Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8264-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8267-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4482-7 (print)
Kniha je určena všem, kteří si chtějí u svého domu, chaty či chalupy vybudovat vlastní studnu. Přehledná příručka provede čtenáře problematikou povolení stavby i stavbou samotnou. Popisuje základní typy zdrojů pitné vody, jejich výhody i nevýhody a nezapomíná ani na způsoby hledání pramene či výběr vhodného čerpadla. Publikace vás také seznámí se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami a normami, jimiž je třeba se při stavbě studní řídit. Kapitola otázek a odpovědí vám rychle poradí s případnými problémy..
001485808
Obsah // // ..8 // ...9 // .10 // Úvod... // 1 Co je podzemní voda... // 1.1 Voda průlinová... // 1.2 Voda průlinovo-puklinová... // 1.3 Voda puklinová...12 // 2 Způsoby jímání podzemní vody...17 // 2.1 Studoy vrtané 17 // 2.2 Studny kopané...22 // 2.3 Horizontálníjímadla... // 2.4 Jímání pramenů... // // // ..24 // •••••••»••••••••••••• // • ••••••• ¦ // 2.5 CSN 75 5115 Jímání podzemní vody’.. // 3 Jakost podzemní vody... // // 3.1 Pitná voda není H O...29 // 3.1.1 Které nevyhovující parametry jakosti vody nás příliš neohrožují...33 // 3.1.2 Které parametry jakosti vody je vhodné upravovat...34 // 3.1.3 Které parametry jakosti vody nás mohou ohrozit...34 // i ••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••• // 4 Budujeme studnu 4.1 Kolik vody budeme potřebovat... // ••••••••••••• // // ...39 // 4.1.1 Příklady výpočtu potřeby vody... // 4.2 Kam si dáme studnu... // // // 4.3 Jakou studnu zvolit... // 4.4 Jak postupovat před hloubením studny a během něj... // 4.5 Studna jako průzkumné dílo (geologický průzkum)... // 4.6 Studna jako vodní dílo (stavba)... // 4.7 Ověření vydatnosti... // 4.8 Ověření jakosti podzemní vody... // 4.9 Vyhodnocení vybudování studny... // .-...41 // ...41 // ...44 // ...46 // ...47 // ...49 // ...52
...53 // ___54 // Obsah // 4.10 Jak vodu jímat pro své potřeby...56 // 4.10.1 Nezámrzná sachtice a podzemní přípojka... 56 // 4.10.2 Zapuštění ponorného čerpadla...56 // 4.10.3 Umístění ponorného čerpadla do profilu vrtu... 58 // 4.10.4 Ochrana ponorného čerpadla...58 // 4.10.5 Výběr ponorného čerpadla... 59 // 4.10.6 Základní zásady pro výběr ponorného čerpadla... 59 // 5 Ochrana podzemní vody...62 // 5.1 Čištění a dezinfekce vodního zdroje (studny)...62 // 5.2 Pravidelná kontrola jakosti vody...63 // Svody••••••••••*••••*•»••••••»•••••••••••••••••••••••*••(•»••«•(•»• // Lecj i s I čí t Iv d 67 // 6.1 Projekty studni... 67 // 6.1.1 Stavební předpisy...?...67 // 6.1.2 Báňské předpisy... 68 // 6.1.3 Geologické předpisy... 68 // 6.1.4 Vodohospodářské předpisy...68 // 6.2 Stavební povolení a vodoprávní řízení... 70 // 6.3 Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad... 72 // I řddy •••••tcftata*«***»*»**««*«»«»**#«*«**»*»«»#•••••••••••••••• 72 // 6.3.2 Pověřené obecní úřady... 72 // 6.3.3 Obecni úřady s rozšířenou působností...73 // 6» 3j s ké u r*ddy •••••«•••i*«*»«#«*«»7  // 6.3.5 Ústřední vodoprávní orgány... ..74 // íř 1 Vyjádřeni 7 // 6.5 Příloha č. 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb...75 // 6.6 Příloha
č. 9 vyhlášky č. 432/2001 Sb...79 // 7 Na co se lidé nejčastěji ptají...86 // 8 Slovo Závěrem aaeaaaaaaaaaaeaaaaaaaeaeaaaaaaaaaea««**aa*aeaaeaaaaa»»aaaa««aaaaaaaaaaaaaaaaaaea«aaaaaaaa««*aaaaaaaa*«aaaaaea**aaaaaa««a*aaaaa*«aaa 96 // 9 Slovníček odborných výrazů...97 // Slovo o autorovi...101 // Pouz I tá I I terdturdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaa 102 //  aj Stri ? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1 // 6 // Studny

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC