Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7580-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7581-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4093-5 (print)
Rozvoj a kvalita života v obcích, městech, regionech i státech jsou úzce spojeny se vztahy mezi lidmi, vzájemnou důvěrou nebo důvěrou v instituce, tedy s prvky souhrnně označovanými jako sociální kapitál. Kniha obsahuje jak dílčí analýzy různých aspektů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina, tak syntetizující pohled na sociální kapitál v tomto regionu a jeho přínos pro regionální rozvoj. Interdisciplinární kolektiv autorů představuje rozvoj Vysočiny v geografickém, demografickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Argumentace je založena na empirických výzkumech provedených v tomto kraji za použití analýz sociálních sítí, dotazovacích technik, obsahové analýzy dokumentů a dalších metod. Věříme, že předkládaná publikace osloví odborníky, zabývající se regionálním rozvojem a sociálním kapitálem v akademické sféře, i zástupce různých institucí, které se na rozvoji českých regionů podílejí..
001485674
Obsah // Úvodem (Věro Majerouá)...9 // 1. Sociální kapitál a rozvoj regionu (Jona Stachouá, // Luděk Sýkoro, Romon Matoušek)...11 // 1.1 Úvod... 11 // 1.2 Sociální kapitál... 12 // 1.3 Složky sociálního kapitálu: sociální interakce a důvěra ... 15 // 1.4 Typy sociálního kapitálu... 18 // 1.5 Podmíněnosti utváření sociálního kapitálu...20 // 1.6 Sociální kapitál a rozvoj regionu ... 24 // 1.7 Závěr... 27 // Literatura... 27 // 2. Charakteristika Kraje Vysočina v kontextu ostatních krajů // České republiky (Jono Vobecká, Tomáš Kosteíecký)...32 // 2.1 Sídelní a demografická struktura Kraje Vysočina ...33 // 2.2 Sociální a ekonomická situace obyvatel Kraje Vysočina ... 37 // 2.3 Ukazatele, vztahující se v Kraji Vysočina ? vybraným // součástem sociálního kapitálu či ? faktorům, které jeho utváření ovlivňují...40 // 2.4 Závěr...47 // Literatura...47 // 3. Sociální kapitál na Vysočině optikou dotazníkových dat // (Josef Bernard, Tomáš Kosteíecký)...48 // 3.1 Operacionalizace sociálního kapitálu pomocí // dotazníkových dat ...49 // 3.2 Výsledky analýzy...52 // 3.2.1 Generalizovaná důvěra...60 // 3.2.2 Vztahy ? normám občanského soužití...62 // 3.2.3 Participace v dobrovolných sdruženích...65 // 3.2.4 Neformální sociální sítě...68 // 3.2.5 Politická aktivito a politické odcizení...69 // 3.2.6 V tah ? lokalitě ...73 // 3.3 Závěr...74 // Literatura...75 // 4. Sociální kapitál
a regionální rozvoj: analýza aktérů veřejného // a soukromého sektoru na Jihlavsku (Luděk Sýkora, Roman Matoušek, Tomáš Brabec)...76 // 4.1 Úvod...76 // 4.2 Sociální kapitál a regionální rozvoj ...78 // 4.3 Metodika výzkumu sociálního kapitálu a jeho vlivu // na rozvoj regionu...81 // 4.4 Vysočina a Jihlava: vznik kraje na rozhraní a budování // centra na periferii...85 // 4.5 Aktéři regionálního rozvoje ...91 // 4.6 Vztahy, sítě a sociální kapitál...94 // 4.6.1 Kraj, obce a mikroregiony...95 // 4.6.2 Ekonomický rozvoj a podnikatelské prostředí...97 // 4.6.3 Udržitelný rozvoj a kvalita žioota...99 // 4.6.4 Výzkum a vzděláváni...100 // 4.7 Závěr...102 // Literatura...104 // 5. Sociální kapitál na venkově (Věra Majerová, Pavlína Mařlková, // Petr Kment, Lucie Kocmánková, Irena Herová, // Gabriela Pavlíková, Jiří Sáíus) ...108 // 5.1 Vymezení základních pojmů...108 // 5.1.1 Typologie venkova...108 // 5.1.2 Teoretická východiska pro regionální rozvoj a rozvoj // venkova ... 110 // 5.1.3 Integrovaný endogenní regionální rozvoj... 111 // 5.2 Regionální politika ČR ...113 // 5.2.1 Přistup LEADER a vytvářeni místních akčních // skupin (MAS) ... 115 // 5.2.2 Formy lokálních uskupení (s důrazem na MAS) ... 118 // 5.3 Přehled lokálních uskupení v Kraji Vysočina...121 // 5.3.1 Mikroregiony v Kraji Vysočina ...121 // 5.3.2 Místní akční skupiny v Kraji Vysočina ...123 // 5.4 Terénní šetření
...126 // 5?? Úvod... 126 // 5A.2 Popis vybraných MAS... 127 // 5A.3 Metodika olastnfho šetření...133 // 5AA Skupinové rozhovory... 134 // 5A.5 Dotazníkové šetření o MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. . . . 145 5A.6 Analýza sítě kontaktů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. . . 151 5A.7 Obsahová analýzo tisku - zoměřenína činnost // MAS v Kraji Vysočina... 162 // 5.5 Závěr...165 // Literatura...166 // 6. Kraj Vysočina - síť aktérů rozvoje cestovního ruchu // (Zdenka Vajdová, Věra Patočková, Jana Stachová)...169 // 6.1 Úvod...169 // 6.1.1 Vysočina - cestovní ruch v dokumentech kraje ... 171 // 6.2 Dotazování a data...172 // 6.2.1 Charakteristika jednotlivých aktérů-organizací ... 176 // 6.3 Analýza sociální sítě...182 // 6.3.1 Hustota a centralizoce sítě...182 // 6.3.2 Centralita aktérů... 184 // 6.3.3 Jádro a periferie... 188 // 6.4 Názory a postoje respondentů...189 // 6.4.1 Příprava strategického dokumentu cestovního // ruchu v Kraji Vysočina...189 // 6.4.2 Role evropských fondů pro rozvoj cestovního // ruchu a financování cestovního ruchu v kraji ...191 // 6.4.3 Alokace fondů EU a alokace fondů ROP // a průhlednost při výběru projektů...191 // 6.4.4 Spolupráce různých organizací v oblasti // cestovního ruchu ... 192 // 6.4.5 Komunikace mezi aktéry a informační zdroje ...194 // 6.4.6 Co je důležité pro rozvoj cestovního ruchu...196 // 6.5 Závěr...197 // Literatura...198 // 7. Sociální kapitál v Kraji
Vysočina - shrnutí (Věra Majerouá, // Tomáš Kosteíecký, Romon Matoušek, Luděk Sýkoro, // Zdenko Vojdouá)...199 // Literatura...209 // Přílohy...211 // Příloha 3.1 Znění dotazníkových otázek, které byly použity // v analýze...211 // 2. Dimense - důuěro o reciprocito ... 211 // Z Dimenze - sociální sítě ...212 // 3. Dimenze - sounáležitost s místem ...213 // 4. Dimenze - občanská ongožooonost...214 // Příloha 5.1 Přehled svazků v Kraji Vysočina ...215 // Příloha 5.2 Přehled místních akčních skupin // v Kraji Vysočina ...217 // Rejstřík...218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC