Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7085-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7086-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3842-0 (print)
Publikace se jako první na našem trhu uceleně zabývá rolí a možnostmi veřejné správy v oblasti turismu v ČR, a to v kontextu reformy veřejné správy a členství České republiky v Evropské unii. Kromě hlavního tématu se zaměřuje i na analýzu koncepcí státní politiky turismu a na problémy při jejich implementaci. Pozornost je věnována činnostem veřejné správy při naplňování strategických vizí a cílů, hlavním subjektům a jejich kompetencím i hodnocení dopadů na rozvoj turismu. Dále se kniha zabývá možnostmi využití turismu pro ekonomizaci kulturního a přírodního dědictví. Součástí je aplikace metody interakčního scénáře a systémového přístupu k objasnění problémů a jejich praktického řešení vzhledem k zájmům jednotlivých skupin aktérů z veřejnoprávního, podnikatelského a neziskového sektoru. Publikace je určena studentům vysokých, vyšších odborných a středních škol zaměřených na turismus i pracovníkům a institucím veřejného a soukromého sektoru v oblasti turismu..
001485564
Obsah / 5 // Obsah // 0 autorce ...8 // Úvod ...9 // 1 Politika turismu ... ? // 1.1 Role státu při formulaci cílů politiky turismu ... 13 // 1.2 Koncepty politiky turismu ... 14 // 1.3 Nositelé politiky turismu ... 17 // 1.4 Cíle politiky turismu ... 19 // 1.5 Shrnutí a úkoly ... 19 // 2 Politika turismu Evropské unie ...21 // 2.1 Rámec evropské politiky turismu ... 21 // 2.1.1 Institucionální struktura EU ... 21 // 2.1.2 Vývoj evropské politiky turismu ... 23 // 2.1.3 Socioekonomický rámec evropské politiky turismu ... 24 // 2.2 Strategické dokumenty ... 25 // 2.2.1 Společná práce pro budoucnost turismu v Evropě ... 26 // 2.2.2 Základní orientace na udržitelnost evropského turismu ... 33 // 2.2.3 Obnovená politika EU v oblasti turismu: Vstříc silnějšímu partnerství pro // evropský turismus ... 34 // 2.2.4 Agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský turismus ... 42 // 2.2.5 Evropský Parlament: Zpráva o obnovené politice EU v oblasti turismu ... 43 // 2.2.6 Evropa jako přední světová destinace turismu - nový politický rámec pro // evropský turismus ... 45 // 2.3 Shrnutí a úkoly ... 46 // 3 Turismus a veřejná správa ...49 // 3.1 Reforma veřejné správy a její dopady na rezort turismu ... 50 // 3.2 Základy organizace a činnosti veřejné správy s důrazem na oblast turismu . 54 // 3.2.1 Parlament ... 54 // 3.2.2 Vláda České republiky ... 55 // 3.2.3 Ministerstva ... 56 // 3.2.4 Kraje ... 57 // 3.2.5 Obce ...
59 // 3.3 Shrnutí a úkoly ... 61 // 4 Politika turismu v České republice ...63 // 4.1 Politika turismu do roku 1989 ... 63 // 4.2 Politikaturismu v České republice po roce 1989 ... 64 // 4.2.1 Vývoj politiky turismu v období 1989-1999 ... 65 // 6 / Turismus a veřejná správa // 4.2.2 // 4.2.3 // 4.3 // 4.3.1 // 4.3.2 // 4.3.3 4.4 // 4.4.1 // 4.4.2 // 4.4.3 // 4.4.4 // 4.4.5 // 4.5 // Vývoj politiky turismu v období 1999-2004 // Vývoj politiky turismu v období 2004-2013 ... // Nositelé politiky turismu v ČR ... // Veřejnoprávní nositelé ... // Privátní nositelé ... // Smíšené formy ... // Základní problémy současné politiky turismu ... // Legislativa ... // Kompetence ... // Strategické dokumenty ... // Realizace politiky turismu — financování ... // Realizace politiky turismu — monitoring, hodnocení Úvaha místo shrnutí a úkoly ... // 67 // 71 // 77 // 78 83 // 85 // 86 // 87 // 88 88 90 90 92 // 5 // 5.1 // 5.1.1 // 5.1.2 // 5.1.3 // 5.1.4 // 5.1.5 5.2 // 5.2.1 // 5.2.2 // 5.2.3 // 5.2.4 // 5.2.5 5.3 // 5.3.1 // 5.3.2 // 5.3.3 // 5.3.4 // 5.3.5 5.4 // 5.4.1 // 5.4.2 // 5.4.3 // 5.4.4 // 5.4.5 // 5.5 // Koncepce státní politiky turismu ...94 // Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky (1999) ... 94 // Širší rámec politiky turismu ... 95 // Legislativní rámec a kompetence ... 95 // Rámec finanční podpory turismu v době přípravy koncepce ... 95 // Základní makroekonomické a mikroekonomické ukazatele
... 96 // Cíle a opatření ... 9g // Koncepce státní politiky cestovního ruchu pro období 2002-2007 ... 99 // Širší rámec politiky turismu ... ?0 // Legislativní rámec a kompetence ... ?2 // Rámec finanční podpory turismu v době přípravy koncepce ... 102 // Základní makroekonomické a mikroekonomické ukazatele ... 103 // Cíle a opatření ... 1 qc // Postup realizace a aktualizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu // v České republice do roku 2006 ... ?6 // Širší rámec politiky turismu ... ?6 // Legislativní rámec a kompetence ... ?7 // Rámec finanční podpory turismu v době přípravy koncepce ... 107 // Základní makroekonomické a mikroekonomické ukazatele ... 107 // Cíle a opatření ... 109 // Koncepce státní politiky České republiky pro období 2007-2013 ... 109 // Širší rámec politiky turismu pro období 2007-2013 ... 109 // Rámec finanční podpory turismu v době přípravy koncepce ...HO // Legislativní rámec ... j U // Základní makroekonomické a mikroekonomické ukazatele ...112 // Cíle a opatření ... // Shrnutí a úkoly ... 117 // 6 Turismus a kultura ... // 6.1 Kulturní sektor ... // 6.1.1 Vymezení kulturního sektoru ... // 6.1.2 Kulturní sektor v České republice // 119 // 120 121 124 // Obsah / 7 // 6.2 Kultura a ekonomika ... 124 // 6.3 Kulturní potenciál a turismus ... 128 // 6.3.1 Kulturní dědictví ... 128 // 6.3.2 Kulturní dědictví a turismus ... 128 // 6.4 Kulturní politika České
republiky ... 130 // 6.4.1 Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politika) ... 130 // 6.4.2 Koncepční oborové dokumenty ... 132 // 6.4.3 Pozice sektoru kultury ve strategických dokumentech na národní úrovni // (výběr) ... 133 // 6.4.4 Regionální úroveň kulturní politiky - Programy rozvoje krajů a krajské // kulturní koncepce ... 135 // 6.4.5 Státní kulturní politika na léta 2009-2014 ... 135 // 6.5 Kultura a turismus ... 139 // 6.5.1 Vymezení pojmů a definic kulturního turismu ... 139 // 6.5.2 Role kultury v místním rozvoji ... 141 // 6.5.3 Role kultury v rozvoji turismu ... 142 // 6.5.4 Základní předpoklady pro management kulturního turismu v destinaci .. 144 // 6.6 Shrnutí a úkoly ... 152 // 7 Organizování a řízení turismu ve veřejném sektoru // České republiky: systémové pojetí ... 156 // 7.1 Veřejná správa a řízení veřejné správy ... 156 // 7.1.1 Východiska pro definování řízení veřejné správy ... 157 // 7.1.2 Manažerské přístupy ve veřejném sektoru ... 158 // 7.2 Systémový přístup jako možné východisko pro management veřejné správy 159 // 7.2.1 Přístupy ? vymezení účelového systému politiky turismu v České republice 161 // 7.2.2 Možnosti uplatnění metody interakčního scénáře ? řešení problémů // při realizaci státní politiky turismu ... 162 // 7.3 Shrnutí a úkoly ... 186 // Závěr ... 189 // Shrnutí/Summary ... 190 // Přílohy ... 191 // Příloha
1 Návrh konstrukce Fondu na podporu rozvoje turismu v České republice . 191 // Příloha 2 Časový harmonogram realizace opatření Koncepce státní politiky // cestovního ruchu České republiky z roku 1999 ... 192 // Příloha 3 Priority Koncepce státní politiky cestovního ruchu pro období 2007-2013 ... 193 Příloha 4 Plnění opatření 1.2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu // pro období 2007-2013 (výběr) ... 195 // Příloha 5 Subjekty a programy pro realizaci cílů a priorit // Strategie regionálního rozvoje ČR - P07 Kultura ... 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC