Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (528 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8270-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8273-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4283-0 (print)
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce 1989. Využijme proto jedinečné šance podívat se na politické dění v naší zemi za posledních dvacet let s odstupem času a s příslušným nadhledem. Tuto ojedinělou monografii jistě ocení nejen vysokoškolští studenti, ale i široká veřejnost..
001485746
Obsah // Úvod 7 // 1. Konec starého režimu a příčiny jeho pádu 13 // 1.1 Příčiny krize komunistického systému a její projevy 13 // 1.2 Demotivační povaha režimu 17 // 1.3 Stav politické elity komunistického režimu na konci osmdesátých let 20 // 1.4 Opoziční hnutí v Československu v osmdesátých letech 25 // 1.5 Reakce režimu na narůstající opoziční nálady 30 // 1.6 Pozdní fáze komunistického režimu z teoretické perspektivy 36 // 2. Přechod k demokracii v Československu 1989-1992 41 // 2.1 Pád starého režimu (listopad až prosinec 1989) 41 // 2.2 Základy budování demokratického systému (leden až červen 1990) 58 // 2.3 Jak naložit s minulým i současným komunismem? 88 // 2.4 Revoluční horečka: Reformovat musíme všechno a hned! 107 // 2.5 První svobodné volby v červnu 1990 108 // 2.6 Druhá revoluce. Od voleb 1990 do rozpadu OF v únoru 1991 114 // 2.7 Hledání tváře nové demokracie: 1991-1992 127 // 2.8 Volby 1992 137 // 2.9 Rozdělení Československa 141 // 2.10 Přechod ? demokracii v Československu z teoretické perspektivy 146 // 3. Vývoj ústavních institucí politického systému ČR 153 // 3.1 Moc zákonodárná 153 // 3.2 Moc výkonná 165 // 3.3 Soudní moc 174 // 3.4 Krajská úroveň vládnutí 175 // V // ČESKA DEMOKRACIE PO ROCE 1989 // 4. Volby a volební systémy v České republice 181 // 4.1 Stručný úvod do teorií volebních systémů 185 // 4.2 Volební systém pro Federální shromáždění
a Českou národní radu 203 // 4.3 Volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny 209 // 4.4 Volby druhého řádu v České republice 215 // 5. Vývoj hlavních politických stran a stranického systému v České // republice 231 // 5.1 Kořeny českého stranického systému - kontinuita či diskontinuita? 233 // 5.2 Dílčí etapy vývoje hlavních politických stran a jejich systému 235 // 5.3 Český stranický systém v teoretické perspektivě 347 // 5.4 Shrnutí 374 // 6. Praxe demokratického vládnutí a vývoj vládních koalic v ČR 379 // 6.1 Teorie koalic 381 // 6.2 Volební období 1992-1996 390 // 6.3 Volební období 1996-1998 394 // 6.4 Volební období 1998-2002 403 // 6.5 Volební období 2002-2006 408 // 6.6 Volební období 2006-2010 417 // 6.7 Volební období po sněmovních volbách 2010 424 // 7. Politická kultura v České republice 427 // 7.1 Politická kultura a behaviorální politická věda 430 // 7.2 Kritika konceptu občanské kultury 435 // 7.3 Politická kultura České republiky 442 // 7.4 Shrnutí 460 // Závěrem 465 // Seznam zkratek 471 // Summary 475 // O autorech 481 // Prameny a literatura 483 // Noviny, časopisy 514 // Příslušné zákony 514 // Elektronické zdroje 517 // Primární dokumenty 518 // Věcný rejstřík 523 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC