Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7076-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7077-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4103-1 (print)
Zkušení autoři radí, jak postupovat při tvorbě podnikatelského plánu, s nímž uspějete u investora či banky. Naleznete zde příklady podnikatelských plánů i jejich hodnocení z pohledu investora. Dozvíte se, jak postupovat při tvorbě firemní strategie. Kniha je určena podnikatelům, manažerům i studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením..
001485678
Obsah // O autorech ... 9 // Úvod ... 11 // 1. Sestavení a hodnocení podnikatelského plánu ... 13 // 1.1 Postup při sestavování podnikatelského plánu ... 14 // 1.1.1 Titulní list ... 15 // 1.1.2 Obsah ... 15 // 1.1.3 Úvod, účel a pozice dokumentu ... 15 // 1.1.4 Shrnutí ... 16 // 1.1.5 Popis podnikatelské příležitosti ... 16 // 1.1.6 Cíle firmy a vlastníků ... 17 // 1.1.7 Potenciální trhy ... 19 // 1.1.8 Analýza konkurence ... 21 // 1.1.9 Marketingová a obchodní strategie ... 22 // 1.1.10 Realizační projektový plán ... 27 // 1.1.11 Finanční plán ... 28 // 1.1.12 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu ... 31 // 1.1.13 Přílohy ... 33 // 1.2 Kritéria hodnocení podnikatelských plánů ... 33 // 1.2.1 Všeobecná kritéria hodnocení ... 34 // 1.2.2 Specifická kritéria hodnocení ... 39 // 2. Příklady podnikatelských plánů a jejich hodnocení // z pohledu investora ... 41 // 2.1 Podnikatelský plán společnosti FORFitness ... 42 // 2.2 Hodnocení podnikatelského plánu FORFitness ... 63 // 2.3 Podnikatelský plán Tapas bar La Cana ... 64 // 2.4 Hodnocení podnikatelského plánu Tapas bar La Cáňa ... 85 // 3. Podnikatelsky plán z pohledu banky ... 87 // 3.1 Než začneme jednat s bankou ... 88 // 3.1.1 Skupiny klientů z pohledu banky ... 88 // 3.1.2 Kritéria klientů při výběru banky ... 89 // 3.1.3 Kritéria hodnocení podnikatelského plánu z pohledu banky ... 91 // 3.1.4 Banky a financování firem ...
95 // 3.1.5 Omezující podmínky financování ... 97 // 3.1.6 Konzistence a relevantnost údajů ... 99 // 3.2 Hodnocení vybraných aspektů podnikatelského plánu bankou ... 102 // 3.2.1 Rozsah dokumentace ... 103 // 3.2.2 Základní informace o klientovi ... 104 // 3.2.3 Požadavky klienta ... 106 // 3.2.4 Popis aktivit klienta ... 111 // 3.2.5 Vlastnická struktura ... 114 // 3.2.6 Reference a kreditabilita firmy ... 117 // 3.2.7 Cizí zdroje ... 120 // 3.2.8 Závazky a pohledávky ... 123 // 3.2.9 Odběratelsko-dodavatelské vztahy ... 125 // 3.2.10 Marketingová analýza ... 125 // 3.2.11 Řízení firmy ... 127 // 3.2.12 Majetek firmy ... 129 // 3.2.13 Finanční analýza ... 131 // 3.3 Ostatní důležité aspekty podnikatelského plánu ... 132 // 3.3.1 Časový rámec ... 132 // 3.3.2 Kontrola dokumentace a klienta ... 133 // 3.3.3 Řízení rizik ... 138 // 4. Další možnosti financování podnikatelského plánu ... 143 // 4.1 Zdroje financování při zahájení podnikání ... 144 // 4.2 Dluhové financování ... 147 // 4.2.1 Úvěry ... 147 // 4.2.2 Dluhopisy ... 148 // 4.2.3 Mezaninové financování ... 149 // 4.2.4 Leasing ... 149 // 4.2.5 Faktoring a forfaiting ... 150 // 4.3 Financování se vstupem do základního kapitálu firmy ... 151 // 4.3.1 Vlastní zdroje financování ... 151 // 4.3.2 Venture kapitál ... 133 // 4.3.3 Business angel ... 154 // 4.3.4 Primární emise akcií ... 155 // 4.3.5 Tiché společenství ... 155 // 4.3.6 Manažerský odkup
... 155 // 4.4 Různé formy podpory podnikání ... 156 // 4.4.1 Vládní organizace pro podporu podnikání ... 156 // 4.4.2 Informační podpora podnikání ... 157 // 4.4.3 Finanční instituce pro podporu podnikání ... 157 // 5. Firemní strategie ... 159 // 5.1 Strategie a strategické řízení ... 160 // 5.1.1 Definice strategie ... 160 // 5.1.2 Strategické řízení ... 161 // 5.2 Přesvědčení podnikatele o nutnosti strategie ... 162 // 5.3 Stanovení mise a vize firmy ... 162 // 5.3.1 Mise ... 162 // 5.3.2 Vize ... 163 // 5.4 Strategická situační analýza ... 163 // 5.4.1 Externí analýza ... 163 // 5.4.2 Interní analýza ... 167 // 5.4.3 SWOT analýza ... 174 // 5.5 Určení strategie ... 177 // 5.5.1 Konkurenční strategie ... 178 // 5.5.2 Investiční strategie ... 183 // 5.5.3 Strategie růstu a rozvoje ... 184 // 5.5.4 Kritéria hodnocení strategie ... 185 // 5.6 Implementace strategie a hodnocení její úspěšnosti ... 187 // Shrnutí ... 189 // Literatura ... 191 // Rejstřík ... 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC