Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7547-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7548-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4165-9 (print)
V učebnici je popsána tvorba jednoduchého objektu rodinného domu včetně projektové dokumentace. Pro jeho tvorbu autoři využívají jak obecných 3D modelovacích prvků, tak i výrobků od konkrétních dodavatelů stavebních komponent. Vše je popsáno formou od úplných začátků až po sofistikované řešení detailů. Samozřejmostí jsou i základní principy sestavení jednotlivých výkresů a jejich tisku. Zkušení lektoři a školitelé ArchiCADu vás v učebnici seznámí s možnostmi navrhování ve 3D s využitím technologie BIM. V praktické ukázce na jednoduchém objektu se krok za krokem naučíte vytvářet a upravovat prostorový model, ze kterého snadno získáte 2D dokumentaci i fotorealistické vizualizace. Autoři nevynechají žádný důležitý krok v postupu projektování od studie k projektové dokumentaci. Jednotlivé kroky a postupy doplňují obrazové ilustrace, díky nimž se v popisované látce nikdy neztratíte. Data k učebnici naleznete volně ke stažení na www.grada.cz nebo na stránkách učebnice www.bim-projektovani.cz..
001485695
O autorech 13 // Představení BIM 15 // Práce s učebnicí // 2 Obecné kapitoly, základní pravidla práce // 2.1 ArchiCAD - licenční rozdělení // 2.2 Ukládání a typy souboru // 2.3 ArchiCAD - prostředí // 2.3.1 Vlastní profil, pracovní prostředí // 2.3.2 Popis obrazovky ArchiCACHi // 2.3.3 Význam základních paletek // 2.3.4 Načtení vlastního prostředí - profilu // 2.3.5 Šablona a její význam // 2.3.6 Definice firemních standardů formou šablony // 2.4 ArchiCAD - základní pojmy // 2.4.1 Pojmy používané v učebnici // 2.4.2 Základní tvary inteligentního kurzoru ArchiCADu // 2.5 Základní pravidla práce s ArchiCADem // 2.5.1 Pravidlo 1 - vkládání nových prvků // 2.5.2 Práce s nástrojem Čára // 2.5.3 Zadávání přesných rozměrů // 25.4 Vodicí čáry a jejich význam // 2.5.5 Práce s nástrojem Zed // 2.5.6 Náhledové pracovní 3D okno // 25.7 Práce s nástrojem Deska // 2.5.8 Pravidlo 2 - editace vložených prvků // 2.6 Princip nastavení podlaží // 2.6.1 Rozdílná pojetí v rámci stylu a zvyklostí práce // 2.6.2 Praktické ukázky výšek v projektu v různých podlažích // (zdi, okna. podlahy ) // 3 BIM projektování, testovací model // 3.1 Nastavení podlaží // 3.2 Zdivo // 3.2.1 Zadáváni rozměrů z Informátoru // 3.2.2 Praktické využiti počátku // 3.2.3 Zadáni vnitřního zdiva // 3.3 Otvory 66 // 3.3.1 Okna 66 // 3.3.2 Dvere 68 // 3.4 Vodorovné konstrukce - Deska 70 // 3.5 Šikmé konstrukce - Strecha samostatná 72 // 3.6 Objekty - knihovny 78 // 3.7 Zobrazování prvků v projektu podle stupné stavební dokumentace 80 // 3.7.1 Měřítko // 3.7.2 Význam vrstev a jejich kombinací // 3.7.3 Volby zobrazeni // 3.7.4 Shrnutí // 3.8 Popis principu BIM v tisku // 3.8.1 Navigátor // 3.8.2 Mapa zobrazení // 3.8.3 Uložené zobrazení („kamera“) v mapě zobrazení //
3.8.4 Výkresová složka 85 // 3.8.5 Popisové pole/razítko 87 // 4 Vlastní projekt - 3D model studie // 4.1 Popis objektu // 4.2 Jak správně začít nový projekt // 4.2.1 Nový soubor ze šablony // 4.2.2 Základní nastavení podlaží // 4.3 Situace // 4.4 Dispozice půdorysu 1NP // 4.4.1 Obvodové zdivo - referenční čára // 4.4.2 Vnitřní dispozice // 4.5 Okna (různé výšky parapetů) // 4.5.1 Nastavení okna // 4.5.2 Zadávání okna v půdorysu // 4.5.3 Správné nastavení zobrazování v půdorysu (Ml :100) // 4.5.4 Nastavení výšky vůči paté zdi // 4.6 Dveře // 4.6.1 Zadávání dveří - osa, ostění, orientace dveří // 4.7 Prázdné otvory a niky // 4.7.1 Niky // 4.7.2 Otvory // 4.7.3 Otvor vs. přerušené zdivo s ohledem na podlahy a zóny // 4.8 Vodorovné nenosné konstrukce - podlahy // 4.8.1 Polygon i obdélník // 4.8.2 Kouzelná hůlka - nastavení úskalí a její využití pro zdi z čárového podkladu // 4.8.3 Zadávání podlahové desky // 6 BIM projektování v ArchiCADu // 4.8.4 Logika nastaveni podlaží při uskočených podlahách 113 // 4.8.5 Strop 115 // 4.9 Zóny a tabulky místností 115 // 4.9.1 Způsoby zadávání (nemusí být KH) 115 // 4.9.2 Rozdéleni zóny v jídelné a změna zóny kvůli zrněné dispozice 116 // 4.9.3 Aktualizace zóny s ohledem na její zadávání (geometrickou metodu) 117 // 4.9.4 Zobrazování požadovaných informací, jejich umístění a přesun 118 // 4.9.5 Materiál v tabulce 118 // 4.9.6 Změna kategorie zóny 118 // 4.9.7 Průběžná kontrola zadaného (včetně změn) v základní tabulce místností 119 // 4.10 Objekty (nábytek, sanita ) 119 // 4.10.1 Oblíbená nastavení 120 // 4.10.2 Nábytek 120 // 4.10.3 Sanita a kuchyň 122 // 4.10.4 Zábradlí jako doplněk oken 125 // 4.10.5 Exteriérová stafáž 126 // 4.11 Základní práce se schodištěm (1NP) 126 //
4.11.1 Konstrukční výška schodiště a jeho výškové umístění 127 // 4.11.2 Schodištějako knihovní prvek 127 // 4.11.3 Schodiště jako nový objekt - StairMaker 127 // 4.11.4 Změna otáčení schodiště 129 // 4.11.5 Celkové zobrazování na podlažích // 4.11.6 Zábradlí a jeho zobrazování // 4.11.7 Výstupní čára podle ČSN // 4.11.8 Nastavení konkrétního schodiště z 1 NP // 4.11.9 Změna schodiště ze StairMakeru // 4.12 Podlaží 2NP/Podkroví // 4.12.1 Zkopírování všech zdí // 4.12.2 Doplněni podlah // 4.12.3 Zábradlí u schodiště v Podkroví // 4.12.4 Zóny se zohledněním zkosení podhledu // 4.13 Vodorovná nosná konstrukce/stropní deska v 1NP // 4.13.1 Zadánistropu v 1NP // 4.13.2 Stropní a podlahová deska nad garáží // 4.13.3 fiešení výstupu na terasu // 4.13.4 Otvor pro schodiště včetně úpravy povrchu . // 4.13.5 Terasa nad garáží // 4.14 Řez // 4.15 Podlaží 1 S/Suterén // 4.15.1 Opakování // 4.15.2 Tabulka místností // 4.15.3 Schodiště z IS do 1NP // 4.16 Anglické dvorky // 4.17 Vodorovná nosná konstrukce/stropní deska IS // 4.18 Úprava (snížení) výšky podlaží 1 S/Suterén // 4.19 Komín // 4.19.1 Komín nástrojem Deska // 4.19.2 Komín nástrojem Okno // 4.19.3 Komín nástrojem Objekt, externí knihovna Schiedel // 4.20 Střecha složená // 4.20.1 Střecha sedlová // 4.20.2 Zadánívikýře // 4.20.3 Podlaží Střecha a zobrazovaní střech // 4.20.4 Boční zdi vikýře // 4.20.5 Ořezáni zdí střechou // 4.20.6 Vložení okna, úprava povrchů zdí // 4.20.7 Doplnění prvků pro vizualizaci // 4.21 Další tvary střech // 4.21.1 Střecha valbová a polovalbová // 4.21.2 Střecha mansardová // 4-21.3 Střecha polygonální // 4.21.4 Valená klenba // 4.21.5 Editace střech - obecně // 4.21.6 Editace střech - vikýře // 4.22 Střešní okna //
4.22.1 Střešní okna pomocí nástroje ArchiCADu // 4.23 Řez a jeho nastavení // 4.24 Pohledy na fasádu // 4.24.1 Nastavení exteriérového pohledu // 4.24.2 Doplnění pohledu o další prvky // 4.24.3 Různé modifikace objektu a jejich architektonické pohledy // 4.25 Kótování // 4.25.1 Lineární (délkové) kóty // 4.25.2 Výškové kóty v řezu a pohledu na fasádu // 4.26 Výšková kóta v půdorysu // 4.27 3D terén nástrojem Síť // 4.27.1 Obecný princip práce // 4.27.2 Konkrétní terén u vytvářené budovy // 4.27.3 Opěrná zed a dotvoření hlavního vstupu do budovy // 4.28 Uskočený sokl s jiným povrchem // 4.29 Vizualizace v ArchiCADu // 4.29.1 Možnosti zobrazováni modelu ve 3D okně // 4.29.2 Nastaveni fotozobrazeni // 4.29.3 Nastavení materiálů // 4.29.4 Kamera // 4.29.5 Osvětlení 204 // 4.29.6 Shrnutí 205 // 4.29.7 Různé modifikace objektu a jejich vizualizace 206 // 5 Navigátor, tisk a publikace // 5.1 Vrstvy a jejich kombinace 209 // 5.2 Volby zobrazení a jejich kombinace 210 // 5.3 Sady per 211 // 5.4 Mapa zobrazení alias uložené „kamery" 2? // 5.4.1 Vytvoření nového Zobrazení 213 // 5.4.2 Zmény v uloženém Zobrazení 214 // 5.4.3 Chyby 214 // 5.5 Výkresová složka a jednotlivé výkresy 215 // 5.5.1 Výkresové šablony 215 // 55.2 Výkresy 217 // 5.6 Kresba 219 // 5.6.1 Nastaveni Kresby 219 // 5.6.2 Model. Zobrazení, Kresba a výkres 222 // 5.6.3 Chyby 222 // 6 Rodinný dům - dokumentace // 6.1 Úprava zobrazování modelu pro Ml :50 223 // 6.2 Práce s externími podklady 224 // 6.2.1 Export dat z ArchiCADu 224 // 6.2.2 Import do ArchiCADu 224 // 6.2.3 Výkres situace 225 // 6.3 Úpravy v 1NP 227 // 6.3.1 Doplněni projektu o další prvky 227 // 6.3.2 Texty 232 // 6.3.3 Překlady 233 // 6.3.4 Zateplení 234 // 6.3.5 Výkresová složka a její úpravy 236 // 6.3.6 Tisk výkresu 1NP 237 //
6.4 1S/suterén 237 // 6.5 Základy 238 // 6.5.1 Vytvoření základního tvaru základových pasů 238 // 6.5.2 Nastaveni zobrazování zdivá .nad* 241 // 6.5.3 Uskočené základy pod garáží 243 // 6.5.4 Základové desky/podkladní beton, podsyp 244 // 6.5.5 Kótování lineární, výškové a popiskou 244 // 6.5.6 Sklopené řezy 246 // 6.5.7 Výkres základů 246 // 6.5.8 Vlastni profil zdi 247 // Obsah 9 ¦ // 6.6 Výkopy // 6.6.1 Výkopy ve 2D // 6.6.2 Optimalizace čar // 6.6.3 Operace s tělesy - terén v řezu // 6.6.4 Výkopy ve 3D // 6.7 Strop // 6.7.1 Strop v rámci podlaží 1NP // 6.7.2 Strop jako samostatné podlaží // 6.7.3 Garáž - úprava nosného systému // 6.7.4 Stropní konstrukce Porotherm // 6.8 Krov // 6.8.1 Úprava modelu // 6.8.2 Zobrazování v půdorysech // 6.8.3 Vlastní krov - sedlová střecha // 65.4 Vlastní krov - pultová střecha vikýře. // 65.5 fiez a klempířské výrobky // 6.8.6 Kótování a popisy // 6.8.7 Výpisy prvků krovu // 6.9 Střecha // 6.9.1 Sedlová střecha // 6.9.2 Střešní okna, externí knihovna Velux.. // 6.9.3 Střešní okna - aplikace do vlastního objektu // 6.9.4 Klempířské výrobky // 6-9.5 Zobrazování střechy v podlažích // 6.10 Řez // 6.10.1 fiez jako Kresba // 6.10.2 Pracovní list // 6.10.3 Doplnéní o 2D prvky // 6.10.4 Výkres řezu // 6.11 Pohledy // 6.12 Detaily // 6.13 Výkresy a Publikace // 6.13.1 Číslování výkresů a složek // 6.13.2 Publikace // 7 Import a export // 7.1 Formát DWG // 7.2 Formát IFC // 7.3 Podklady pro vizualizaci - Artlantis // 8 Tipy a triky, nové funkce ArchiCADu 15 // 8.1 Tipy a triky - vlastní prvky 301 // 8.1.1 Vlastní čára a výplň 301 // 8.1.2 Vlastní knihovní prvky 304 // 8.1.3 Vlastní atypické schodiště 307 // 8.2 Skořepina 308 // 8.2.1 Vytažené skořepiny 308 // 8.2.2 Rotační skořepiny 308 //
8.2.3 Zborcené skořepiny 312 // 8.3 Operační hmoty 314 // 8.4 Rekonstrukce 316 // 8.4.1 Základy práce 316 // 8.4.2 Bourané konstrukce 317 // 8.4.3 Nové konstrukce 318 // 8.4.4 Úprava tabulky místností 320 // 8.4.5 Nastavení filtru rekonstrukcí r 321 // 8.4.6 Výstupy rekonstrukcí - mapa zobrazení 322 // Rejstřík 323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC