Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7076-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7077-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4103-1 (print)
Zkušení autoři radí, jak postupovat při tvorbě podnikatelského plánu, s nímž uspějete u investora či banky. Naleznete zde příklady podnikatelských plánů i jejich hodnocení z pohledu investora. Dozvíte se, jak postupovat při tvorbě firemní strategie. Kniha je určena podnikatelům, manažerům i studentům vysokých škol s ekonomickým zaměřením..
001485678
O autorech 9 // Úvod 11 // 1. Sestavení a hodnocení podnikatelského plánu 13 // 1.1 Postup při sestavování podnikatelského plánu 14 // 1.1.1 Titulní list 15 // 1.1.2 Obsah 15 // 1.1.3 Úvod, účel a pozice dokumentu 15 // 1.1.4 Shrnutí 16 // 1.1.5 Popis podnikatelské příležitosti 16 // 1.1.6 Cíle firmy a vlastníků 17 // 1.1.7 Potenciální trhy 19 // 1.1.8 Analýza konkurence 21 // 1.1.9 Marketingová a obchodní strategie 22 // 1.1.10 Realizační projektový plán 27 // 1.1.11 Finanční plán 28 // 1.1.12 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 31 // 1.1.13 Přílohy 33 // 1.2 Kritéria hodnocení podnikatelských plánů 33 // 1.2.1 Všeobecná kritéria hodnocení 34 // 1.2.2 Specifická kritéria hodnocení 39 // 2. Příklady podnikatelských plánů a jejich hodnocení // z pohledu investora 41 // 2.1 Podnikatelský plán společnosti FORFitness 42 // 2.2 Hodnocení podnikatelského plánu FORFitness 63 // 2.3 Podnikatelský plán Tapas bar La Cana 64 // 2.4 Hodnocení podnikatelského plánu Tapas bar La Cáňa 85 // 3. Podnikatelsky plán z pohledu banky 87 // 3.1 Než začneme jednat s bankou 88 // 3.1.1 Skupiny klientů z pohledu banky 88 // 3.1.2 Kritéria klientů při výběru banky 89 // 3.1.3 Kritéria hodnocení podnikatelského plánu z pohledu banky 91 // 3.1.4 Banky a financování firem 95 // 3.1.5 Omezující podmínky financování 97 // 3.1.6 Konzistence a relevantnost údajů 99 // 3.2 Hodnocení vybraných aspektů podnikatelského plánu bankou 102 // 3.2.1 Rozsah dokumentace 103 // 3.2.2 Základní informace o klientovi 104 // 3.2.3 Požadavky klienta 106 // 3.2.4 Popis aktivit klienta 111 // 3.2.5 Vlastnická struktura 114 // 3.2.6 Reference a kreditabilita firmy 117 // 3.2.7 Cizí zdroje 120 // 3.2.8 Závazky a pohledávky 123 // 3.2.9 Odběratelsko-dodavatelské vztahy 125 //
3.2.10 Marketingová analýza 125 // 3.2.11 Řízení firmy 127 // 3.2.12 Majetek firmy 129 // 3.2.13 Finanční analýza 131 // 3.3 Ostatní důležité aspekty podnikatelského plánu 132 // 3.3.1 Časový rámec 132 // 3.3.2 Kontrola dokumentace a klienta 133 // 3.3.3 Řízení rizik 138 // 4. Další možnosti financování podnikatelského plánu 143 // 4.1 Zdroje financování při zahájení podnikání 144 // 4.2 Dluhové financování 147 // 4.2.1 Úvěry 147 // 4.2.2 Dluhopisy 148 // 4.2.3 Mezaninové financování 149 // 4.2.4 Leasing 149 // 4.2.5 Faktoring a forfaiting 150 // 4.3 Financování se vstupem do základního kapitálu firmy 151 // 4.3.1 Vlastní zdroje financování 151 // 4.3.2 Venture kapitál 133 // 4.3.3 Business angel 154 // 4.3.4 Primární emise akcií 155 // 4.3.5 Tiché společenství 155 // 4.3.6 Manažerský odkup 155 // 4.4 Různé formy podpory podnikání 156 // 4.4.1 Vládní organizace pro podporu podnikání 156 // 4.4.2 Informační podpora podnikání 157 // 4.4.3 Finanční instituce pro podporu podnikání 157 // 5. Firemní strategie 159 // 5.1 Strategie a strategické řízení 160 // 5.1.1 Definice strategie 160 // 5.1.2 Strategické řízení 161 // 5.2 Přesvědčení podnikatele o nutnosti strategie 162 // 5.3 Stanovení mise a vize firmy 162 // 5.3.1 Mise 162 // 5.3.2 Vize 163 // 5.4 Strategická situační analýza 163 // 5.4.1 Externí analýza 163 // 5.4.2 Interní analýza 167 // 5.4.3 SWOT analýza 174 // 5.5 Určení strategie 177 // 5.5.1 Konkurenční strategie 178 // 5.5.2 Investiční strategie 183 // 5.5.3 Strategie růstu a rozvoje 184 // 5.5.4 Kritéria hodnocení strategie 185 // 5.6 Implementace strategie a hodnocení její úspěšnosti 187 // Shrnutí 189 // Literatura 191 // Rejstřík 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC