Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7205-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3994-6 (print)
Publikace je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů, produkovaných v těchto zařízeních. V samostatných kapitolách autoři popisují způsoby jímání, úpravy a akumulaci vody, či její čištění a opětovné využití. Zaměřují se také na nevýhody a přednosti jednotlivých způsobů čištění..
001485615
Ödhobby // Obsah // Pred m lu V3 •••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« // 1 Druhy vod a způsoby komplexního hospodaření s vodou // 1.1 Hospodaření s vodou obecné... // 1.2 Pitná voda... // 1.3 Odpadni vody... // 1.4 Srážkové vody... // 2 Srážkové vody, jímání, akumulace, úprava a využívání...16 // 2.1 Množství a složení srážkových vod...17 // 2.2 Přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami...18 // 2.3 Zásady pro návrh odvodňovacích systémů srážkové vody...19 // 2.4 Volba, návrh a technické řešení objektů HDV...20 // 2.5 Rozdělení zařízení souvisejících s hospodařením se srážkovými vodami...21 // 3 šedé vody z praní a umývání, jejich úprava, akumulace a možnosti využívání.. // 3.1 Charakteristika šedých vod, doprava a jejich čištění... // 3.2 Dimenzování akumulačních nádrží a posouzení možností využiti šedé vody. // 3.3 Energetické využiti tepla z šedých vod... // i•••••••••••••••• // 4 Způsoby nakládáni s odpadními vodami. // 4.1 Koncepce odvodnění zájmového území... // 4.2 Stoková soustava... // 4.3 Doprava odpadních vod... // 4.4 Decentralizované způsoby odváděni odpadních vod... // ..37 // ...37 // ...38 // ...39
...41 // 5 Přehled způsobů čištění odpadních vod, přednosti a nevýhody jednotlivých způsobů čištění... // 5.1 Jímky na vyvážení, septiky // a mechanické předčištění... // 5.2 Biologické způsoby čištění odpadních vod... // 45 // 50 // 55 // // // I // 5.3 Vegetační kořenové čistírny, čisticí procesy, zásady uspořádání. // 5.4 Čištění odpadních vod v biologických nádržích... // 5.5 Zemní (půdnQ filtry... // 5.6 Zemní filtr jako samostatná čisticí jednotka... // 5.7 Dočištění čištěné odpadní vody... // 5.8 Možnosti využití vodních kultur (akvakultur) ? čištění a dočišťování // odpadních vod (vybrané způsoby řešení)... // 5.9 Hygienické směrnice, způsoby zabezpečení zařízení // na čištění a hospodaření s odpadními vodami... // 6 Využití vyčištěné odpadní vody... // 6.1 Závlaha čištěnými odpadními vodami... // 6.2 Zásady návrhu bezodtokových způsobů uspořádání... // 6.3 Infiltrace čištěných odpadních vod do půdy // a podzemních vod... // ••••••••••••••t•¦•••• // ...101 // ...101 // ••••••••••••••••¦ 1 // ...114 // 7 Kombinace a sestavy ? řešení jednotlivých zařízení, postup návrhu typových zařízení..! 20 // 7.1 Postup při výběru a návrhu domovních ČOV... // 7.2 Podmínky a činitelé ovlivňující funkčnost a bezproblémový provoz čistíren.126 // 8 Odpadové
hospodářství... // 8.1 Odpady a kaly z čistíren odpadních vod. // 8.2 Přírodní způsoby odvodnění kalu... // 8.3 Kompostování... // 9 Vybraná legislativa, související zákony a normy.. // 9.1 Stavební zákon (SZ)... // 9.2 Dodavatelsko - odběratelské vztahy... // 9.3 Další právní předpisy... // 9.4 Vybrané normy... // Použitá a doporučená literatura // 140 // Rejstřík // 143 // 6 // Voda v domě a na chatě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC