Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8158-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8159-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3914-4 (print)
němčina
Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné patriarchální struktury? Málokteré náboženství bývá konfrontováno s tolika předsudky a stereotypy jako právě judaismus. Micha Brumlik podává informace o rozporuplné a fascinující jednotě víry, národa a náboženství. Ukazuje vznik judaismu, jak ho známe dnes, a věnuje se složitému vztahu mezi křesťanstvím a judaismem, podrobně také hodnotí postavení ženy a objasňuje mylně pochopené vyvolení lidu Izraele. Poskytuje informace o základních tématech předsudků ohledně židovského náboženství, jakými jsou "rasová povýšenostt", "spravedlnostt", "strach a pomstaa", "nacionalismuss", "utopismuss" a "patriarchální struktura judaismuu"..
001485584
Obsah // PŘEDMLUVA PŘEKLADATELE 7 // 1. ÚVOD 9 // 2. VYMEZENÍ NÁBOŽENSTVÍ 12 // »Všichni Židé jsou sionisté« // Rozporuplná jednota víry, národa, náboženství a státu 12 // »Judaismus je náboženství zákona« // Mylný nesoulad mezi zákonem a evangeliem 20 // »Judaismus je matkou křesťanství« // Jak se judaismus rozešel s křesťanstvím 23 // 3. ČLOVĚK A BÜH 33 // »Judaismus je náboženství msty« // Víra ve spravedlnost 33 // »Judaismus je náboženství strachu« // Plnit Boží příkazy 38 // »Judaismus je náboženství spravedlivých činů« // Tóra jako cesta ? životu 45 // »Judaismus je náboženství ritualismu« // Svěcení všedního i posvátného 49 // 4. NÁBOŽENSTVÍ A SPOLEČNOST 51 // »Judaismus je náboženství domýšlivosti« // Vděčně přijmout Boží vyvolení 51 // »Judaismus je náboženství rasové povýšenosti« // Každý se muže připojit ke společenství Izraele 57 // »Judaismus je patriarchální náboženství« // O roli sexuality, rodiny a vztahů mezi mužem a ženou 62 // »Judaismus je náboženství utopismu a nacionalismu« // Touha po vlasti a celosvětové spravedlnosti 74 // 5. PfilLOHA 84 // Chronologie 84 // Glosář ’ 86 // Vybraná literatura 92

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC