Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
3., aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (320 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7115-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7116-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4071-3 (print)
němčina
Detail je vždy částí celku a celek je dokonalý teprve tehdy, jsou-li všechny detaily v souladu. To je hlavní moto knihy o konstrukci a návrhu moderních dřevěných staveb. Již třetí vydání úspěšné publikace je aktualizováno a doplněno o další detaily..
001485679
1 Základy ve vztahu k materiálu // 1.1 Dřevo - Přírodní konstrukční materiál s potenciálem 10 // 1.1.1 Pokrok má kořeny v tradici 10 // 1.1.2 Dřevěné stavby 13 // 1.1.3 Fasáda 15 // 1.1.4 Vnitřní výstavba 17 // 1.2 Ekologie, trvalé stavění 18 // 1.2.1 Dřevo - konstrukční materiál s ekologickými přednostmi 18 // 1.2.2 Koloběh a řetězec zpracování dřeva 18 // 1.3 Návrh a konstrukce 22 // 1.3.1 Návrh a konstrukce 22 // 1.3.2 Projektování 25 // 1.3.3 Průběh procesu 27 // 1.3.4 Zabezpečení jakosti 28 // 1.4 Materiál 32 // 1.4.1 Druhy dřeva 32 // 1.4.2 Vlastnosti dřeva 33 // 1.4.3 Ustanovení pro třídění 34 // 2 Systémy dřevěných staveb. Nosná struktura, konstrukční struktura, projektování // 2.1 Přehled systémů 38 // 2.1.1 Konstrukční systémy dřevěných staveb 38 // 2.1.2 Stěny, stropy, střechy 40 // 2.1.3 Volba konstrukčního systému 41 // 2.2 Výrobní procesy 42 // 2.2.1 Výrobní procesy ve vztahu ke konstrukčním // 2.2.2 Konstrukční principy 44 // 2.2.3 Výrobní úrovně vztažené na konstrukční prvky 46 // 2.2.4 Stavění s montážními prvky 47 // 2.3 Srubové stavby 50 // 2.3.1 Všeobecně 50 // 2.3.2 Další vývoj 51 // 2.4 Hrázděné stavby 54 // 2.4.1 Tradice a současnost 54 // 2.4.2 Konstrukční části 56 // 2.4.3. Míra sednutí 57 // 2.5 Baloon-Frame, Platform-Frame 60 // 2.5.1 Dva základní typy 60 // 2.5.2. Sloupkové stavby dnes 61 // 2.6 Rámové stavby 62 // 2.6.1 Všeobecně 62 // 2.6.2 Konstrukční části 64 // 2.6.3 Míra sednutí 65 // 2.6.4 Konstrukční struktura a skladba stěny 66 // 2.6.5 Statika 78 // 2.6.6 Nosná konstrukce 82 // 2.7 Skeletové stavby 86 // 2.7.1 Všeobecně 86 // 2.7.2 Konstrukční části 88 // 2.7.3 Struktura stavby 90 // 2.7.4 Druhy skeletových staveb 94 // 2.7.5 Statika 106 // 2.7.6 Nosná konstrukce a plášť budovy 108 //
2.8 Stavby z masivního dřeva 112 // 2.8.1 Všeobecně 112 // 2.8.2 Plné průřezy 114 // 2.8.3 Složené průřezy 128 // 2.9 Střešní nosná konstrukce 136 // 2.9.1 Všeobecně 136 // 2.9.2 Přehled nosných systémů 140 // 2.9.3 Krokvová střecha 142 // 2.9.4 Vaznicová střecha 146 // 2.9.5 Tradiční střešní stolice 150 // 2.9.6 Střešní vazníky, krokvové vazníky 152 // 2.9.7 Systémy vazníků s primární a sekundární nosnou konstrukcí 154 // 2.9.8 Statika, nosná konstrukce 156 // 2.10 Stropní nosná konstrukce 158 // 2.10.1 Všeobecně, přehled systémů 158 // 2.10.2 Statika, nosná konstrukce 160 // 2.10.3 Prováděcí detaily 164 // 2.10.4 Materiálově technické požadavky 170 // 2.10.5 Trámové stropy 172 // 2.10.6 Žebrové a skříňové stropy 174 // 2.10.7 Stropy z masivního dřeva: stropy z rostlého dřeva 176 // 2.10.8 Stropy z masivního dřeva: deskové, lepené stropy 178 // 2.10.9 Spřažené stropy ze dřeva a betonu 180 // 2.11 Vícepodlažní dřevěné stavby 182 // 2.11.1 Všeobecně 182 // 2.11.2 Návrh a konstrukce 184 // 2.11.3 Projektování nosné konstrukce 185 // 2.11.4 Chování s ohledem na sedání 194 // 2.11.5 Konstrukční řezy 198 // 2.11.6 Instalace 200 // 2.11.7 Výroba 200 // 2.11.8 Montáž 200 // 3 Plášť budovy, stěny, stropy. Funkce, skladba vrstev, konstruování // 3.1 Základy, funkce a úkoly 202 // 3.1.1 Všeobecně 202 // 3.1.2 Plášť budovy 204 // 3.1.3 Funkce, úkoly a účinnost 208 // 3.1.4 Stavební standardy 222 // 3.2 Uspořádání a skladba 224 // 3.2.1 Všeobecně 224 // 3.2.2 Poloha vrstev konstrukčního prvku 225 // 3.2.3 Prostupy konstrukčním prvkem 228 // 3.3 Vnější stěny 234 // 3.3.1 Systémy vnějších stěn 234 // 3.3.2 Venkovní obklady 238 // 3.3.3 Vnitřní obklady 244 // 3.4 Šikmé střechy 246 // 3.4.1 Šikmé střechy bez tepelné izolace 246 //
3.4.2 Tepelně izolované šikmé střechy 246 // 3.5 Plochá střecha 254 // 3.5.1 Ploché střechy bez tepelné izolace 254 // 3.5.2 Tepelně izolované ploché střechy 255 // 3.5.3 Provádění tepelně izolovaných plochých střech 260 // 3.5.4 Sklony 261 // 3.6 Dělicí stěny budovy, vnitřní stěny 262 // 3.6.1 Úkoly 262 // 3.6.2 Zvuková izolace dělicích stěn 263 // 3.6.3 Přenosy vedlejšími cestami 265 // 3.6.4 Konstrukční návrhy 266 // 3.7 Mezipatrové stropy 270 // 3.7.1 Úkoly 270 // 3.7.2 Zvuková izolace dřevěných stropů 270 // 3.7.3 Přenosy vedlejšími cestami 275 // 3.7.4 Návrhy konstrukcí 275 // 4. Rámcové podmínky. Vlhkost dřeva, ochrana dřeva, protipožární ochrana // 4.1 Vlhkost dřeva 286 // 4.1.1 Všeobecně 286 // 4.1.2 Požadavky 286 // 4.1.3 Správná vlhkost při zabudování 287 // 4.2 Ochrana dřeva 288 // 4.2.1 Ohrožení 288 // 4.2.2 Stavebně konstrukční ochrana dřeva 289 // 4.2.3 Povrchové ošetření a chemická ochrana dřeva 291 // 4.2.4 Nový vývoj ochrany dřeva 295 // 4.3 Protipožární ochrana 298 // 4.3.1 Protipožární ochrana při projektování 298 // 4.3.2 Základní pojmy 298 // 4.3.3 Požadavky 301 // 4.3.4 Konstrukce 306 // Příloha // Kompetence/pravomoci, odkazy // 5.1 Citovaná literatura, odborné instituce 310 // 5.2 Informace, posouzení výrobce 312 // 5.3 Předpisy, normy, katalogové listy, pracovní pomůcky 312 // 5.3.1 Švýcarsko 312 // 5.3.2 Německo 313 // 5.3.3 Evropské materiálové a výrobkové normy 313 // 5.4 Doplňující literatura 313 // 5.5 Přehled obrázků 314 // 5.6 Znázorněné stavební objekty 315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC