Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (120 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8306-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3635-8 (print)
Tato učebnice je studijním podkladem a předlohou pro výuku odborného kreslení na středních průmyslových školách stavebních. Seznamuje studenty se základy grafického vyjadřování, uplatňovaného v oborech architektura a stavitelství, s pomocnými kreslířskými konstrukcemi, s hlavními způsoby zobrazování těles, staveb, jejich souborů a okolí a také se způsoby a technikou podání jejich stínů a barev. Na rozdíl od výuky kreslení na uměleckých školách je zde kladen důraz na konstrukční podstatu zobrazovaných objektů a na přesnější a věcnější vyjádření reality. Obsah knihy je ovlivněn učebními osnovami a její rozsah množstvím hodin ve výukovém roce..
001485486
PŘEDMLUVA ... 6 // Q ÚVOD DO GRAFICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ... 7 // Kreslicí potřeby ... 7 // Správná poloha těla, papíru, držení tužek, per a štětců... 8 // Úprava výkresů ... 9 // ? KRESLENÍ LINEK A SRAFOVÁNÍ PLOCH... 10 // Kreslení linek ... 10 // Šrafování ... 11 // ? TVORBA PÍSMA... 21 // Názvosloví ... 21 // Typy a styly písma ... 21 // Obecné zásady pro tvorbu písma ... 23 // Konstrukce vybraných typů písmen ... 23 // Řazení písmen do slov... 26 // ? POMOCNÉ KONSTRUKCE PŘI KRESBĚ... 29 // ? ZPŮSOBY ZOBRAZOVÁNÍ... 35 // Ortogonální zobrazování... 35 // Axonometrické zobrazování... 38 // Perspektivní zobrazování... 41 // Postup při kresbě interiéru ve středové perspektivě ... 44 // Postup při konstrukci dvouúběžníkové perspektivy... 52 // ? TECHNICKÉ OSVĚTLENÍ OBJEKTŮ... 57 // Princip osvětlení... 57 // Vržené stíny těles v izometrickém zobrazení... 58 // Stínování fasád ... 61 // Stínování urbanistických situací... 62 // ? KRESBA VIDĚNÝCH TĚLES, STAVEB A REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ... 63 // Kresba geometrických těles... 63 // Kresba staveb a jejich detailů... 67 // Kresba zeleně a okolí staveb ... 73 // Zjednodušená kresba materiálů fasád... 87 // ? KRESBA POSTAV... 92 // ? STAFÁŽ V ARCHITEKTONICKÝCH VÝKRESECH ... 96 // ? UŽITÍ BAREV V KRESLÍŘSKÉ PRAXI... 104 // Rozdělení barev ... 104 // Nanášení a míchání pastelkových a vodových barev ... 104 // Použití barev...
109 // DOSLOV... 118 // SEZNAM LITERATURY... 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC