Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7335-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3615-0 (print)
Nová moderní učebnice florbalu, určená trenérům, učitelům, vedoucím sportovních kroužků a hráčům, se jistě stane vítaným pomocníkem v oblasti soutěžního, rekreačního i školního florbalu, zejména při přípravě dětí a mládeže. Na velkém množství barevných fotografií jsou demonstrovány herní činnosti jednotlivce a hra brankáře. Autor uspořádal 120 příkladů herních cvičení a 20 konkrétních tréninkových jednotek, na kterých se můžete inspirovat, jakým způsobem florbal trénovat, jak ho vhodně zapojovat do výuky a jak správně učit základním florbalovým dovednostem i taktice hry. Součástí publikace je také výklad pravidel, včetně jejich úprav pro školní prostředí, a obrazový průvodce signály rozhodčího..
001485483
Obsah // Grafické značení // Úvod // 9 // Florbal a jeho vývoj ve světě i u nás // 1.1 Florbal ve světě // 1.2 Florbal v ČR // 12 // 15 // // Nejčastější přestupky trestané volným úderem 25 // Nejčastější přestupky trestané dvouminutovým vyloučením 26 // 2.1 Signály rozhodčích 30 // 2.2 Úpravy pravidel pro školní prostředí 36 // 3 Florbalové vybavení // e // Trénink a učení // 4.1 Florbalový trénink 43 // 4.2 Vyučování florbalu 44 // 4.3 Didaktické formy 45 // Vyučovací jednotka (VJ), tréninková jednotka (TJ) 45 // 4.4 Sociálně-interakční formy (SIF) 47 // 4.5 Metodicko-organizační formy (MOF) 49 // Systematika florbalu // 51 // 5 // Herní činnosti jednotlivce // 5.1 Držení hole hráčem 52 // 5.2 Základní postoj hráče 52 // 5.3 Útočné herní činnosti jednotlivce 54 // Driblink 54 // Vedení míčku 59 // Přihrávání míčku 64 // Střelba 68 // Obranné herní činnosti jednotlivce 73 // E // Florbalový brankář // 6.1 Základní postoj brankáře 76 // 6.2 Pohyb brankáře 77 // 6.3 Chytání a vyrážení střel 79 // 6.4 Trestné střílení 82 // 6.5 Trénink brankáře 83 // E // Herní kombinace // 7.1 Útočné herní kombinace * 86 // Herní kombinace založené na „Přihraj a běž“ 86 // Herní kombinace založené na křížení 86 // Herní kombinace založené na clonění 87 // Herní kombinace založené na zpětné přihrávce 88 // Herní kombinace založené na nahození 89 // Herní
kombinace založené na vhazování 89 // Herní kombinace založené na rozehrání standardní situace 89 // 7.2 Obranné herní kombinace 90 // 8 // Herní systémy // 8.1 Útočné herní systémy 93 // 8.2 Obranné herní systémy 93 // Přesilová hra a oslabení 94 // 8.3 Základní typy florbalového rozestavení 96 // Rozestavení 2-1-2 96 // Rozestavení 1-2-2 (počítáno od branky soupeře) 96 // Rozestavení 2-2-1 (počítáno od branky soupeře) 96 // Rozestavení tzv. Dvojitého vé („W") 97 // Rozestavení při hře ve čtyřech hráčích (2 - 2) 97 // Zásobník cvičení, her a tréninkových jednotek // 9.1 Cvičení pro rozvoj herních činností 98 // 9.2 Cvičení pro brankáře 113 // 9.3 Příklady vyučovacích jednotek 114 // 9.4 Příklady efektivních tréninkových forem 121 // 9.5 Florbalové hry 123 // * Úpravy počtu hráčů 123 // Úpravy hřišť a branek 123 // Úpravy počtu míčků 125 // Úpravy pravidel 125 // // 10.1 Príprava dětí a mládeže 127 // Období prepubescence (mladší školní věk, 6-10 let) 128 // Období pubescence (střední či starší školní věk, 11-15 let) 128 Období adolescence // (dorostový věk, chlapci 16-20 let, Dívky 14-18 let) 129 // Senzitivní období 129 // 10.2 Specifika přípravy žen a dívek 131 // nu // Činnosti před utkáním 132 // Činnosti při utkání 132 // Činnosti po utkání 133 // Vedení dětí v utkáních 133 // Školní soutěže 134 // // 12.1 Protahovací cvičení
?? // 13.1 Úrazová prevence 140 // Závěr // 142 // Literatura a internetové odkazy // 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC