Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (320 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8351-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3622-8 (print)
Publikace se komplexně věnuje problematice marketingové komunikace včetně nových trendů. Obsahuje případové studie a barevnou obrazovou přílohu. Je určena jak pracovníkům komunikačních agentur, firemního marketingu a PR, tak studentům VŠ. V knize se seznámíte se strategiemi marketingové komunikace, s tvorbou komunikačního mixu, metodikou a bariérami stanovování rozpočtu. Poznáte ucelený proces integrované marketingové komunikace a budete řešit také efektivnost a některé etické otázky. Největší část publikace se věnuje osobním a neosobním nástrojům marketingové komunikace: reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům a výstavám i osobnímu prodeji. Pozornost je zaměřena také na marketingovou komunikaci mezi firmami (na B2B trhu) a v mezinárodním prostředí, marketingovou komunikaci na internetu a na nové komunikační trendy, jako jsou guerillová komunikace, virální či mobilní marketing, buzzmarketing a další..
001485481
Obsah // O autorkách...9 // ? // Předmluva...11 // 1. Východiska marketingové komunikace...15 // 1.1 Marketing a komunikace... 16 // 1.2 Teoretická východiska marketingové komunikace...17 // 1.2.1 Teorie komunikace ... 18 // 1.2.2 Komunikační proces...21 // 1.2.3 Psychologie a marketingová komunikace...26 // 1.2.4 Přesvědčivá komunikace...28 // 1.3 Shrnutí...35 // 1.4 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . . 36 // 2. Cíle a strategie marketingové komunikace...39 // 2.1 Cíle marketingové komunikace...40 // 2.2 Komunikační mix...42 // 2.2.1 Optimalizace komunikačního mixu...45 // 2.3 Integrovaná marketingová komunikace...’. . . . 48 // 2.4 Výběr komunikační strategie...50 // 2.5 Rozpočet komunikační strategie a efektivnost...53 // 2.6 Sporné otázky komunikace...56 // 2.7 Shrnutí...58 // 2.8 Případová studie ...59 // 2.9 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . . 61 // 3. Komunikační mix...63 // 3.1 Reklama ...66 // 3.1.1 Druhy reklamy...•...68 // 3.1.2 Média, jejich výběr, plánování, organizace...71 // 3.1.3 Hodnocení efektivnosti reklamy...85 // 3.2 Podpora prodeje ...88 // 3.3 Přímý marketing...94 // 3.4 Public relations...106 // ? I MODERNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE // 3.5 Osobní forma komunikace - osobní prodej...125 // 3.5.1 Prodejní aktivity...128 // 3.5.2 Prodejní proces a schopnosti obchodníka...129 // 3.6 Sponzoring...130 // 3.7 Veletrhy a výstavy...135
// 3.8 Shrnutí...145 // 3.9 Případové studie ...147 // 3.10 Otázky a námety k diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . . 149 // Marketingová komunikace mezi organizacemi...155 // 4.1 Unikátnost průmyslového prostředí...157 // 4.1.1 Zvláštnosti trhu...158 // 4.1.2 Odlišnosti spojené s výrobkem, cenou a distribucí...162 // 4.1.3 Specifika kupujícího...162 // 4.2 Reklama na průmyslovém trhu...166 // 4.2.1 Reklamní média ...167 // 4.2.2 Sdělení...169 // 4.3 Nástroje podpory prodeje...173 // 4.4 Přímý marketing...176 // 4.5 Public relations a firemní image...178 // 4.6 Obchodníci...182 // 4.7 Rozpočet...184 // 4.8 Shrnutí...185 // 4.9 Případová studie...187 // 4.10 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . . 189 // Mezinárodní marketingová komunikace...193 // 5.1 Mezinárodní marketingový komunikační proces...194 // 5.2 Volba mezinárodní marketingové komunikační strategie...198 // 5.3 Přímý vstup na zahraniční trh...201 // 5.4 Delegace bez investic...206 // 5.5 Obchodní mezičlánky ...207 // 5.6 Mezinárodní veletrh a výstava...209 // 5.7 Shrnutí...212 // 5.8 Případová studie...213 // 5.9 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . .213 // 6. // 7. // 8. // 9. // Marketingová komunikace na internetu...215 // 6.1 Internet a jeho význam pro marketingovou komunikaci...216 // 6.2 Prezentace firmy na internetu...219 // 6.3 Komunikační mix na
internetu...224 // 6.3.1 Reklama na internetu...225 // 6.3.2 Public relations na internetu...235 // 6.3.3 Podpora prodeje na internetu...23-9 // 6.3.4 Přímý marketing na internetu...240 // 6.4 Nové formy komunikace v prostředí Web 2.0...241 // 6.5 Shrnutí...248 // 6.6 Případová studie ...249 // 6.7 Otázky a námety k diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . . 250 // Trendy v marketingové komunikaci 21. století...253 // 7.1 Productplacement...255 // 7.2 Guerillová komunikace...258 // 7.3 Mobilní marketing...260 // 7.4 Virální marketing...265 // 7.5 Word-of-Mouth, buzz marketing...267 // 7.6 Shrnutí...272 // 7.7 Případové studie ...’...273 // 7.8 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující literatura . .275 // Závěry pro marketingovou komunikaci 21. století...’. . . .277 // Studie mezinárodní marketingové komunikační politiky firmy McDonald’s...:...281 // Literatura...289 // Seznam obrázků...296 // Seznam tabulek \\...297 // Summary...298 // Rejstřík ...299 // Obrazová příloha...304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC