Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7803-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3685-3 (print)
němčina
Jak nejlépe odpovědět na otázky týkající se vašich pracovních zkušeností? Co říci na dotazy zjišťující vaše schopnosti organizovat si svou práci, řídit projekty nebo vést podřízené? Jak zapůsobit jako vyrovnaná osobnost s potřebnými znalostmi a dovednostmi? S touto knížkou vás při přijímacím pohovoru žádný dotaz nezaskočí a vy uděláte ten nejlepší dojem. Najdete v ní 101 nejčastějších otázek a vhodné varianty odpovědí s komentářem. Na otázky totiž neexistuje vždy jen jedna správná odpověď - záleží na tom, o jakou pozici se ucházíte a jaký typ pracovníka firma hledá. Získáte zasvěcené informace ze zákulisí přijímacích pohovorů a rady, na co si dát největší pozor..
001485508
Otázky, které se týkají firmy -- 1. „Proč se ucházíte o zaměstnání právě v naší firmě?" -- 2. „Co vás napadá v souvislosti s našimi produkty?" -- 3. „Co vás na naší branži nejvíce zajímá?" -- 4. „Co víte o naší konkurenci?" -- 5. „Čím se lišíme od konkurence?" -- 6. „Jak hodnotíte naši propagaci?" -- 7. „Co víte o historii naší firmy?" -- 8. „Co víte o naší firemní kultuře?" -- 9. „Jak hodnotíte náš inzerát?" -- 10. „Jak se vám líbí on-line servis na našich webových stránkách?" -- Otázky, které se týkají vzdělání -- 11. „Proč jste se rozhodl právě pro toto vzdělání?" -- 12. „Proč jste se rozhodl právě pro toto studium?" -- 13. „Jaký je podle vašeho názoru rozdíl mezi studiem na vysoké škole -- a na univerzitě?" -- 14. „Vystudoval jste humanitní obor. Jakou to pro vás představuje výhodu v souvislosti s nabízenou pracovní pozicí?" -- 15. „Co vám dala absolvovaná praxe během studia?" -- 16. „Je vaší silnou stránkou generalizace, nebo jste spíše specialista?" -- 17. „Odpovídají vaše hodnocení vašim skutečným výsledkům?" -- 18. „Jaký přínos pro vás měl zahraniční studijní pobyt?" -- 19. „Proč jste studoval na soukromé vysoké škole?" -- 20. „Proč jste si vybral pro svou diplomovou práci právě toto téma?" -- 21. „V čem je výhoda nových bakalářských a navazujících magisterských -- programů?" -- 22. „Předurčil vaše
profesní zaměření nějaký klíčový zážitek?" -- Otázky, které se týkají kariéry -- 23. „Proč chcete změnit pracovní místo?" -- 24. „Co se vám nejvíce líbilo na minulé práci?" -- 25. „Kde v kariérním postupu vidíte své místo za pět let?" -- 26. „Proč nemůžete své profesní cíle realizovat u vašeho dosavadního -- zaměstnavatele?" -- 27. „Jak si představujete fázi zapracování?" -- 28. „Ve firmě jste pracoval dlouho. Jaké by to mohlo představovat -- komplikace?" -- Otázky, které se týkají osobnosti -- 29. „V čem vynikáte?" -- 30. „Co jsou vaše slabé stránky?" -- 31. „Proč pracujete?" -- 32. „Co pro vás znamená úspěch?" -- 33. „Co bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?" -- 34. „Na co jste ve svém životě mimořádně hrdí?" -- 35. „Co vás morálně vzchopí po neúspěchu?" -- 36. „Z čeho máte strach?" -- 37. „Pracujete raději sám, nebo s ostatními?" -- 38. „Kde dokážete nejlépe uplatnit svou kreativitu?" -- 39. „Co pro vás znamená loajalita?" -- 40. „Co chápete pod pojmem flexibilita?" -- 41. „Nakolik jste mobilní?" -- 42. „Umíte se prosadit?" -- 43. „Jste připraveni na konfrontaci? Jak vnímáte konflikt?" -- 44. „S jakou mimořádnou zátěží počítáte ve své případné nové práci?" -- 45. „Jak reagujete na stres?" -- 46. „Co děláte nejraději ve svém volném čase?" -- 47. „Nakolik je pro vás důležitý vzhled a optický dojem?" -- 48.
„Jaké máte vzory?" -- 49. „Jaké klíčové kvalifikace budou v budoucnu nejdůležitější?" -- Otázky, které se týkají nesrovnalostí v životopise -- 50. „Proč jste nedokončil své učňovské/středoškolské vzdělání?" -- 51. „Proč jste přerušil vysokoškolské studium?" -- 52. „Proč jste změnil obor studia?" -- 53. „Proč jste studoval tak dlouho?" -- 54. „Proč jste nestudoval v zahraničí?" -- 55. „Proč jste opustil své dosavadní zaměstnání ještě během zkušební doby?" -- 56. „Proč jste byl propuštěn v průběhu zkušební lhůty?" -- 57. „Proč hledáte zaměstnání tak dlouho?" -- 58. „Proč chcete po letech samostatné výdělečné činnosti nastoupit -- do zaměstnání?" -- 59. „Proč jste tak často střídal zaměstnání?" -- 60. „Jak jste se poučil ze svých chyb?" -- Otázky, které se týkají vedení a spolupráce -- 61. „Jak důležitá je pro vás osobně týmová práce?" -- 62. „Na čem nejčastěji ztroskotávají pracovní týmy?" -- 63. „Co uděláte, jestliže máte pocit, že s vámi nadřízený jednal -- nespravedlivě?" -- 64. „Co byste udělal, kdyby byl váš kolega povýšen do pozice, pro niž -- se cítíte lépe kvalifikován?" -- 65. „Co vás motivuje?" -- 66. „Kvůli čemu vznikají ve firmách největší ztráty?" -- 67. „Čemu dáváte přednost tykání nebo vykání?" -- Otázky, které se týkají metodické kompetence -- 68. „Co rozumíte pod označením profesionální
projekt management?" -- 69. „Proč projekty krachují?" -- 70. „Jak lze zvýšit efektivitu mítinků?" -- 71. „Co si myslíte o ,balanced scorecarď?" -- 72. „Jak zvládáte časovou tíseň?" -- 73. „Co rozumíte pod pojmem ,change managemenť?" -- Otázky, které se týkají (budoucích) vedoucích pracovníků -- 74. „Jaké vlastnosti má mít ideální nadřízený?" -- 75. „Jak jste dosud mohl prokázat své manažerské schopnosti?" -- 76. „Jaké nástroje řízení lidských zdrojů využíváte?" -- 77. „Nakolik je pro vás v roli manažera důležité získat široký konsenzus?" -- 78. „Jak chápete profesionální management konfliktů?" -- 79. „Jak postupujete, pokud zaměstnanec nepodává takové výkony, -- jaké se od něho očekávají?" -- 80. „Kterou teorii řízení nebo radu pro manažery považujete za mimořádně -- účinnou?" -- 81. „Jaký styl řízení preferujete?" -- 82. „Co si myslíte o ,shareholder value je to měřítko dobrého řízení -- firmy?" -- 83. „Čím je pro vás zajímavá práce, která zabere více než 50 hodin týdně? -- Vždyť máte rodinu a děti." -- Klíčové otázky k rámcovým ekonomickým podmínkám -- 84. „Jak si představujete úspěšný podnik?" -- 85. „Co určuje konkurenceschopnost firem?" -- 86. „Jaký je váš postoj ke globalizaci?" -- 87. „Jak hodnotíte ekonomickou budoucnost Německa?" -- Typické otázky kladené ženám -- 88. „Nakolik je pro vás důležitá rodina?"
-- 89. „Kdy vlastně chcete mít děti?" -- 90. „Jak lze skloubit péči o děti s prací?" -- 91. „Jste připravena na vysoké nároky a komplikace spojené s prací mimo sídlo firmy?" -- Problematické otázky -- 92. „Jaká je vaše oblíbená barva?" -- 93. „Dali byste souhlas ke grafologickému rozboru svého písma?" -- Otázky, které se týkají finančního ohodnocení -- 94. „Nakolik jsou pro vás důležité peníze?" -- 95. „Jakou máte představu o platu?" -- 96. „Čím zdůvodníte své nadprůměrně vysoké požadavky finančního ohodnocení?" -- 97. „Proč jste ochoten přijmout nižší finanční ohodnocení?" -- Otázky na závěr přijímacího pohovoru -- 98. „Máte nějaké dotazy na závěr?" -- 99. „Ucházíte se o zaměstnání ještě někde jinde?" -- 100. „Byl byste případně ochoten pracovat u nás i na jiné pozici?" -- 101. „Proč bychom se měli rozhodnout právě pro vás?" -- Když personalisté googlují aneb co o vás ví internet -- Přijat, nebo odmítnut? -- Mentální příprava na pohovor -- Jste pozorovatel, nebo pozorovaný? -- Nepřípustné otázky jak si s nimi poradit? -- Žádná odpověď, také odpověď -- Jak si šikovně poradit s nepřípustnými otázkami -- Nemoci a handicapy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC