Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8379-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8380-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4205-2 (print)
Střešní konstrukce jsou jednou z nejdůležitějších částí stavby. Proto tým autorů z brněnské Fakulty stavební připravil komplexní a přehlednou publikaci, která usnadní práci každému projektantovi. Najdete zde řešení střešních plášťů včetně příkladů skladeb, tradiční i moderní typy nosných konstrukcí střech, ale také postup návrhu dřevěných konstrukcí. Publikace přináší také typické detaily a požárně bezpečnostní, akustické a tepelnětechnické požadavky na střechy, včetně popisu a možnosti řešení tepelných mostů..
001485724
¦ Obsah // Úvod...7 // 1 Vlivy působící na střešní konstrukce...9 // 1.1 Vliv zeměpisné polohy...9 // 1.1.1 Vlivteplotya vlhkosti vnějšího vzduchu ...10 // 1.1.2 Vliv slunečního záření...10 // 1.1.3 Vlivy atmosférických srážek... 11 // 1.1.4 Vliv seismicity... 12 // 1.2 Spad a chemické exhalace... 12 // 1.3 Biologické a bakteriologické vlivy... 13 // 1.4 Hluk a chvění... 13 // 1.5 Vlivy vnějšího a vnitřního provozu ... 14 // 1.6 Vliv vlastní tíhy střešní konstrukce... 14 // 2 Základní tvary šikmých střech...15 // 2.1 Pultové střechy...16 // 2.2 Sedlové střechy...16 // 2.3 Valbové a polovalbové střechy...17 // 2.4 Stanové střechy...18 // 2.5 Mansardové střechy...18 // 2.6 Pilové střechy...19 // 2.7 Zakřivené střešní plochy...20 // 3 Odvodnění šikmých střech...21 // 3.1 Návrh tvaru a spádování střech...21 // 3.2 Systém odvodnění šikmých střech...22 // 3.3 Návrh odvodňovacího systému šikmých střech...27 // 4 Střešní pláště šikmých střech...29 // 4.1 Základní požadavky na střechy...29 // 4.1.1 Vodotěsnicí funkce...30 // 4.1.2 Tepelnětechnické požadavky...33 // 4.1.3 Akustické požadavky ...39 // 4.1.4 Požárněbezpečnostní požadavky ...42 // 4.2 Používané prvky ve skladbách šikmých střech...47 // 4.2.1 Krytina ...48 // 4.2.2 Vzduchová vrstva ...76 // 4.2.3 Doplňková vodotěsnicí vrstva...80 // 4.2.4 Tepelné izolace...82 // 4.2.5 Parozábrany...95 // 4.3 Jednoplášťové
šikmé střechy...97 // 4.3.1 Výhody a nevýhody...99 // 4.3.2 Příklady skladeb... 100 // 4.4 Dvouplášťové šikmé střechy ... 102 // 4.4.1 Výhody a nevýhody... 103 // 4.4.2 Příklady skladeb... 105 // 4.5 Tŕíplášťové šikmé střechy... 108 // 4.5.1 Výhody a nevýhody... 109 // 4.5.2 Příklady skladeb... 109 // 4.5.3 Typické detaily...110 // 5 Konstrukční soustavy šikmých střech...113 // 5.1 Základní tradiční soustavy...114 // 5.1.1 Krokevní a hambalkové soustavy...114 // 5.1.2 Vaznicové soustavy ...118 // 5.2 Soudobé a perspektivní soustavy... 123 // 5.2.1 Vazníkové soustavy...124 // 5.2.2 Rámové soustavy... 134 // 5.2.3 Obloukové soustavy... 136 // 5.2.4 Kombinované konstrukční dílce a soustavy... 140 // 5.2.5 Střechy srubových staveb...141 // 5.2.6 Prostorové soustavy...143 // 5.3 Nástavby a vestavby...152 // 6 Navrhovania posuzování dřevěných konstrukcí šikmých střech... 157 // 6.1 Základní postup při návrhu konstrukce zastřešení...157 // 6.2 Materiály pro nosné konstrukce... 158 // 6.3 Spojovací prostředky pro přípoje nosných prvků a dílců... 164 // 6.4 Statické řešení... 168 // 6.4.1 Základnízpůsoby namáhání a posouzení konstrukce... 168 // 6.4.2 Výpočtové modely konstrukcí šikmých střech ...175 // 6.4.3 Výpočtové modely vybraných konstrukčních soustav...179 // 7 Ochrana konstrukcí šikmých střech ... 187 // 7.1 Ochrana proti povětrnostním vlivům a biotickým škůdcům...
187 // 7.2 Ochrana střešní konstrukce proti požáru...191 // 8 Průzkumy, poruchy a rekonstrukce střech... 199 // 8.1 Hlavní zásady při průzkumu střešních konstrukcí... 199 // 8.2 Vady, poruchy a rekonstrukce nosných střešních konstrukcí... 201 // 8.3 Vady, poruchy a rekonstrukce střešních plášťů...206 // 8.3.1 Vady a poruchy způsobené špatným projektem... 206 // 8.3.2 Poruchyzpůsobené vadami použitých materiálů...208 // 8.3.3 Poruchy způsobené nekvalitním provedením střechy... 208 // 8.3.4 Poruchyzpůsobené změnami okrajových podmínek...211 // 8.3.5 Poruchyzpůsobené překročením předpokládané životnosti...211 // 8.3.6 Poruchy způsobené zanedbanou údržbou ...212 // 8.3.7 Poruchy vzniklé havárií...212 // 8.3.8 Poruchy detailů ...212 // 8.3.9 Opravy a rekonstrukce střešních plášťů šikmých střech...213 // Literatura...223 // Rejstřík...227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC