Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7703-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7704-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3983-0 (print)
Publikace poskytuje ucelený obraz o základních principech, oblastech, nástrojích či přístupech k problematice společenské odpovědnosti firem (CSR). Teoretická východiska jsou v knize doplněna o výsledky řady výzkumů realizovaných k problematice CSR v České republice i ve světě. Kniha přináší dále návod, jak implementovat CSR do organizace a poukazuje na hlavní možné výhody, které může CSR přinášet. Čtenáři v knize naleznou také případové studie přibližující konkrétní přístupy vybraných organizací k CSR. Každá z nich nejen popisuje CSR politiku těchto organizací, ale také detailně představuje vybranou CSR aktivitu, která může být inspirativní pro další představitele podnikatelského sektoru. Kniha je určena zejména manažerům a podnikatelům, kteří chtějí implementovat CSR do firemních strategií nebo jiným způsobem rozšířit své aktivity v této oblasti, studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením..
001485638
Obsah // 1. Koncept CSR ... 13 // 1.1 Formování konceptu CSR ... 14 // 1.2 Definice CSR ... 14 // 1.3 Charakteristické znaky konceptu CSR ... 17 // 2. Oblasti společenské odpovědnosti ... 19 // 2.1 Tři pilíře CSR (triplc-bottom-line) ...20 // 2.2 Ekonomická oblast ...21 // 2.3 Sociální oblast ...22 // 2.4 Environmentální oblast ...23 // 3. Stakeholder! ... 27 // 3.1 Vymezení stakeholderů ...28 // 3.2 Členění stakeholderů ... 28 // 4. Argumenty pro přijetí společenské odpovědnosti ... 31 // 4.1 Nové prostředí a CSR ...v>v...32 // 4.2 Proč být společensky odpovědnou firmou ...33 // 4.3 CSR a zákaznické chování ...38 // 5. Argumenty proti CSR ...39 // 5.1 Friedmanova kritika CSR ...40 // 5.2 Rcichova kritika CSR ...41 // 5.3 Další pohledy na CSR ...41 // 6. Související koncepce a pojmy ...45 // 6.1 Trvale udržitelný rozvoj ...46 // 6.2 Podnikatelská etika (Business Ethics) ...48 // 6.3 Firemní občanství (Corporate Citizenship) ... 53 // 6.4 Firemní filantropie (Corporate Philanthropy) ... 54 // 7. Evropská unie a CSR ... 59 // 7.1 CSR Europe ...60 // 7.2 Lisabonský summit ... 61 // 7.3 Zelená kniha ...61 // 7.4 CSR Business Marathon ...62 // 7.5 European Multistakcholdcr Forum ...62 // 7.6 Evropská aliance pro CSR ...63 // 7.7 Enterprise 2020 ... 63 // 8. CSR v České republice ... 65 // 8.1 Kořeny CSR a filantropie ...66 // 8.1.1 Josef Hlávka - významný český filantrop ... 67 // 8.1.2 Tomáš Baťa a firma Baťa ... 70
8.2 Organizace na poli CSR a firemní filantropie v ČR ...74 // 8.2.1 Fórum dárců ... 74 // 8.2.2 Business Leaders Forum (BEF) ... 76 // 8.2.3 Další organizace a důležité odkazy ? CSR ... 77 // 8.3 Významná ocenění pro společensky odpovědné organizace v Česku ... 79 // 8.3.1 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost ... 80 // 8.3.2 Sociálně prospěšný podnikatel roku ... 81 // 8.3.3 Top Filantrop ... 83 // 8.3.4 Ethnic Friendly ... 86 // 8.3.5 Cena zdraví a bezpečného životního prostředí ... 87 // 8.3.6 Cena VIA Bona ... 88 // 8.3.7 Sodexo Zaměstnavatel roku ... 89 // 8.3.8 Soutěž Firma roku: Rovné příležitosti ... 90 // 8.3.9 CSR Award ... 92 // 8.3.10 CZECH TOP 100 - žebříček 100 nejobdivovanějších firem // České republiky ... 93 // 8.3.11 Nejlepší zaměstnavatel České republiky // (Best Employers Česká Republika) ... 93 // 8.4 Další rozšiřování CSR v České republice ...95 // 8.4.1 Usilování o přijetí CSR malými a středními podniky ... 95 // 8.4.2 Propagování konceptu společenské odpovědnosti firem ... 96 // 8.4.3 Přijetí jednotné strategie CSR ... 97 // 8.4.4 Uznání a ocenění CSR firem ... 98 // 8.4.5 Vzdělávání v oblasti CSR ... 99 // 8.4.6 Podpora výzkumu v oblasti CSR ... 101 // 8.4.7 Prohlubování dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami ... 104 // 8.4.8 Spolupráce s ostatními vládami v oblasti CSR ... 104 // 8.4.9 Posilování transparentnosti, CSR reporting ... 105 // 9.
Implementace CSR do firemní praxe ... 109 // 9.1 Závazek managementu ? přijetí CSR ... 110 // 9.2 Identifikace klíčových stakeholderů ... 113 // 9.3 CSR strategie a její naplňování ... 116 // 9.4 Hodnocení CSR ... 119 // 9.5 Komunikace CSR ... 124 // 10. Případové studie: // Uplatňování CSR ve firemní praxi podnikatelských subjektů v České republice ... 127 // 10.1 Společenská odpovědnost Československé obchodní banky, a.s... 128 // 10.1.1 Program „ČSOB a ERA pro podporu regionů“ ... 137 // 10.2 Společenská odpovědnost energetické skupiny Czech Coal ... 138 // 10.2.1 Identifikace klíčových stakeholderů a zjišťování jejich očekávání 140 // 10.2.2 Stanovení cílů v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje ... 141 // 10.2.3 Naplňování cílů udržitelného rozvoje ... 142 // 10.2.4 Program Monitoring faktorů udržitelného rozvoje ... 147 // 10.2.5 Publikace a komunikace výsledků ... 149 // 10.3 Společenská odpovědnost AGC Flat Glass Czech ... 153 // 10.3.1 Projekt „V Teplicích je budoucnost" ... 157 // 10.4 Společenská odpovědnost společnosti Severočeské doly, a.s... 160 // 10.4.1 Informační centrum Severočeských dolů ... 165 // Shrnutí ... 168 // Summary ... 169 // Příloha: Vlastní výzkum v oblasti CSR v České republice // 1.1 Výzkumný problém, cíle výzkumu ... 170 // 1.2 Použité metody ... 171 // 1.2.1 Kvalitativní výzkum ... 172 // 1.2.2 Kvantitativní výzkum ... 173 // 1.3 Hlavní
závěry a výsledky výzkumu ... 174 // 1.4 Výsledky v grafech ... 176 // Literatura ... 190 // Elektronické zdroje ... 195 // Rejstřík ... 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC