Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8793-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8794-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4487-2 (print)
Na trhu ojedinělá publikace se komplexně věnuje problematice fundraisingu neziskových organizací. Staví na vědeckém výstupu výzkumné činnosti v oblasti fundraisingu, je určena zejména ekonomům a fundraiserům neziskových organizací a studentům vysokých škol. V knize se dozvíte zásady a fundraisingové metody vhodné pro komunikaci s hlavními možnými podporovateli. Postupně poznáte metody iniciující individuální dárce, možnosti spolupráce s podniky a postupy při oslovování nadací, nadačních fondů a správců veřejných rozpočtů (ministerstva, kraje, obce, fondy EU). Výklad je doplněn praktickými příklady a metodickými postupy z různých oblastí působení neziskových organizací. V závěru knihy naleznete shrnutí poznatků z fundraisingu v zahraničí (zejména USA, Německo, Rakousko). Zvláštní pozornost je v knize věnována kultuře, protože kniha slouží i jako shrnutí výzkumu z dané oblasti a je využitelná pro studenty oboru Arts Management..
001485753
¦ 5 // Obsah // O hlavním autorovi...9 // Úvod, cíle, metodologie... 11 // Úvod...11 // Cíle ...12 // Metodologie...13 // 1. Podstata fundraisingu... 15 // 1.1 Teoretická východiska...15 // 1.2 Když se pojem fundraising ještě nepoužíval...25 // 1.3 Zrod fundraisingu v USA...32 // 1.4 Definice fundraisingu...34 // 1.5 Fundraiser...37 // 1.5.1 Motivace ? práci v neziskovém sektoru...40 // 1.5.2 Motivace pracovat ve prospěch druhých...42 // 1.5.3 Motivace fundraiserů v neziskovém sektoru...46 // 2. Zásady fundraisingu... 47 // 2.1 Zásada komplexnosti...47 // 2.2 Zásada začlenění...47 // 2.2.1 Fundraising pro přežití...48 // 2.2.2 Fundraising ? rozšíření a rozvoji NNO (nové projekty)...49 // 2.2.3 Fundraising ? omezení závislosti NNO na podporovatelích (více // variant zdrojů)...50 // 2.2.4 Fundraising ? budování podpory (stabilní okruh podporovatelů) .. 50 // 2.2.5 Fundraising ? vytvoření udržitelné NNO...51 // 2.3 Zásada aktivity...52 // 2.4 Zásada strategičnosti...52 // 2.5 Zásada vzdělávání okolí...58 // 2.6 Zásada pravdivosti...58 // 2.7 Zásada optimismu...63 // 2.8 Zásada poděkování...64 // 2.9 Zásada výsledku...65 // 3. Fundraising on-line... 67 // 3.1 Použitelnost www stránek...68 // 3.2 Měření návštěvnosti www stránek...71 // 4. Individuální dárci... 77 // 4.1 Význam individuálního dárcovství ve fundrasingu NNO...77 // 4.2 Budování vztahu s dárci...78 // 4.3 Principy otevřenosti, transparentnosti
a efektivity...79 // 4.4 Definice daru...80 // 4.5 Formy individuálního dárcovství...81 // 4.6 Dary a daně...83 // 4.7 Dárcovství versus sponzoring...83 // 4.8 Strategie individuálního dárcovství...84 // 4.8.1 Oslovování nových dárců...84 // 4.8.2 Motivace a udržení pravidelných dárců...85 // 4.8.3 Dělení individuálních dárců...86 // 4.8.4 Metody oslovování individuálních dárců...87 // 4.9 Adresné formy individuálního dárcovství...88 // 4.9.1 Závěť jako zvláštní forma individuálního dárcovství...88 // 4.9.2 Mecenášství...90 // 4.10 Neadresné formy individuálního dárcovství...92 // 4.10.1 Veřejné sbírky...92 // 4.10.2 Charitativní akce (benefiční akce)...98 // 4.10.3 Dražba... 100 // 4.10.4 Tombola... 102 // 4.10.5 Prodej předmětů... 103 // 4.10.6 Speciální formy dárcovských kampaní... 104 // 4.10.7 Vyhodnocování strategií individuálního dárcovství... 108 // 5. Spolupráce s podniky... 109 // 5.1 Význam podniků pro fundraising NNO... 109 // 5.2 Strategie CSR a její význam pro fundraising NNO... 111 // 5.3 Náročnost spolupráce NNO s podniky... 113 // 5.4 Zásady úspěšného firemního fundraisingu... 114 // 5.5 Dělení podnikových dárců... 116 // 5.5.1 Podniky nabízející peněžní podporu... 116 // 5.5.2 Podniky nabízející služby... 117 // 5.5.3 Podniky nabízející věcnou podporu... 119 // 5.5.4 Podniky nabízející podporu při PR nestátní neziskové // organizace... 119
5.6 Strategie firemního fundraisingu... 120 // 5.7 Sponzoring... 121 // 5.7.1 Viditelná reklama v médiích... 121 // 5.7.2 Reklama viditelná na místě svého uvedení... 122 // 5.7.3 Osobní kontakty... 122 // 5.7.4 Postup při jednání s podnikem - potenciálním sponzorem... 123 // 6. Nadace... 129 // 6.1 Stručná historie nadací... 129 // 6.2 Obnova českých nadací... 132 // 6.2.1 Nadační investiční fond... 132 // 6.2.2 Vymezení českých nadací na základě zákona 227/1997 Sb... 134 // ¦ 7 // 6.3 Co nadace podporují?... 135 // 6.4 Fundraisingové rozhodnutí NNO - výběr vhodné nadace... 139 // 6.5 Nadační fundraising - přímé oslovení nadace... 141 // 6.5.1 Struktura záměru... 142 // 6.5.2 Charakter nadační podpory... 143 // 6.6 Ukázka metodického postupu nadačního fundraisingu... 145 // 7. Samofinancování, vlastní hospodářské aktivity NNO... 151 // 7.1 Prodej vlastních výrobků a služeb... 151 // 7.2 Příjmy z vybíraných členských příspěvků... 152 // 7.3 Další možné příjmy... 152 // 7.4 Ukázka metodického postupu samofinancování NNO... 155 // 8. Sociální podnikání... 161 // 8.1 Charakteristika sociální firmy... 161 // 8.2 Standardy sociální firmy... 162 // 8.3 Podnikatelský plán jako fundraisingový nástroj sociální firmy... 164 // 8.4 Úvěr jako fundraisingová možnost... 172 // 8.5 Příklady sociálních firem... 174 // 9. Domácí veřejné rozpočty, fondy EU jako cíl fundraisingu... 177
9.1 Domácí veřejné rozpočty... 177 // 9.2 Fondy EU jako zdroj financování NNO... 179 // 9.2.1 Česká republika - programové období 2004-2006... 180 // 9.2.2 Česká republika - programové období 2007-2013... 181 // 9.2.3 Česká republika - programové období 2014-2020... 182 // 9.3 Žádost o dotace z fondů EU... 182 // 9.3.1 Dotační proces v ESF... 183 // 9.3.2 Obsah grantové žádosti... 184 // 9.3.3 Předkládání žádosti o dotační podporu... 187 // 9.3.4 Průběžná kontrola vybraných projektů... 188 // 9.4 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) // a Norska... 189 // 9.5 Program švýcarsko-české spolupráce... 193 // 9.6 Desatero přípravy grantových žádostí... 194 // 10. Fundraising v zahraničí... 199 // 10.1 Fundraising v USA... 199 // 10.2 Fundraising ve Velké Británii... 201 // 10.3 Fundraising v Německu... 203 // 10.4 Fundraising v Rakousku... 207 // 10.5 Fundraising ve Švédsku... 212 // 10.6 Fundraising v Itálii a Španělsku... 213 // 10.7 Fundraising ve Francii... 215 // 10.8 Fundraising v jiných společensko-kulturních regionech... 217 // Závěr // 221 // 8 ¦ // Summary... 225 // Literatura... 229 // Přílohy... 235 // Příloha 1 - Vzor darovací smlouvy...235 // Příloha 2 - Ukázka aukčního řádu...237 // Příloha 3 - Ukázka sponzorské smlouvy...240 // Příloha 4 - Ukázka podkladů potřebných pro žádost nadaci...244 // Příloha 5 - Ukázka žádosti sociální firmy o zdroje...249
// Příloha 6 - Formulář žádosti o úvěr u Charity Bank...253 // Přehled tabulek a obrázků... 258 // Rejstřík... 259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC