Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7914-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7915-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4151-2 (print)
Personalistika pro manažery a personalisty přináší ucelený pohled na personalistiku a personální činnosti v moderní organizaci. Manažeři a personalisté si prostřednictvím publikace osvojí systémové a strategické zásady a postupy organizace personalistiky, vytváření a analýzy pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní podmínky i využívání personálního informačního systému. Publikace představuje osvědčené personální činnosti a seznamuje s důležitými ustanoveními pracovněprávních předpisů, zejména odkazuje na související ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (podle právního stavu k 1. 1. 2012)..
001485700
Obsah // O autorovi...9 // Úvod... 11 // Summary...13 // 1. Organizace personalistiky...15 // 1.1 ?? znamená personalistika?... 16 // 1.1.1 Lidské zdroje a úspěch organizace... 16 // 1.1.2 Zaměstnávání lidí a pracovněprávní vztahy... 17 // 1.1.3 Trh práce a zdroje zaměstnanců...27 // 1.2 Jak se vyvíjí personalistika?...28 // 1.2.1 Personální administrativa...29 // 1.2.2 Personální řízení...30 // 1.2.3 Řízení lidských zdrojů ...30 // 1.3 Co je úkolem personalistiky?...31 // 1.3.1 Schopní a motivovaní zaměstnanci...32 // 1.3.2 Systém personálních činností...33 // 1.3.3 Strategické řízení lidských zdrojů...36 // 1.4 Kdo zabezpečuje personalistiku?...39 // 1.4.1 Manažeři (vedoucí zaměstnanci)...39 // 1.4.2 Personalisté (personální útvar) ...41 // 1.4.3 Poskytovatelé personálních služeb...42 // 2. Vytváření a analýza pracovních míst...45 // 2.1 Pojetí pracovního místa...46 // 2.1.1 Obsah práce...46 // 2.1.2 Dělba práce...47 // 2.2 Vytváření pracovních míst...48 // 2.2.1 Mechanistický přístup ...49 // 2.2.2 Motivační přístup...50 // 2.3 Analýza pracovních míst ...54 // 2.3.1 Výstupy analýzy pracovních míst...54 // 2.3.2 Metody analýzy pracovních míst ...56 // 3. Plánování zaměstnanců...59 // 3.1 Oblasti plánování zaměstnanců...60 // 3.1.1 Plánování potřeby zaměstnanců...60 // 3.1.2 Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců...60 // 3.1.3 Plánování personálního rozvoje zaměstnanců...61
// 3.2 Postup plánování zaměstnanců...61 // 3.2.1 Řešení nedostatku zaměstnanců...64 // 3.2.2 Řešení nadbytku zaměstnanců...65 // 4. Obsazování volných pracovních míst...67 // 4.1 Volné pracovní místo...68 // 4.1.1 Postup obsazování volných pracovních míst...68 // 4.1.2 Právní úprava obsazování volných pracovních míst...69 // 4.2 Získávání zaměstnanců ...72 // 4.2.1 Potřeba obsadit volné pracovní místo...73 // 4.2.2 Popis a specifikace volného pracovního místa...73 // 4.2.3 Identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců...74 // 4.2.4 Stanovení vhodné metody získávání zaměstnanců ...75 // 4.2.5 Určení dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání ... 77 // 4.2.6 Formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání...79 // 4.2.7 Předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání...82 // 4.3 Výběr zaměstnanců ...83 // 4.3.1 Kritéria výběru zaměstnanců ...84 // 4.3.2 Metody výběru zaměstnanců ...84 // 4.3.3 Výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání...90 // 4.4 Přijímání zaměstnanců...91 // 4.4.1 Vznik pracovního poměru...91 // 4.4.2 Změny pracovního poměru...97 // 4.4.3 Skončení pracovního poměru... 100 // 4.4.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr...106 // 4.5 Adaptace zaměstnanců... 109 // 4.5.1 Adaptační program... 109 // 5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců...111 // 5.1 Pojetí pracovního výkonu... 112 // 5.2 Řízení pracovního
výkonu... 112 // 5.2.1 Principy řízení pracovního výkonu...113 // 5.2.2 Proces řízení pracovního výkonu ... 113 // 5.3 Hodnocení zaměstnanců... 115 // 5.3.1 Forma hodnocení zaměstnanců ... 115 // 5.3.2 Systém hodnocení zaměstnanců... 116 // 5.3.3 Vedení hodnotícího rozhovoru... 119 // 6. Odměňování zaměstnanců ...123 // 6.1 Účel odměňování zaměstnanců ... 124 // 6.2 Právní úprava odměňování zaměstnanců ... 124 // 6.2.1 Mzda, plat nebo odměna z dohody ... 125 // 6.2.2 Stejná práce nebo práce stejné hodnoty ...125 // 6.2.3 Minimální mzda ...127 // 6.2.4 Zaručená mzda...128 // 6.3 Mzdový systém zaměstnavatele ...130 // 6.3.1 Mzda a mzdové formy...131 // 6.3.2 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy... 135 // 6.3.3 Mzdotvorné faktory a složky mzdy... 138 // 6.4 Zaměstnanecké výhody...143 // 7. Vzdělávání zaměstnanců...145 // 7.1 Účel vzdělávání zaměstnanců...146 // 7.1.1 Oblasti vzdělávání člověka...146 // 7.1.2 Oblasti vzdělávání zaměstnance...147 // 7.2 Systematické vzdělávání zaměstnanců ...148 // 7.2.1 Identifikace potřeby vzdělávání...149 // 7.2.2 Plánování vzdělávání ...149 // 7.2.3 Realizace vzdělávání... 150 // 7.2.4 Hodnocení vzdělávání ...150 // 7.3 Metody vzdělávání zaměstnanců ...150 // 7.3.1 Vzdělávání na pracovišti...151 // 7.3.2 Vzdělávání mimo pracoviště...152 // 8. Péče o zaměstnance a pracovní podmínky...153 // 8.1 Pojetí
péče o zaměstnance ... 154 // 8.2 Pracovní doba a doba odpočinku...155 // 8.2.1 Délka pracovní doby ...156 // 8.2.2 Rozvržení pracovní doby ... 160 // 8.2.3 Přestávka v práci na jídlo a oddech...167 // 8.2.4 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami...168 // 8.2.5 Nepřetržitý odpočinek v týdnu...169 // 8.2.6 Flexibilní pracovní režimy ...170 // 8.3 Pracovní prostředí ... 171 // 8.3.1 Prostorové řešení pracoviště ...172 // 8.3.2 Barevná úprava pracoviště ...174 // 8.3.3 Mikroklimatické podmínky na pracovišti...175 // 8.3.4 Osvětlení pracoviště... 176 // 8.3.5 Hluk na pracovišti...177 // 8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci...178 // 8.4.1 Pracovní úraz a nemoc z povolání...179 // 8.4.2 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci... 182 // 8.4.3 Povinnosti zaměstnavatele ... 185 // 8.4.4 Práva a povinnosti zaměstnance...186 // 9. Personální informační systém...189 // 9.1 Vedení personální evidence ... 190 // 9.1.1 Osobní údaje... 190 // 9.1.2 Osobní spis ... 192 // 9.2 Počítačový personální informační systém (HRIS)... 192 // 9.2.1 Přednosti a problémy HRIS... 193 // 9.2.2 Výběr a zavedení HRIS ... 193 // 9.3 On-line personalistika... 197 // 9.3.1 Personální portál ... 197 // 9.3.2 Elektronické získávání zaměstnanců... 198 // 9.3.3 Elektronické vzdělávání zaměstnanců...201 // 9.3.4 Poskytování aplikačních služeb...202 // Literatura ...204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC