Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8065-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8066-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3779-9 (print)
<p style="margin: 0px 0px 11px;"><span style="margin: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;"><font color="#000000" size="3">Publikace vám prostřednictvím poznatků z psychologie, sociologie, správní vědy, teorie informace a urbanismu ukáže, jak je mezilidské komunikace úzce propojená s&nbsp;úkony správních úřadů z hlediska vývojových trendů informační společnosti, elektronických médií a sociálních sítí.</font></span></p>.
001485532
Obsah // Úvod...9 // 1. Sociální komunikace...13 // 1.1 Modely komunikace...14 // 1.1.1 Obsahový a vztahový kontext sdělení ...19 // 1.2 Sémiotická povaha komunikace...23 // 1.2.1 Denotace a konotace...25 // 1.3 Druhy komunikace...27 // 1.4 Verbální komunikace...31 // 1.4.1 Ústní a psané sdělení...35 // 1.5 Neverbální komunikace...36 // 2. Veřejná správa...39 // 2.1 Základní pojmy a vztahy...39 // 2.2 Od moci ke správě...42 // 2.3 Územní samospráva...47 // 2.3.1 Decentralizace a dekoncentrace správy...49 // 2.4 Komunikace jako prostředek vlády...51 // 3. Veřejný prostor...57 // 3.1 Definice, variace a konotace...57 // 3.2 Fyzický prostor...63 // 3.2.1 Časoprostorové vztahy...74 // 3.2.2 Venkov a město...76 // 3.3 Sociální prostor...84 // 3.4 Diskurzivní prostor... 87 // 5 // 4. Komunikace uvnitř byrokratické organizace...93 // 4.1 Organizace...94 // 4.2 Zaměření byrokratické organizace...98 // 4.2.1 Autorita, pravomoc a kompetence ...104 // 4.2.2 Neformální vztahy, stereotypy a rituály...109 // 4.2.3 Sociální filtry a membrány, privilegované skupiny.116 // 4.2.4 Konflikty a vyjednávání...120 // 4.2.5 Loajalita a konformita...127 // 4.2.6 Prostorové uspořádání úřadu ...131 // 4.2.7 Jazyk byrokracie a politiky...134 // 4.3 Informační systém úřadu...137 // 5. Komunikace úřadu s občany...143 // 5.1 Vztahy s veřejností...143 // 5.1.1 Občané a klienti...145 // 5.2 Komunikační strategie...150 // 5.3 Davové
působení a masová komunikace...154 // 5.4 Jednání na úřadech a participace občanů...161 // 5.4.1 Samospráva a přímá participace...168 // 5.5 Sociální sítě...170 // 5.5.1 Wikiřád...177 // 6. Úřad a média...181 // 6.1 Působení médií a veřejný prostor...182 // 6.2 Organizace a média...187 // 6.2.1 Úřad jako médium...193 // 6.3 Ovlivňování a manipulace...195 // 6.4 Komunikace ve virtuálním prostředí...198 // 7. Budování mostů ...201 // 6 // KOMUNIKACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ // Odkazy...209 // Üvod...209 // 1. Sociální komunikace...209 // 2. Veřejná správa...213 // 3. Veřejný prostor...215 // 4. Komunikace uvnitř úřadu...219 // 5. Komunikace úřadu s občany...225 // 6. Úřad a média...228 // 7. Budování mostů...230 // Literatura...233 // Seznam obrázků...243 // Resumé...245 // Summary...249 // Rejstřík...253 // / // 7 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC