Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7540-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3588-7 (print)
Zahrádkáři se každoročně potýkají s chorobami a škůdci na ovocných dřevinách a zelenině. Zejména jim je určená kniha, která je seznámí s racionální ochranou ovocných kultur, zeleniny a révy vinné. Tento přístup využívá preventivní i léčebná opatření bránící vzniku či rozšíření chorob a rozmnožení škůdců na zahradách a v sadech. Začínající i pokročilí pěstitelé zde najdou rady, jak mechanicky a pomocí biologických prostředků chránit dřeviny, maximum pozornosti však je věnováno cílené, ale šetrné ochraně chemické, včetně informací o přípravcích - o skladování, ředění, toxicitě a možnostech jejich vzájemné kombinace. Stěžejní část knihy se věnuje škůdcům a chorobám vyskytujícím se na zahradě, prevenci a léčbě napadených rostlin. Čtenáři zde najdou souhrnný přehled ochrany jednotlivých druhů ovoce, zeleniny a révy vinné v jednotlivých měsících..
001485467
// OBSAH // ÚVOD 9 // 1...INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN...13 // 1.1 ...Zásady a o p atře n ŕ vy u ž ŕva n é v i n tegroyan é o c h ran ě...15 // 1.2 ...M ec h an i c icá o c h ra n a oyo c n ýc h ku I t u r...15 // 1.2.1 .Och ran a b e hem yege t ač níh o období... 15 // 1.2.2 .Oc h ran a b e hem yege t ač n ího klid u...16 // 1.3 ...Biologická, ochra.na. ovocných kuItur...17 // 1.4 ...Usměrněná - šetrná chemická ochrana...18 // 1.4.1 .Zásady p fi používán í c h e mi ckýc h p říp rayků... 19 // 1.5 ...Přípravky po užívan é ? och raně rostl i n...19 // 1.5.1 .D e j e n í p říp rayků ?? ch ra n ě ro s 11 j n... 20 // 1.5.2 .Označení přípravků na ochranu rostlin...21 // 1.5.3 .Toxi c it a p fi p rayků...21 // 1.5.4 .Skladovaní pfíprayků...22 // 1.5.5 .Pří p ray a p o s tři koyé j íc hy asm ě s í postřiků...22 // 1.5.6 .M ís ite I n o s t p f í p r ay kú n a o c h ranu ro s 11Í n...23 // 1.5.7 .Dělen í p říp ravků pod le b i ? I pgické ú či n no sti a p ra kti ckéh o použití...26 // 1.5.8 .Pro b I e m ati ka pokles u účin nosti p říp ray kú využíva nýc h pri q c h ran ě ros 11 j n.27 // 1.5.9 .Základní chemické přípravky které by měl mít ovocnář k d ...30 // 2...VYB RAN É ROZH ODUJÍCÍ CHOROBY A ŠKŮDCI OVOCNÝCH KULTUR A RÉVY VIN NÉ 31 // 2.1 ...Ch o ro by a ab i o t i c ké p o ru c h y...33 // 2.2 ...Škůdci...58 // 2.3 ...S k I ad koyé poruchy a sk|ádkqyé choroby...70 // 2.3.1
.S kl ád kov é p q ruchy...7 0 // 2.3.2 .S k I á d koyé ch q ro by...7 0 // 5 // OBSAH // 3 ..ywpjOVÁ STADIA U OVOCNÝCH STROMŮ A RÉW VINNÉ BĚ ...74 // 4 VHODNÉ DOBY OŠETŘENÍ PROTI VÝSKYTU ROZHODUJÍCÍCH CHOROB // A ŠKŮDCŮ U OVOCNÝCH PLODIN 75 // 5 PŘEHLED ODRŮD OVOCNÝCH DŘEVIN REZISTENTNÍCH ČI TOLERANTNÍCH ? ROZHODUJÍCÍM CHOROBÁM 76 // 6 VLASTNÍ OCHRANA OVOCNÝCH KULTUR 78 // 6.1 Společná ochrana všech ovocných druhů 78 // 6.2 Rozdílná ochranná opatření během vegetace u jednotlivých druhů 79 // 6.2.1 Ochrana jabloní 79 // 6.2.2 Ochrana hrušní 81 // 6.2.3 Ochrana slivoní 83 // 6.2.4 Ochrana třešní a višní 84 // 6.2.5 Ochrana meruněk 85 // 6.2.6 Ochrana broskvoní 85 // 6.2.7 Ochrana rybízu 87 // 6.2.8 Ochrana angreštu 88 // 6.2.8 Ochrana maliníku 88 // 6.2.9 Ochrana ořešáku 89 // 6.2.10 Ochrana jahodmku 90 // 6.2.11 Ochrana révy vinné 91 // 7 KALENDÁŘNÍ PŘEHLED OCHRANY OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH KULTUR A RÉVY VINNÉ 95 // ? // Mil»! IM 1??? // 8... PgyŽITÍ H ERBICIDŮ V OVOCNÁŘSTVÍ A VE VINICÍCH 117 // 8.1 . Herbicjdy, které může používat drobný pěstitel...117 // 8.2 Ošetření příkmenných pásů u jednotlivých druhu ovocných plodin...119 // SEZNAM PŘÍPRAVKŮ A PROSTŘEDKŮ ? OCH RAN Ě ROSILIN...120 // VYSVn LENÍ ODBORNÝCH POJMŮ...122 // REJSTŘÍK PORUČÍ I, CHOROB A ŠKŮDCŮ ZAHRADNÍCH PLODIN...125 // LITERATURA 128 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC