod plechovou drážkovanou krytinu // 21. Plechová krytina položená na lichoběžníkové laté // 22. Klempířské příchytky //
23. Krytina z olověného plechu // 24. Jednoduchá šablonová krytina z vláknito-cementových desek bez použiti azbestu // 25. Krytina z osmkocementových vlnitých velkoplošných desek // 26. Krytina z bobrovek - základní teze // 27. Krytina z bobrovek, dvojité krytí // 28. Krytina z tašek jednodrážkových a dvoudrážkových // 29. Prejzová krytina // 30. Krytina břidlicová // 31. Skleněná krytina a krytina z laminátů a polykarbonátů // 32. Krytina z bobrovek, dvojité krytí v systémové krytině // 33. Provétrávané střechy // VI. Hřeben střešní // 34. Úprava hřebene v doškové krytmé...76 // 35. Úprava hřebene v lepenkové a plechové krytině...78 // 36. Kryti hřebene u šupinové bobrovky, klasická Oprava...80 // 37. Spojení hřebenáčů na nároží s hřebenem, klasická úprava a dnešní provedeni...82 // 38. Bobrovka šupinová kladená v partii hřebene, historická úprava průniku komínu střechou...84 // 39. Klasické položení hřebenáčů do malty na hřebeni, bez hřebenové laté a s hřebenovou lati...86 // 40. Krytí hřebene a okapu břidlici...88 // VII. Nároží střešní // 41. Klasické nároží ve skládané krytmé a nároží v krytiné systémové...90 // Vlil. Úžlabí střešní // 42. Oplechované úžlabí klasické a úžlabí historické...92 // 43. Oplechování střešního úžlabí se živičnou krytinou položenou na bednéní a údržba živičných krytin 94 // 44. Nepodbednéné vyplechované úžlabí v šupinové kladené bobrovce a úžlabí všeobecně...96 // 45. Bednéní pro vykrývaná úžlabí...98 // 46. Vykrývaná úžlabí...100 // IX. Štítová hrana // 47. Úprava okraje střechy v lepenkové krytině hladké na bedněni a podklady krytin živičných...102 // 48. Připojení lepenkové krytiny na trojbokých latích ke štítu...104 //
49. Lemování okraje štítu...106 // X. Napojení krytiny na zeď // 50. Úprava lemování pro napojeni živičné krytiny...108 // 51. Lemování zdi s úpravou pro připojení na tvrdou krytinu...110 // 52. Různé druhy lemováni a krycích lišt...112 // XI. Střešní nadezdívky // 53. Oplechování dilatačních partií a lemování střešních nadezdivek...114 // 54. Oplechování střešních nadezdivek...116 // 55. Umístění laté a špalíků pro lemováni atiky podél spádu...118 // 56. Okapní žlaby - všeobecný popis...120 // XII. Okap střešní // 57. 2laby podokapni...122 // 58. Podokapni žlab - způsob montáže háků podokapních žlabů...124 // 59. Háky podokapních žlabů...126 // 60. Speciální podokapni římsové žlaby a Žlaby se zadní spádovou stěnou...128 // 61. Oplechování okapu...130 // 62. Okapový plech - montáž...132 // 63. 2laby nástřešni...134 // 64. Žlaby nástřešni - montáž...136 // 65. Žlaby mezistřešní...138 // 66. Lůžkové žlaby...140 // 67. Žlaby nadřímsové...142 // 68 Háky nadřímsových žlabů...144 // 69. 2laby nadřímsové - montáž // 70. 2labové masky // 71. Zaatikové žlaby // 72. Žlaby převodové // 73. Žlabová hrdla a žlabové kotlíky // 74. Žlabové kotlíky kónické a hranaté a přísluSenstvi ke žlabům // 75. Zdéře svodových trub, jejich tvar a Oprava // 76. Okapová lišta při finální valounové vrstvě na živičném kryti // 77. Okap z břidlice a tvar Supin // XIII. Prostupy střešním pláštěm // 78. Lemování komínů na ploché střeše při použití drážkované plechové krytiny // 79. Prostup komínu tvrdou krytinou a úprava maltovým „zamazunkem" // 80. Lemováni komínu v tvrdé krytině // 81. Lemováni komínu Malíkovým způsobem // 82. Komínové lávky klasické konstrukce, způsob lemováni //
83. Ochrana před bleskem a klasické lemování hromosvodových tyčí // XIV. Vikýře, střešní okna a poklopy // 84. Druhy vikýřů // 85. Střešní okna vystupující nad střešní rovinu // 86. Okna vložená do krytiny ve střešním spádu a střešní poklopy // 87. Volské oko // XV. Práce na průčelí budov // 88. Oplechování fasádních výstupků a kordonek // 89. Oplechování širokých říms // 90. Oplechování podokeníku // 91. Oplechování balkonů a teras a oplechování fasádních komponentů // 92. Trouby svodové // 93. Montáž odpadních trub // XVI. Konstrukce společné krytinám // 94. Bedněni pod krytinu a podkladní materiály na bázi dřeva // 95. Sněhové zábrany používané u systémových krytin // 96. Sněhové zachytávače klasického typu // 97. Nosné stoupaci plošiny a vytápěni střešních ploch a žlabů // XVII. Netradiční krycí materiály a technologické postupy // 98. Současné úžlabí v plechové krytině a oplechované střešní úžlabí ve skládané krytině // 99 Krytí hřebenáčem u systémových krytin // 100. Komponenty systémových skládaných krytin // Několik slov na závěr // Literatura 213 // Rejstřík 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC