Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (400 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8858-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8859-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4337-0 (print)
Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace..
001485608
O autorech 11 // Úvod 13 // 1. Teorie a praxe firmy 15 // 1.1 Zájmové skupiny 16 // 1.2 Atributy spokojenosti 17 // 1.3 Výzva pro generálního ředitele firmy 18 // 1.4 Firemní modely 19 // 1.4.1 Vysoce výkonná firma 19 // 1.4.2 EFQM 22 // 1.4.3 Učící se organizace 23 // Literatura 33 // 2. Systémový pohled na řízení firmy 35 // 2.1 Systémové myšlení 37 // 2.2 Kauzální mentální modely businessu 39 // 2.2.1 Nástroje vizualizace - kauzální vztahy se zpětnou vazbou 40 // 2.2.2 Systémové archetypy 42 // 2.2.3 Limity růstu 43 // 2.2.4 Posouvání břemene 44 // 2.2.5 Rozmělňování cílů 46 // 2.2.6 Úspěch úspěšnému 47 // 2.2.7 Eskalace 49 // 2.2.8 Tragédie společného 50 // 2.2.9 Růst a nedostatečné investice 52 // 2.2.10 Nahodilí protivníci 53 // 2.2.11 Neúspěšná náprava 55 // 2.2.12 Princip atraktivity 57 // 2.2.13 Počítačová simulace 60 // 2.3 Příklad modelů firem a průmyslových odvětví 60 // 2.3.1 Letecká společnost 60 // 2.3.2 Profesionální servisní firma 72 // 2.3.3 Síťové regulované průmyslové odvětví 73 // Literatura 76 // 3. Strategie firmy 77 // 3.1 Mise, vize, hodnoty a strategické cíle firmy 78 // 3.1.1 Mise je posláním firmy 78 // 3.1.2 Hodnoty firmy 79 // 3.1.3 Vize 80 // 3.1.4 Strategické cíle 83 // 3.1.5 Sdílená strategická vize 85 // 3.2 Strategická mapa firmy 85 // 3.2.1 Strategie na jedné stránce 85 // 3.2.2 Strategická mapa 86 // 3.2.3 Konstrukce strategické mapy 87 // 3.2.4 Příklad strategické mapy firmy Hvězdné linky 88 // 3.2.5 Příklad strategické mapy pro profesionální servisní firmu 90 // 3.3 Strategický Balanced Scorecard 91 // 3.3.1 Balanced Scorecard 91 // 3.3.2 Příklad Balanced Scorecard 92 // 3.3.3 KFÚ 94 // 3.3.4 KPI 94 // 3.3.5 Charakteristiky dobrého Balanced Scorecard 96 // 3.3.6 Proces sestavování KPI 97 //
3.4 Jednostránková strategie 97 // 3.5 Rozpad strategického Balanced Scorecard do cílů pro organizační útvary a jednotlivce 102 // 3.6 Balanced Scorecard - celkové skóre pro celou společnost 103 // 3.7 Poznámky k návrhu strategie 104 // 3.7.1 Komunikace strategického plánu 106 // 3.8 Poznámky k implementaci strategie 106 // 3.8.1 Zaměření a priority 108 // 3.8.2 Závazek 109 // 3.9 War room - místnost pro řízení strategických informací 110 // 3.10 Řízení znalostí 117 // Literatura 121 // 4. Procesy 123 // 4.1 Tradičně řízená společnost 124 // 4.2 Základy procesního řízení 126 // 4.2.1 Definice procesu 127 // 4.2.2 Popis procesu 129 // 4.2.3 Klasifikace procesů 132 // 4.2.4 Dekompozice procesů 133 // 4.3 Procesní mapa a procesní model 133 // 4.4 Procesně řízená organizace 138 // 4.5 Reengineering 140 // 4.5.1 Realizační tým reengineeringu 140 // 4.5.2 Výběr procesů pro reengineering 141 // 4.5.3 Nastavení cílů změny 143 // 4.5.4 Metoda inovace procesu (BPR) 143 // 4.5.5 Optimalizace procesů 162 // Literatura 168 // 5. Řízení lidských zdrojů 169 // 5.1 Čím se zabývá řízení lidských zdrojů (HR)? 170 // 5.1.1 HR model Davida Ulricha 170 // 5.1.2 Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů? 172 // 5.1.3 HR organizace ve větších firmách 173 // 5.1.4 Centralizované HR organizace 174 // 5.1.5 Sdílené služby a kompetenční centra 175 // 5.1.6 Poslání HR útvarů 177 // 5.2 Strategie HR 177 // 5.2.1 Postup při vytváření HR strategie 178 // 5.2.2 Zpracování HR strategie 180 // 5.3 HR procesy 182 // 5.3.1 Best practice model 183 // 5.4 Plánování personálu 183 // 5.4.1 Dlouhodobé plánování personálu 185 // 5.4.2 Krátkodobé plánování personálu 185 // 5.4.3 Popis pracovního místa 187 // 5.4.4 Kompetenční model 189 //
5.5 Vyhledávání a výběr zaměstnanců včetně jejich adaptace 193 // 5.5.1 Cíle a účel procesu vyhledávání a výběru zaměstnanců 193 // 5.5.2 Proč je kvalitní výběr zaměstnanců tak důležitý? 194 // 5.5.3 Předpoklady pro správné nastavení a průběh procesu 195 // 5.5.4 Vyhledávání zaměstnanců 196 // 5.5.5 Výběr zaměstnanců 201 // 5.5.6 Assessment Centre 203 // 5.5.7 Výběr zaměstnanců prostřednictvím personálních agentur 208 // 5.5.8 E-recruiting 209 // 5.5.9 Adaptace zaměstnanců 210 // 5.6 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 212 // 5.6.1 Identifikace vzdělávacích potřeb 213 // 5.6.2 Metody firemního vzdělávání 216 // 5.6.3 Styly učení 218 // 5.6.4 Měření efektivity vzdělávání 219 // 5.7 Hodnocení výkonu 226 // 5.7.1 Cíle hodnocení 227 // 5.7.2 Pravidelné roční hodnocení 227 // 5.7.3 Hodnotící pohovor 228 // 5.7.4 Hodnocení 360° 229 // 5.8 Odměňování 231 // 5.8.1 Hmotná odměna 232 // 5.8.2 Nehmotná motivace 237 // 5.9 Řízení zaměstnaneckých vztahů 238 // 5.9.1 Personální agenda 238 // 5.9.2 Firemní kultura 239 // 5.10 Řízení zdraví a bezpečnosti práce 245 // 5.10.1 Bezpečnost práce a péče o zdraví 245 // 5.10.2 Péče o životní prostředí 246 // 5.11 Personální controlling 246 // Literatura 249 // 6. Finanční řízení 251 // 6.1 Podnikatelský plán 252 // 6.1.1 Přípravná fáze 253 // 6.1.2 Investiční fáze 262 // 6.1.3 Provozní fáze 263 // 6.2 Finanční hospodaření firmy 264 // 6.2.1 Finanční analýza 265 // 6.2.2 Finanční plánování 270 // 6.2.3 Finanční prognózy 271 // 6.2.4 Náklady na podnikání a jejich optimalizace 272 // 6.2.5 Metoda ABC 275 // 6.2.6 Finanční controlling 277 // 6.2.7 Možnosti investování vlastního kapitálu 278 // 6.2.8 Možnosti financování 279 //
6.3 Úspěšnost firmy a zvyšování její hodnoty 280 // 6.3.1 Ukazatele měření úspěšnosti firmy 280 // 6.3.2 Hodnota firmy 282 // 6.4 Konkrétní formy zvyšování hodnoty firmy 284 // 6.4.1 Outsourcing 284 // 6.4.2 Fúze a akvizice 287 // Literatura 293 // 7. Řízení informačních a komunikačních technologií 295 // 7.1 Strategické plánování ICT 297 // 7.2 Mapa informačních potřeb 298 // 7.3 Aplikační architektura 299 // 7.3.1 Datový model 299 // 7.3.2 Aplikační architektura a mapa procesů 300 // 7.4 Technologická architektura 301 // 7.5 Organizační architektura 302 // 7.5.1 Modelování uživatelských rolí 302 // 7.6 Řízení ICT a návratnost investic 302 // 7.6.1 Hodnocení ICT júnkcí a procesů 303 // 7.7 Řízení ICT 312 // 7.7.1 Parametry služeb 313 // 7.7.2 ICT Balanced Scorecard pro manažera firmy 314 // 7.7.3 Plán obnovy kontinuity podnikání 315 // 7.8 Outsourcing ICT 318 // 7.8.1 Klíčové kompetence ICT 318 // 7.8.2 Benefity 319 // 7.8.3 Rizika 320 // 7.8.4 Výzvy 320 // 7.8.5 Best practices 320 // Literatura 321 // 8. Organizace 323 // 8.1 Úloha managementu 324 // 8.1.1 Plánování 325 // 8.1.2 Organizování a organizační struktury 325 // 8.1.3 Řízení 332 // 8.1.4 Kontrola 337 // 8.2 Leadership versus management 338 // 8.2.1 Manažer má podřízené 339 // 8.2.2 Leadership a management se v praxi vzájemně prolínají 341 // ¦ 9 // 8.3 Teorie a modely vedení a motivace zaměstnanců 342 // 8.3.1 McGregorova teorie 342 // 8.3.2 Kontinuum Tannenbauma a Schmidta 343 // 8.3.3 Manažerská mřížka Blakea a Moutonové 343 // 8.3.4 Situační leadership Herseye a Blancharda 344 // 8.3.5 Vliv současných změn na trzích na vedení lidí 347 // 8.4 Řízení organizačních změn 348 // 8.4.1 Důvody pro organizační změny 349 // 8.4.2 Cíle organizační změny 349 //
8.4.3 Rozsah organizačních změn 350 // 8.4.4 Způsob provedení organizačních změn 351 // Literatura 355 // 9. Změnové projekty a soustavné zlepšování 357 // 9.1 Definice projektů jako změny 360 // 9.2 Projektové řízení 361 // 9.2.1 Projektové procesy a záměr projektu 362 // 9.2.2 Projektová organizace 363 // 9.2.3 Výzva pro vedoucího projektu 364 // 9.2.4 Projektový controlling 368 // 9.2.5 Plánování projektu 369 // 9.2.6 Řízení rozsahu prací 369 // 9.2.7 Řízení času 371 // 9.2.8 Řízení nákladů 374 // 9.2.9 Řízení rizik 375 // 9.2.10 Řízení zdrojů 376 // 9.2.11 Kritický řetěz 377 // 9.2.12 Vícepráce, předělávky a změny 379 // 9.2.13 Reportování a dokumentace projektů 382 // 9.2.14 Ukončení projektu 384 // 9.2.15 Řešení typických situací při práci na projektech 385 // 9.3 Řízení implementace změny 387 // 9.3.1 Nepsaná pravidla hry 387 // 9.3.2 Kritické faktory úspěchu 388 // 9.3.3 Postup implementace změny 389 // 9.3.4 Soustavné zlepšování 391 // Literatura 393 // Závěr 394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC