Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7405-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3970-0 (print)
Jednotlivé kapitoly této publikace vás zasvětí do tajů stavebního zákona, a to v rozsahu potřebném pro výstavbu běžného rodinného domu. Poradí, co si připravit, co nezapomenout a nad čím se zamyslet, než se vydáte na stavební úřad, doporučí i vhodný postup při jednání s jeho zaměstnanci. Už dávno neplatí, že si musíte nechat všechno líbit. Část knihy je pojata jako průvodce ukázkovými řízeními, spornými z pohledu stavebního zákona - například se dozvíte, jak vám může stavební úřad pomoci se sousedem, který se o svou stavbu náležitě nestará a ohrožuje tak váš majetek; popřípadě jak se správně chovat, pokud bude stavební úřad prošetřovat vaši stavbu.To vše a mnoho dalších informací potřebných pro úspěšné jednání na stavebním úřadě pro vás sestavil autor, který sám na stavebním odboru několik let působil..
001485631
1 Základní fakta a informace o stavebním zákonu -- 1.1 Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů -- (dále jen „stavební zákon") -- 1.2 Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech -- 1.3 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb -- 1.4 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci -- a způsobu evidence územně plánovací činnosti -- 1.5 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích -- na využití území, ve znění pozdějších předpisů -- 1.6 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního opatření, veřejnoprávní smlouvy -- a územního opatření -- 1.7 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona -- ve věcech stavebního řádu -- 1.8 Vyhláška č. 268/2009 Sb., -- o technických požadavcích na stavby -- 1.9 Vyhláška č. 23/2008 Sb., -- o technických podmínkách požární ochrany staveb -- 2 Co si rozmyslet, než půjdete na stavební úřad -- 2.1 O jakou stavbu mám zájem? -- 2.2 O jak velkou stavbu půjde zejména půdorysná plocha? -- 2.3 Na jakém pozemku má být stavba umístěna? -- 2.4 Jaké stavby se nacházejí na sousedních pozemcích? -- 2.5 Má obec územní plán? -- 2.6 Potřebuji na zamýšlenou stavbu povolení? -- 2.7 Pokud stavba podléhá vydání předchozího povolení, -- tak kdo všechno bude žadatelem
stavebníkem? -- 2.8 Pokud stavba podléhá vydání předchozího povolení, mohu si zajistit podklady pro vydání povolení sám, -- nebo budu muset vyhledat služby odborníka? -- 2.9 Kdy chci stavbu realizovat? -- 3 Jak asertivně jednat se stavebním úřadem -- 3.1 Úředník je zde pro vás je to váš „parťák" -- 3.2 Úředník zde není jen pro vás -- 3.3 Úředník je také jen člověk i on může být omylný -- 3.4 Na vše existuje předepsaný postup -- s přesně stanovenými lhůtami -- 3.5 Ústní komunikace se stavebním úřadem klady a zápory -- 3.6 Písemná komunikace se stavebním úřadem klady a zápory -- 3.7 E-mailová komunikace se stavebním úřadem klady a zápory -- 3.8 Telefonická komunikace se stavebním úřadem -- klady a zápory -- 3.9 Na koho se obrátit, pokud nejste spokojeni -- s přístupem úředníka stavebního úřadu -- 3.10 Umění čekat -- 3.11 Kdy se vyplatí vyhledat rady odborníka a kde jej najít -- 3.12 Není stavební úřad jako stavební úřad -- vysvětlení věcné příslušnosti jednotlivých stavebních úřadů -- 3.13 Vydáním povolení ke stavbě nemáte ještě „vyhráno" -- 4 Jak se můžete bránit, když nesouhlasíte s názorem stavebního úřadu -- 4.1 Řádná odvolání -- 4.2 Mimořádná odvolání -- 4.3. Přezkumné řízení -- 4.4 Obnova řízení -- 4.5 Vydání nového rozhodnutí -- 5 Jak se chovat při kontrolní prohlídce prováděné stavebním úřadem -- 5.1 Problematický soused
-- Jaké máte dle stavebního zákona povinnosti -- 6.1 Stavebník -- 6.2 Stavbyvedoucí a stavební dozor -- 6.3 Vlastník stavby a zařízení -- 6.4 Osoba provádějící stavbu -- 6.5 Vlastníci technické infrastruktury -- 6.6 Projektant stavby -- 6.7 Stavební deník -- 7 Přestupky a delikty proti stavebnímu zákonu -- 8 Jak se chovat při přestupkovém řízení na stavebním úřadu -- 8.1 Zahájení řízení -- 8.2 Seznámení se spisem -- 8.3 Projednání přestupku -- 8.4 Spáchal jsem něco? -- 8.5 Účinná lítost -- 8.6 Polehčující okolnosti -- 8.7 Stanovení výše pokuty -- 8.8 Vaše možnosti -- 9 Shrnutí a přehled základních pravidel pro efektivní jednání -- se stavebním úřadem -- 9.1 Jak se bránit před sousedovou stavbou -- 9.2 Vzájemné odstupy staveb -- 9.3 Pojem stavební pozemek -- 9.4 Terminologie a náležitosti staveb -- 9.5 Termíny používané stavebním právem -- 9.6 Lhůta k provedení stavby platnost vydaného povolení -- 9.7 Stavby bez povolení stavebního úřadu -- 9.8 Svépomocná a dodavatelská forma výstavby -- 9.9 Postih za nelegálně postavenou stavbu -- 9.10 Legalizace staveb -- 9.11 Stavba a územní plán -- 9.12 Dokumentace bouracích prací -- 9.13 Stavební deník -- 9.14 Shnující tabulka -- 10 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC