Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (816 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8570-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4150-5 (print)
angličtina
Čtrnácté vydání nejuznávanější učebnice marketingového řízení, tzv. bible marketingu, přináší nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Autoři reflektují dramatické změny v marketingovém prostředí, zejména ekonomické poklesy a recese, rostoucí význam udržitelného a „zeleného“ marketingu, rychlý rozvoj technologií, využití počítačů, internetu a mobilních telefonů. Významná pozornost je věnována i sociálním médiím a komunikaci. Všechna témata jsou aktualizována a doplněna o nové přístupy, myšlenky a příklady z praxe. Na konci kapitol najdete případové studie vysoce inovativních a marketingově úspěšných počinů firem z různých oblastí. Výklad pokrývá všechna hlavní témata marketing managementu: od základů marketingu, vytváření marketingových strategií a plánů, marketingový výzkum přes navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, analýzu spotřebních a B2B trhů, brand management, produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie až po zajištění úspěšného dlouhodobého růstu..
001485602
Stručný obsah // O autorech / 20 Předmluva / 22 // Předmluva ? českému vydáni / 27 Poděkováni / 28 // Části // Jak chápat mariccting management / 32 // 1. Definice marketingu pro 21. století / 33 // 2. Příprava marketingových strategií a plánu / 65 // Část 2 // Zjišťováni marketingových informací / 98 // 3. Sběr informaci a předpovídání poptávky / 99 // 4. Provádění marketingového výzkumu / 131 // ČáSt3 // Propojeni se zákazníky / 158 // 5. Navazováni v/tahú dlouhodobé vérnosti / 159 // 6. AnaKva spotřebních trhů / 189 // 7. Analýza B2? trhů / 221 // 8. Identifikace tržních segmentů a targeting / 251 // Část 4 // Budováni silných značek / 278 // 9. Vytvářeni hodnoty značky / 279 // 10. Zvládnuti povitioningu značky /311 // 11. Dynamika konkurence / 335 // Část 5 // Příprava tržních nabídek / 362 // 12. Vytváření strategie výrobku / 363 // 13. Navrhováni a řízení služeb / 393 // 14. Příprava cenových strategií a programu / 421 // Část6 // Poskytování hodnoty / 452 // 15. Navrhování a řízeni integrovaných marketingových kanálu / 453 // 16. Řízeni maloobchodu, velkoobchodu a logistiky / 487 // Část 7 // Komunikování hodnoty /514 // 17. Navrhováni a řízení integrované marketingové komunikace / 515 // 18. Řízení hromadné komunikace: Reklama, podpora prodeje, události a zážitky a public relations / 543 // 19. Řízení osobní komunikace: Přímý a interaktivní marketing,
ústní Síření a osobní prodej / 575 // Část 8 // Dosahováni útpčšného dlouhodobého rů.ttu / 608 // 20. Uvádéni nových tržních nabídek / 609 // 21. Obsluha globálních trhů / 641 // 22. Řízení holistické mjrketingové organizace v dlimltém období / 669 Dodatek / 700 // Příloha / 706 Zivérečné poznámky / 721 Glosář ! 800 Zdroje obrázků /812

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC