Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8873-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8874-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4603-6 (print)
Kniha je první na našem trhu, která se věnuje novým trendům v nabídce cestovního ruchu a představuje je na konkrétních příkladech ze zahraničí i z ČR. Je určena pracovníkům a podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a místních samospráv, studentům VŠ a odborným organizacím v cestovním ruchu. V první části knihy jsou stručně a přehledně uvedena teoretická východiska. Druhá část popisuje nové produkty z hlediska motivace účastníků cestovního ruchu, např. cestovní ruch dobrodružný, kulinářský, filmový, dobrovolnický, cestování za zdravím a léčbou a jiné. Ve třetí části se seznámíte s novými trendy v nabídce cestovního ruchu z pohledu nově definovaných cílových skupin, např. cestovní ruch osob se zdravotním postižením, cestovní ruch seniorů, cestování „halal“ a „košer“ nebo cestovní ruch sexuálních menšin a další. Nechte se inspirovat novými náměty, příklady a informacemi k dalšímu rozvoji cestovního ruchu..
001485851
Obsah / 5 // Obsah // 0 autorce ...9 // Úvod ...H // První část: Teoretická východiska // 1 Cestovní ruch - vymezení základních pojmů // 1.1 Definice cestovního ruchu ... 15 // 1.2 Cestovní ruch jako předmět výzkumu, nebo samostatná vědní disciplína? .. 18 // 1.3 Klasifikace cestovního ruchu ... 19 // Z Trendy ve vývoji cestovního ruchu // 2.1 Současné tendence ve vývoji cestovního ruchu ... 25 // 2.2 Masový a alternativní cestovní ruch ... 27 // Druhá část: Nové produkty z hlediska motivace účastníků // 3 Gastronomický (kulinářský) cestovní ruch (Food tourism) // 3.1 Vymezení pojmů ... 37 // 3.2 Jídlo a pití jako součást cestovního ruchu ...40 // 3.3 Členění kulinářského cestovního ruchu ...43 // 3.4 Gastronomie na seznamu kulturního dědictví UNESCO ...47 // 3.5 Podpora rozvoje gastronomického cestovního ruchu ...49 // 4 Zdravotní (léčebný) cestovní ruch (Medical tourism) // 4.1 Vymezení pojmu zdravotní cestovní ruch ... 53 // 4.2 Zdravotní cestovní ruch — motivy účasti ... 56 // 4.3 Problémy a perspektivy rozvoje zdravotního cestovního ruchu ... 59 // 4.4 Výsledky výzkumů zdravotního cestovního ruchu ... 60 // 4.5 Zdravotní cestovní ruch v České republice ...62 // 6 / Nové trendy v nabídce cestovního ruchu // 5 Dobrodružný cestovní ruch (Adventure tourism) // 5.1 Vymezení pojmu dobrodružný cestovní ruch ... 65 // 5.2 Členění dobrodružného cestovního ruchu ... 69 // 5.3 Organizovaný
dobrodružný cestovní ruch ... 74 // 6 Temný cestovní ruch (Dark tourism) // 6.1 Vymezení pojmu ... 79 // 6.2 Motivy účasti na temném cestovním ruchu na straně poptávky ... 80 // 6.3 Klasifikace temného cestovního ruchu na straně nabídky — produkty // temného cestovního ruchu ... gl // 6.4 Výsledky výzkumu v oblasti temného cestovního ruchu ... 87 // 7 Event turismus (Event tourism) // 7.1 Vymezení pojmu event turismus ... 91 // 7.2 Klasifikace eventů v cestovním ruchu ... 93 // 7.3 Charakteristika eventů podle obsahu ... 9g // 7.4 Event turismus a event marketing v cestovním ruchu ... 110 // 7.5 Dopady eventů na destinaci cestovního ruchu ... 112 // 8 Dobrovolnický cestovní ruch (Volunteer tourism) // 8.1 Vymezení pojmů ... H5 // 8.2 Vývoj dobrovolnického cestovního ruchu v České republice ... 117 // 8.3 Motivace účasti na dobrovolnickém cestovním ruchu ... 119 // 8.4 Negativní dopady dobrovolnického cestovního ruchu ... 121 // Svatební cestovní ruch (Wedding tourism. Honeymoon // tourism) // 9.1 Vymezení pojmu ... I25 // 9.2 Svatební turismus — cesty za účelem uzavření sňatku ... 127 // 9.3 Svatební turismus — svatební cesty ... 128 // 9.4 Loučení se svobodou ... 129 // 9.5 Svatební turismus v České republice ... 130 // Obsah / 7 // 10 Filmový turismus // 10.1 Vymezení pojmu filmový turismus ... 131 // 10.2 Nabídka v oblasti filmového turismu ... 133 // 10.3 Typologie filmového turisty (účastníka filmového
turismu) ... 136 // 10.4 Film jako efektivní nástroj marketingu destinace cestovního ruchu . 137 // 10.5 Produkty filmového turismu ... 140 // 11 Vesmírný cestovní ruch // 11.1 Vymezení pojmů ... 143 // 11.2 Historie vesmírného cestovního ruchu ...;... 144 // 11.3 Klasifikace vesmírného cestovního ruchu ... 145 // 11.4 Problémy vesmírného cestovního ruchu ... 148 // 11.5 Současnost a perspektivy vesmírného cestovního ruchu ... 148 // Třetí část: Nové produkty z hlediska potřeb cílových skupin // 12 Cestovní ruch seniorů a osob se zdravotním postižením // 12.1 Senioři jako cílový segment cestovního ruchu ... 153 // 12.2 Segmentace seniorů jako cílové skupiny ... 153 // 12.3 Senioři jako účastníci cestovního ruchu — základní znaky ... 156 // 12.4 Marketingová komunikace a informační zdroje ... 158 // 12.5 Nové zájmy v cestovním ruchu seniorů ... 159 // 12.6 Omezení pro cestování seniorů ... 161 // 12.7 Cestovní ruch osob se zdravotním postižením ... 162 // 12.8 Podpora cestovního ruchu seniorů a osob se zdravotním hendikepem // v Evropské unii a v České republice ... 165 // 13 Cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS // 13.1 Vymezení základních pojmů ... 169 // 13.2 LOHAS jako spotřebitelský segment ... 171 // 13.3 LOHAS a cestovní ruch ... 171 // // 8 / Nové trendy v nabídce cestovního ruchu // 14 Cestovní ruch sexuálních menšin - LGBT tourism // 14.1 Vymezení pojmů ... 177 // 14.2 Vývoj
a současný stav LGBT turismu ... 178 // 14.3 Důvody růstu LGBT turismu ... 179 // 14.4 Organizace působící v oblasti LGBT turismu ... 180 // 14.5 Výzkumy v oblasti LGBT turismu ... 181 // 15 Cestovní ruch „košer" (Kosher tourism) a „halal" (Hafal tourism) // 15.1 Košer turismus ... 183 // 15.2 Halal turismus ... 187 // Závěr ...191 // Shrnutí ...195 // Summary ... 196 // Použitá literatura ...198 // Internetové zdroje ... 207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC