Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7097-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7098-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4050-8 (print)
Kniha, která je ojedinělá na českém a slovenském trhu a dlouho zde chyběla, se zaměřuje na klíčové téma podnikové informatiky, kterým je dosažení souladu mezi podnikáním a IT, respektive mezi manažery byznysu a manažery IT. Je určena CIO a dalším pracovníkům podnikové informatiky, pracovníkům z procesů byznysu, kteří s IT spolupracují, a studentům VŠ. Její velkou předností je řada případových studií z ČR a SR. První část knihy se věnuje vývoji vztahu mezi byznysem a podnikovou informatikou a nárokům, které řízení a kultivace tohoto vztahu vyžaduje od managementu informatického útvaru. Druhá část se věnuje úlohám CIO v řízení podnikové informatiky, ukazuje, jak by CIO měl analyzovat potřeby byznysu a uspokojovat je při strategickém a taktickém řízení informatiky a své záměry zpět prezentovat managementu byznysu. Třetí část pak shrnuje nejlepší praktiky IT Governance, doporučuje, jak vybírat a řídit spolupracovníky v IT útvaru a jak řídit sourcing a náklady v podnikové informatice..
001485668
O autorech 9 // Řekli o knize // Úvodní poznámky 13 // A. Trendy v řízení informatiky a změny role CIO // 1 Byznys a informatika 18 // 1.1 Vývoj podpory ICT poskytované byznysu 18 // 1.2 Problémy a výzvy CEO a CIO 20 // 1.2.1 Restrukturalizace 20 // 1.2.2 Globalizace 21 // 1.2.3 Vliv státní správy a samosprávy 22 // 1.3 Nároky na CIO 24 // 1.3.1 Řízení ICT a vztah s byznysem 24 // 1.3.2 Strategie ICT a rozpočet ICT 26 // 1.4 Spolupráce vrcholového managementu a informatiky // 1.4.1 Postoje a styl práce CEOaCIO // 1.4.2 Postoje manažerů byznysu a CIO a zodpovědnosti CIO // 1.5 Případová studie ČEZ // 1.5.1 Problém řešený v případové studii // 1.5.2 Skupina ČEZ prošla ve druhé polovině minulé dekády bouřlivým rozvojem _ // 1.5.3 Projekt Transformace ICT // 1.5.4 Výhled do r. 2015-NOVÁ VIZE Skupiny ČEZ // 1.5.5 Závěr 42 // B. Úlohy CIO v řízení podniku // 2 Porozumění byznysu vlastního podniku 46 // 2.1 Souvislosti byznysu a ICT 46 // 2.2 Formální znalost byznysu 48 // 2.3 Porozumění principům a modelům byznysu 50 // 2.4 Porozumění subjektivním cílům manažerů byznysu 52 // 2.5 Případová studie KB 52 // 2.5.1 Kontext - Bl a PM 52 // 2.5.2 Komerční banka, ICT a BI 53 // 2.5.3 Problém řešený v prípadové studii 53 // 2.5.4 Postup 53 // 2.5.5 Klíčová poučení 55 // 2.5.6 Doporučení a závěr 56 // 3 Propojení strategie byznysu a strategie ICT 58 // 3.1 Definice 58 // 3.2 Spolupráce byznysu a ICT 59 // 3.3 Doporučená struktura strategie ICT 61 // 3.3.1 Úrovně strategie ICT a jejich určení 61 // 3.3.2 Základní dokument strategie ICT 61 // 3.4 Procesy strategie ICT 67 // 3.5 Případová studie KB 72 // 3.5.1 Problém řešený v případové studii 73 // 3.5.2 Řešení 73 // 3.5.3 Závěr 75 //
4 Informovanost o výkonu a záměrech ICT // 4.1 Názory manažerů na komunikaci CIO s vedením podniku a s manažery byznysu // 4.2 Komunikační plán // 4.3 Prípadová štúdia SPP, a. s // 4.3.1 SPP // 4.3.2 Informatika v SPP // 4.3.3 Kľúčový problém - komunikácia medzi ICT a biznisom // 4.3.4 Odporúčania // C. Úlohy CIO v řízení ICT // 5 IT Governance // 5.1 Definice // 5.2 IT Governance vede ke spolupráci ICT a byznysu // 5.3 Osvědčené praktiky // 5.4 Domény IT Governance // 5.5 Základní procesy IT Governance // 5.6 Případová studie Erste / Česká spořitelna // 5.6.1 Erste Group // 5.6.2 Erste Group a informatika // 5.6.3 Úlohy a problémy řízení reflektované v případové studii // 5.7 Doporučení // 6 Pracovní síla v ICT, řízení týmu 101 // 6.1 Pracovní pozice a role 104 // 6.2 Způsobilosti, kompetence - na co máme a v čem budeme úspěšní 106 // 6.3 Technické kompetence, kompetence pro podporu byznysu a sociální kompetence 107 // 6.4 Řízení týmu ICT 109 // 6.4.1 Role, které CIO považují za nezbytné 109 // 6.4.2 Řízení ICT klade zásadní nároky na řízení vztahů 110 // 6.5 Manažer a lídr v ICT 112 // 6.6 Typické situace v řízení týmu CIO 117 // 6.6.1 Porada 117 // 6.6.2 Delegování 119 // 6.6.3 Komplexní hodnocení 120 // 6.6.4 Budování týmu 121 // 6.7 Pracovní síla a sociální sítě 123 // 6.7.1 Konzumerizace, Web 2.0, sociální sítě 123 // 6.7.2 Sociální sítě a spolupráce v týmu 124 // 6.7.3 Byznys může využít potenciál spočívající v analýze sociálních sítí 125 // 6.8 Případová studie 127 // 6.8.1 Řízení informatiky v PRE, a. s 127 // 6.8.2 Tým informatiky 128 // 6.8.3 Osobnost CIO 130 // 7 Sourcing 132 // 7.1 Trendy sourcingu 132 // 7.2 Strategie sourcingu 135 // 7.3 Nákladový model outsourcingu 140 //
8 Řízení nákladů 143 // 8.1 Význam řízení nákladů ICT 143 // 8.2 CFO jako možný spojenec CIO 144 // 8.3 Řízení nákladů ICT u komoditních služeb informatiky 147 // 8.4 Řízení nákladů ICT u nekomoditních služeb informatiky 153 // 8.5 Náklady ICT v České republice a na Slovensku 155 // 8.6 Snižování nákladů ICT 156 // 8.7 Porovnání nákladů ICT 157 // 8.8 Případová studie v Pražské energetice, a. s 159 // 8.8.1 Východiska 159 // 8.8.2 Techniky řízení nákladů vyvolaných poptávkou po službách ICT 160 // 8.8.3 Techniky řízení nákladů vynaložených na zdroje ICT 162 // 8.8.4 Náklady související s operačním prostředím a kvalitou řízení ICT 163 // 8.8.5 Techniky, metodiky a modely použité v informatice PRE 165 // 8.8.6 Klíčová poučení pro byznys a ICT 166 // Literatura 168 // Souhrn/Summary 171 // Rejstřík 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC