Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2010
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7312-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3638-9 (print)
Kniha se zabývá hodnocením regionální kvality podnikatelského prostředí, které představuje významný podklad nejen pro rozhodování potenciálních investorů, ale i hodnocení perspektiv rozvoje regionů. Je velmi cenná svým komplexním a tržně orientovaným pohledem na problematiku regionálního rozvoje..
001485488
O autorech 7 // Předmluva 9 // I. Teoretická východiska a souvislosti regionálního rozvoje // 2. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí // 2.1 Obchodní faktory // Faktor blízkosti trhů // Faktor koncentrace významných firem // Faktor přítomnosti zahraničních firem // Faktor podpůrných služeb // 2.2 Pracovní faktory // Faktor dostupnosti pracovních sil // Faktor kvality pracovních sil // Faktor flexibility (podnikavosti) pracovních sil // 2.3 Infrastrukturní faktory // Faktor kvality silnic a železnic // Faktor informačních a komunikačních technologií // Faktor blízkosti mezinárodních letišť // 2.4 Lokální faktory // Faktor podnikatelské a znalostní báze // Faktor asistence veřejné správy // 2.5 Cenové faktory // Faktor ceny práce // Faktor ceny nemovitostí // 2.6 Environmentální faktory // Faktor urbanistické a přírodní atraktivity území // Faktor environmentální kvality území // 2.7 Komplexní hodnocení kvality podnikatelského prostředí // Výpočet celkové KPP podle regionů ORP a krajů // Identifikace pozičních výhod a nevýhod regionů // Podnikatelský orientované regionální vyhodnocení odchylek dílčích faktorů KPP //
3. Nástin dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky // 3.1 Regionální politika // 3.2 Regionální pojetí konkurenceschopnosti // Pojem konkurenceschopnosti // Vybrané nástroje podpory regionální konkurenceschopnosti // Indikátory konkurenceschopnosti regionů České republiky // 3.3 Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje // 3.4 Strategie regionálního rozvoje České republiky // Úvodní poznámky // Návrh dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky // Závěr // Seznam použité literatury 180 // * // Příloha 1: Významné firmy zpracovatelského průmyslů podle tržeb v roce 2006 . 185 // Příloha 2: Přehled průmyslových zón podle kraju 194 // Příloha 3: Významné odchylky dílčích faktoru kvality podnikatelského // prostředí 208 // Příloha 4: Podpora inovací ve vybraných zemích EU 216 // 4.1 Švédsko 216 // 4.2 Finsko 218 // 4.3 Německo 220 // 4.4 Rakousko 221 // Shrnutí / Summary // Rejstřík 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC