Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7908-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7909-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3913-7 (print)
němčina
Byli jezuité papežskou armádou, nebo zmírňovali katolickou víru? Oponovali osvícenským snahám, nebo představovali socialisty, rané předchůdce Karla Marxe? V knize se dozvíte to nejdůležitější o historických kořenech jezuitů, jejich duchovních principech a jejich postavení v současnosti. Stefan Kiechle, SJ Doktor teologie, narozen v roce 1960, byl studentským farářem a supervizorem noviců. V současné době působí jako duchovní a odborník na exercicie v Mannheimu. Přednáší v Mnichově na Vysoké škole filozofické..
Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556
001485587
Obsah // 1. ÚVOD 9 // 2. HISTORICKÝ VÝVOJ 11 // Byl Ignác z Loyoly vojákem a dobyvatelem? // Zakladatel 11 // Byl řád založen proto, aby umlčel protestanty? // Vývoj řádu z exercicií 16 // Jsou jezuité armádou papeže? // Sliby skládané papeži 18 // Řídili jezuité jako soukromí zpovědníci evropskou politiku? // Jezuité a politika 21 // Šířili jezuitští misionáři katolický způsob myšlení? // Misie v Asii 24 // Představovali jezuité socialistický experiment? // Redukce v Paraguay! 27 // Jsou jezuité nepřáteli osvícenství? // Pozice řádu v 19. a 20. století 30 // 3. PRAVIDLA ŘÁDU 35 // Jsou exercicie nástrojem manipulace? // Duchovní východiska jezuitů 35 // Zastávají jezuité názor, že účel světí prostředky? // Východiska stanov řádu 39 // D // Jakou moc mají jezuité ve Vatikánu? // Vztah ? vládě papeže // 42 // Mají jezuité volnější morálku? // Etika jezuitů 46 // Jsou jezuité stoupenci slepé poslušnosti? // Tri sliby: chudoby, cudnosti a poslušnosti 48 // Je výraz »jezuitský« synonymem vychytralosti, lstivosti a pletich? // Rozrůzněnost významů 53 // 4. JEZUITÉ V SOUČASNOSTI 56 // Jsou jezuité nejmocnějším a největším řádem? // Čísla a fakta - 56 // Vládne jezuitům centralisticky orientovaný a autoritářský »černý papež«? // Struktura řádu 61 // Absolvují všichni jezuité dvojí studium? // Výchova nej mladších 66 // Existuje u jezuitů elita mezi elitou?
Vnitřní struktura řádu 70 // Jsou jezuité ryzími individualisty? // Život ve společenství 72 // Jsou jezuité liberálové, kteří se potřebují řídit duchem doby? // Novodobá generální kongregace řádu 74 // Vychovali jezuité diktátory? // Celosvětové vzdělávání řádu 77 // Proč se jezuité nesmějí ženit? // Ženská společenství a laická hnutí v duchu jezuitského myšlení // 81 // PŘÍLOHA 84 // Glosář 84 // Časová osa - 87 // Doporučená literatura 90 // Doporučená literatura v češtině 92 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC