Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7935-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7938-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4069-0 (print)
Kdo jsme, odkud jsme přišli? Kdo byli naši předkové, čím se živili, jak žili? To jsou otázky, které si v průběhu svého života položí řada lidí, někdy se jedná o otázky řečnické, jindy o otázky, na něž tazatel chce najít odpověď. Tato kniha nabízí pomoc při hledání odpovědí nejen začínajícím rodopiscům, ale všem zájemcům o rodinnou historii a historii obecně.Kniha vysvětluje základní postupy a pojmy, využívané v genealogii, obsahuje popis pramenů, které najdete přímo v archivech, a také materiálů dostupných na internetu. Autorka díky zkušenostem s pátráním po vlastních předcích čtivou formou přibližuje, co obnáší sestavování rodokmenu a psaní rodinné kroniky. Na konkrétních příkladech čtenáři ukazuje, jak při hledání rodinných kořenů postupovat, jaké nástrahy na něj při výzkumu čekají a jak je překonávat..
001485669
¦ PÁTRÁME PO SVÝCH PŘEDCÍCH * // Obsah // Úvod... 7 // Genealogie aneb pátrání po rodinné historii... 8 // První kroky... 10 // ¦ I. Rodinné dokumenty... 12 // Příjmí a příjmení... 13 // ¦ II. Příjmení Kohoutek... 15 // Matriky... 16 // ¦ III. Informace z matričního úřadu... 18 // Uspořádání informací... 19 // ¦ IV. Zpracování dohledaných dat... 22 // Archivy v ČR... 23 // Virtuální archivy a badatel ny... 27 // Příprava na první návštěvu archivu - ať už osobní nebo virtuální... 40 // Matriky v archivech... 48 // ¦ V. Nastal zádrhel ... 51 // Zemská správa do roku 1918... 53 // Církevní správa v minulosti... 54 // ¦ VI. Kostel ve Valašské Polance... 56 // Tipy pro čtení v matrikách... 57 // ¦ VII. První matriční záznamy... 60 // Jazyk matričních záznamů... 61 // ¦ VIII. Zápis příjmení a křestních jmen... 64 // Písmo v matrikách... 65 // Matriční záznamy v průběhu staletí... 69 // ¦ IX. Další záznamy... 85 // Latina v matrikách... 86 // Víra našich předků... 90 // Odkud naši předci pocházeli?... 93 // ¦ X. Bydliště našich předků... 96 // Pátrání po příbuzných... 97 // Mapy. // 99 // ¦ SESTAVTE SI RODOKMEN * // Povolání... 103 // ¦ XI. Povolání v rodině Kohoutkových... 108 // Narození a křest v minulosti... 109 // ¦ XII. Pokračujeme hlouběji do minulosti... 113 // Svatby našich předků... 114 // ¦ XIII. Svatby v rodině Kohoutkových... 119 // Smrt a pohřeb...
120 // ¦ XIV. Rodinná úmrtí... 124 // Rodinný život našich předků... 125 // ¦ XV. Vzhůru před rok 1784... 129 // Tipy pro hledání v matrikách... 130 // Pozemkové knihy... 137 // Berní rula, lánový rejstřík a další katastry... 139 // Další archivní zdroje... 143 // Jak na nedostupnost matrik v archivech... 151 // Další archivní zdroje na internetu... 153 // Rodinná historie... 155 // Místo závěru... 128 // Přílohy... 158 // Literatura... 158 // Odkazy na internetové stránky... 170 // Seznam použitých zkratek // AHMP Archiv hlavního města Prahy // čp. číslo popisné // MZA Moravský zemský archiv v Brně // N narození // NA Národní archiv // O oddaní // sign. signatura // SOA státní oblastní archiv // SOkA státní okresní archiv // str. strana // z zemřelí // ZA Zemský archiv v Opavě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC