Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7914-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7915-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4151-2 (print)
Personalistika pro manažery a personalisty přináší ucelený pohled na personalistiku a personální činnosti v moderní organizaci. Manažeři a personalisté si prostřednictvím publikace osvojí systémové a strategické zásady a postupy organizace personalistiky, vytváření a analýzy pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní podmínky i využívání personálního informačního systému. Publikace představuje osvědčené personální činnosti a seznamuje s důležitými ustanoveními pracovněprávních předpisů, zejména odkazuje na související ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (podle právního stavu k 1. 1. 2012)..
001485700
Obsah // O autorovi 9 // Úvod 11 // Summary 13 // 1. Organizace personalistiky 15 // 1.1 ?? znamená personalistika? 16 // 1.1.1 Lidské zdroje a úspěch organizace 16 // 1.1.2 Zaměstnávání lidí a pracovněprávní vztahy 17 // 1.1.3 Trh práce a zdroje zaměstnanců 27 // 1.2 Jak se vyvíjí personalistika? 28 // 1.2.1 Personální administrativa 29 // 1.2.2 Personální řízení 30 // 1.2.3 Řízení lidských zdrojů 30 // 1.3 Co je úkolem personalistiky? 31 // 1.3.1 Schopní a motivovaní zaměstnanci 32 // 1.3.2 Systém personálních činností 33 // 1.3.3 Strategické řízení lidských zdrojů 36 // 1.4 Kdo zabezpečuje personalistiku? 39 // 1.4.1 Manažeři (vedoucí zaměstnanci) 39 // 1.4.2 Personalisté (personální útvar) 41 // 1.4.3 Poskytovatelé personálních služeb 42 // 2. Vytváření a analýza pracovních míst 45 // 2.1 Pojetí pracovního místa 46 // 2.1.1 Obsah práce 46 // 2.1.2 Dělba práce 47 // 2.2 Vytváření pracovních míst 48 // 2.2.1 Mechanistický přístup 49 // 2.2.2 Motivační přístup 50 // 2.3 Analýza pracovních míst 54 // 2.3.1 Výstupy analýzy pracovních míst 54 // 2.3.2 Metody analýzy pracovních míst 56 // 3. Plánování zaměstnanců 59 // 3.1 Oblasti plánování zaměstnanců 60 // 3.1.1 Plánování potřeby zaměstnanců 60 // 3.1.2 Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 60 // 3.1.3 Plánování personálního rozvoje zaměstnanců 61
// 3.2 Postup plánování zaměstnanců 61 // 3.2.1 Řešení nedostatku zaměstnanců 64 // 3.2.2 Řešení nadbytku zaměstnanců 65 // 4. Obsazování volných pracovních míst 67 // 4.1 Volné pracovní místo 68 // 4.1.1 Postup obsazování volných pracovních míst 68 // 4.1.2 Právní úprava obsazování volných pracovních míst 69 // 4.2 Získávání zaměstnanců 72 // 4.2.1 Potřeba obsadit volné pracovní místo 73 // 4.2.2 Popis a specifikace volného pracovního místa 73 // 4.2.3 Identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců 74 // 4.2.4 Stanovení vhodné metody získávání zaměstnanců 75 // 4.2.5 Určení dokumentů požadovaných od uchazečů o zaměstnání 77 // 4.2.6 Formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání 79 // 4.2.7 Předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání 82 // 4.3 Výběr zaměstnanců 83 // 4.3.1 Kritéria výběru zaměstnanců 84 // 4.3.2 Metody výběru zaměstnanců 84 // 4.3.3 Výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání 90 // 4.4 Přijímání zaměstnanců 91 // 4.4.1 Vznik pracovního poměru 91 // 4.4.2 Změny pracovního poměru 97 // 4.4.3 Skončení pracovního poměru 100 // 4.4.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 106 // 4.5 Adaptace zaměstnanců 109 // 4.5.1 Adaptační program 109 // 5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 111 // 5.1 Pojetí pracovního výkonu 112 // 5.2 Řízení pracovního
výkonu 112 // 5.2.1 Principy řízení pracovního výkonu 113 // 5.2.2 Proces řízení pracovního výkonu 113 // 5.3 Hodnocení zaměstnanců 115 // 5.3.1 Forma hodnocení zaměstnanců 115 // 5.3.2 Systém hodnocení zaměstnanců 116 // 5.3.3 Vedení hodnotícího rozhovoru 119 // 6. Odměňování zaměstnanců 123 // 6.1 Účel odměňování zaměstnanců 124 // 6.2 Právní úprava odměňování zaměstnanců 124 // 6.2.1 Mzda, plat nebo odměna z dohody 125 // 6.2.2 Stejná práce nebo práce stejné hodnoty 125 // 6.2.3 Minimální mzda 127 // 6.2.4 Zaručená mzda 128 // 6.3 Mzdový systém zaměstnavatele 130 // 6.3.1 Mzda a mzdové formy 131 // 6.3.2 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy 135 // 6.3.3 Mzdotvorné faktory a složky mzdy 138 // 6.4 Zaměstnanecké výhody 143 // 7. Vzdělávání zaměstnanců 145 // 7.1 Účel vzdělávání zaměstnanců 146 // 7.1.1 Oblasti vzdělávání člověka 146 // 7.1.2 Oblasti vzdělávání zaměstnance 147 // 7.2 Systematické vzdělávání zaměstnanců 148 // 7.2.1 Identifikace potřeby vzdělávání 149 // 7.2.2 Plánování vzdělávání 149 // 7.2.3 Realizace vzdělávání 150 // 7.2.4 Hodnocení vzdělávání 150 // 7.3 Metody vzdělávání zaměstnanců 150 // 7.3.1 Vzdělávání na pracovišti 151 // 7.3.2 Vzdělávání mimo pracoviště 152 // 8. Péče o zaměstnance a pracovní podmínky 153 // 8.1 Pojetí
péče o zaměstnance 154 // 8.2 Pracovní doba a doba odpočinku 155 // 8.2.1 Délka pracovní doby 156 // 8.2.2 Rozvržení pracovní doby 160 // 8.2.3 Přestávka v práci na jídlo a oddech 167 // 8.2.4 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 168 // 8.2.5 Nepřetržitý odpočinek v týdnu 169 // 8.2.6 Flexibilní pracovní režimy 170 // 8.3 Pracovní prostředí 171 // 8.3.1 Prostorové řešení pracoviště 172 // 8.3.2 Barevná úprava pracoviště 174 // 8.3.3 Mikroklimatické podmínky na pracovišti 175 // 8.3.4 Osvětlení pracoviště 176 // 8.3.5 Hluk na pracovišti 177 // 8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 178 // 8.4.1 Pracovní úraz a nemoc z povolání 179 // 8.4.2 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 182 // 8.4.3 Povinnosti zaměstnavatele 185 // 8.4.4 Práva a povinnosti zaměstnance 186 // 9. Personální informační systém 189 // 9.1 Vedení personální evidence 190 // 9.1.1 Osobní údaje 190 // 9.1.2 Osobní spis 192 // 9.2 Počítačový personální informační systém (HRIS) 192 // 9.2.1 Přednosti a problémy HRIS 193 // 9.2.2 Výběr a zavedení HRIS 193 // 9.3 On-line personalistika 197 // 9.3.1 Personální portál 197 // 9.3.2 Elektronické získávání zaměstnanců 198 // 9.3.3 Elektronické vzdělávání zaměstnanců 201 // 9.3.4 Poskytování aplikačních služeb 202 // Literatura 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC