Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (104 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7925-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7926-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3925-0 (print)
Tato publikace je zaměřena na tři příbuzné činnosti v krajině: provoz plantáží rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků, porosty vzniklé zalesňováním zemědělských půd. Autoři nabízí praktický pohled na tento perspektivní segment krajiny. Text vám poslouží jako návod pro plánování, založení a provoz v podmínkách malovýroby, tedy pro ty, kteří se budou těmito výrobními aktivitami zabývat spíše okrajově, nicméně i tak s cílem dosáhnout určité míry ekonomické efektivnosti. Cílem publikace je ukázat drobným a středním zemědělcům a jiným vlastníkům půdy, jak založit a pěstovat plantáže dřevin pro podnikání nebo samozásobení dřevem, respektive pro produkci vánočních stromků. Další cílovou skupinou jsou studenti vysokých a odborných škol zaměření na lesnictví, ochranu a tvorbu krajiny, zahradnictví a zemědělství..
001485576
Obsah // 1. Úvod (Kravka) 9 // 2. Pojem plantáž (KraWca) 11 // 3. Podnikatelský záměr (Kravka) 15 // 3.1. Principy hospodaření 15 // 3.2. Struktura nákladů a výnosů 20 // 3.3. Dotace 21 // 4. Nejčastěji pěstované druhy, nároky na stanoviště // a požadavky na sadební materiál 23 // 4.1. Dřeviny pro plantáže rychle rostoucích dřevin // (Kouba-Kravka) 23 // 4.2. Dřeviny pro plantáže vánočních stromků (Sokol) 33 // 4.3. Dřeviny pro zalesňování zemědělských půd (Kupka) 39 // 5. Návrh a založení plantáže 47 // 5.1. Výběr plochy a základní požadavky na projekt 47 // 5.1.1. Výběr plochy a projekt plantáže rychle rostoucích dřevin (Kravka-Kouba) 47 // 5.1.2. Výběr plochy a projekt plantáže vánočních stromků (Sokol) 48 // 5.1.3. Výběr plochy a projekt zalesňování zemědělských půd (Kupka) 50 // 5.2. Založení plantáže a péče v prvním roce 51 // 5.2.1. Založení plantáže rychle rostoucích dřevin a péče v prvním roce (Kouba) 51 // 5.2.2. Založení plantáže vánočních stromků a péče v prvním roce (Sokol) 54 // 5.2.3. Založení porostu zalesňování zemědělských půd a péče v prvním roce (Kupka) 55 // Obsah // 6. Pěstování a výchova porostů 63 // 6.1. Pěstování plantáže rychle rostoucích dřevin (Kouba) 63 // 6.2. Pěstování plantáže vánočních stromků (Sokol) 65 // 6.3. Pěstování porostů na zalesněné zemědělské půdě // (Kupka) 69 // 7. Zázemí plantáže a
související stavební úpravy 71 // 7.1. Oplocení a provozní objekty (Henek) 72 // 7.2. Zpřístupnění plantáže a zpevněné manipulační plochy // (Hrůza) 73 // 8. Mechanizace vhodná pro malé a střední plantáže dřevin // (Dymák) 81 // 8.1. Postupy a mechanizace pro přípravu půdy 81 // 8.2. Postupy a mechanizace pro výsadbu 82 // 8.3. Postupy a mechanizace pro výchovu 89 // 8.4. Postupy a mechanizace pro sklizeň 91 // 8.5. Postupy a mechanizace pro rekultivaci 95 // 9. Plantáž vkrajině (Kravka; 97 // 10. Literatura 99 // Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC