Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2010
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7312-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3638-9 (print)
Kniha se zabývá hodnocením regionální kvality podnikatelského prostředí, které představuje významný podklad nejen pro rozhodování potenciálních investorů, ale i hodnocení perspektiv rozvoje regionů. Je velmi cenná svým komplexním a tržně orientovaným pohledem na problematiku regionálního rozvoje..
001485488
Obsah // O autorech...7 // Předmluva...9 // I. Teoretická východiska a souvislosti regionálního rozvoje // 2. Regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí... // 2.1 Obchodní faktory... // Faktor blízkosti trhů ... // Faktor koncentrace významných firem... // Faktor přítomnosti zahraničních firem... // Faktor podpůrných služeb... // 2.2 Pracovní faktory... // Faktor dostupnosti pracovních sil... // Faktor kvality pracovních sil... // Faktor flexibility (podnikavosti) pracovních sil... // 2.3 Infrastrukturní faktory... // Faktor kvality silnic a železnic... // Faktor informačních a komunikačních technologií... // Faktor blízkosti mezinárodních letišť ... // 2.4 Lokální faktory... // Faktor podnikatelské a znalostní báze... // Faktor asistence veřejné správy ... // 2.5 Cenové faktory... // Faktor ceny práce ... // Faktor ceny nemovitostí... // 2.6 Environmentální faktory... // Faktor urbanistické a přírodní atraktivity území ... // Faktor environmentální kvality území... // 2.7 Komplexní hodnocení kvality podnikatelského prostředí ... // Výpočet celkové KPP podle regionů ORP a krajů ... // Identifikace pozičních výhod a nevýhod regionů ... // Podnikatelský orientované regionální vyhodnocení odchylek dílčích faktorů KPP ... // 17 // 23 // 23 // 31 // 36 // 39 // 42 // 42 // 46 // 52 // 55 // 56 62 67 69 69 82 85 85 89 // 95 // 96 100 107 107 113 // 120 // 3. Nástin dlouhodobé strategie
regionálního rozvoje České republiky // 3.1 Regionální politika ... // 3.2 Regionální pojetí konkurenceschopnosti... // Pojem konkurenceschopnosti ... // Vybrané nástroje podpory regionální konkurenceschopnosti ... // Indikátory konkurenceschopnosti regionů České republiky ... // 3.3 Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje ... // 3.4 Strategie regionálního rozvoje České republiky... // Úvodní poznámky... // Návrh dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky // 125 // 126 132 132 136 141 151 157 157 160 // Závěr // Seznam použité literatury... 180 // * // Příloha 1: Významné firmy zpracovatelského průmyslů podle tržeb v roce 2006 . 185 // Příloha 2: Přehled průmyslových zón podle kraju... 194 // Příloha 3: Významné odchylky dílčích faktoru kvality podnikatelského // prostředí ...208 // Příloha 4: Podpora inovací ve vybraných zemích EU...216 // 4.1 Švédsko...216 // 4.2 Finsko ...218 // 4.3 Německo...220 // 4.4 Rakousko...221 // Shrnutí / Summary // Rejstřík // 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC