Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7205-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3994-6 (print)
Publikace je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů, produkovaných v těchto zařízeních. V samostatných kapitolách autoři popisují způsoby jímání, úpravy a akumulaci vody, či její čištění a opětovné využití. Zaměřují se také na nevýhody a přednosti jednotlivých způsobů čištění..
001485615
Předmluva // 1 Druhy vod a způsoby komplexního hospodaření s vodou // 1.1 Hospodaření s vodou obecné // 1.2 Pitná voda // 1.3 Odpadni vody // 1.4 Srážkové vody // 2 Srážkové vody, jímání, akumulace, úprava a využívání 16 // 2.1 Množství a složení srážkových vod 17 // 2.2 Přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami 18 // 2.3 Zásady pro návrh odvodňovacích systémů srážkové vody 19 // 2.4 Volba, návrh a technické řešení objektů HDV 20 // 2.5 Rozdělení zařízení souvisejících s hospodařením se srážkovými vodami 21 // 3 šedé vody z praní a umývání, jejich úprava, akumulace a možnosti využívání // 3.1 Charakteristika šedých vod, doprava a jejich čištění // 3.2 Dimenzování akumulačních nádrží a posouzení možností využiti šedé vody // 3.3 Energetické využiti tepla z šedých vod // 4 Způsoby nakládáni s odpadními vodami // 4.1 Koncepce odvodnění zájmového území // 4.2 Stoková soustava // 4.3 Doprava odpadních vod // 4.4 Decentralizované způsoby odvádění odpadních vod // 5 Přehled způsobů čištění odpadních vod, přednosti a nevýhody jednotlivých způsobů čištění // 5.1 Jímky na vyvážení, septiky /a mechanické předčištění // 5.2 Biologické způsoby čištění odpadních vod // 5.3 Vegetační kořenové čistírny, čisticí procesy, zásady uspořádání. // 5.4 Čištění odpadních vod v biologických nádržích // 5.5 Zemní (půdní) filtry // 5.6 Zemní filtr jako samostatná čisticí jednotka // 5.7 Dočištění čištěné odpadní vody // 5.8 Možnosti využití vodních kultur (akvakultur) k čištění a dočišťování odpadních vod (vybrané způsoby řešení) // 5.9 Hygienické směrnice, způsoby zabezpečení zařízení // na čištění a hospodaření s odpadními vodami //
6 Využití vyčištěné odpadní vody // 6.1 Závlaha čištěnými odpadními vodami // 6.2 Zásady návrhu bezodtokových způsobů uspořádání // 6.3 Infiltrace čištěných odpadních vod do půdy a podzemních vod // 7 Kombinace a sestavy k řešení jednotlivých zařízení, postup návrhu typových zařízení 20 // 7.1 Postup při výběru a návrhu domovních ČOV // 7.2 Podmínky a činitelé ovlivňující funkčnost a bezproblémový provoz čistíren 126 // 8 Odpadové hospodářství // 8.1 Odpady a kaly z čistíren odpadních vod. // 8.2 Přírodní způsoby odvodnění kalu // 8.3 Kompostování // 9 Vybraná legislativa, související zákony a normy // 9.1 Stavební zákon (SZ) // 9.2 Dodavatelsko - odběratelské vztahy // 9.3 Další právní předpisy // 9.4 Vybrané normy // Použitá a doporučená literatura 140 // Rejstřík 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC