Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8668-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8669-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4735-4 (print)
němčina
Konečně kniha, která se zabývá vnímavou polovinou lidí – introverty - se všemi jejich silnými stránkami a bariérami v komunikaci s druhými i sebou samými. Tato jedinečná publikace je vhodná pro všechny introvertní osobnosti, které díky ní pochopí samy sebe. Dozví se, jak skvělé jsou jejich silné stránky a přednosti, jako například vytrvalost, schopnost naslouchat nebo analytické myšlení – dovednosti, které jsou dnes potřeba více než kdy jindy. Introverti získají prověřené strategie a praktické tipy, jak řešit překážky vyplývající z jejich introvertní povahy, jak navazovat kontakty, jak jednat a vystupovat na veřejnosti. Pro extroverty kniha nabízí cenné informace pro pochopení introvertů a ukazuje, co se od nich mohou naučit – jak v soukromém, tak profesním životě. Velmi čtivá, zajímavá a dobře strukturovaná knížka obsahuje také mnoho testů, příběhů introvertních lidí či otázek a odpovědí, které vám pomohou na cestě vpřed. Využijte tuto příležitost a naučte se znát dobře sami sebe..
001485894
w // Obsah // O autorce... // 9 // Poděkování // 10 // Předmluva. // ? // Úvod: Extroverti a introverti - dva světy v jednom // 13 // ČÁST PRVNÍ // KDO JSTE. CO DOKÁŽETE. CO POTŘEBUJETE. // 1. Proč tichý?... // Co je to, prosím pěkně, tichý člověk?... // Extroverti a introverti - vznik pojmů a nově poznatky // Správná dávka lidí ... // Jste tichý člověk?... // Tabulka introverze a extroverze... // 21 // 21 // 26 // 30 // 33 // 36 // 2. Silné stránky introvertů - skrytý poklad ...40 // Přednost 1: Obezřetnost...42 // Přednost 2: Podstata...43 // Přednost 3: Soustředěnost...44 // Přednost 4: Naslouchání...45 // Přednost 5: Klid...45 // Přednost 6: Analytické myšlení ...48 // Přednost 7: Nezávislost...50 // Přednost 8: Vytrvalost...50 // OBSAH 5 // Přednost 9: Psaní (místo mluveni)...51 // Přednost 10: Empatie...52 // Jaké jsou vaše silné stránky?...»...53 // 3. Potřeby a překážky introvertů...59 // Překážka 1: Strach...61 // Překážka 2: Přehnaný důraz na detaily // Překážka 3: Přílišná stimulace ... // Překážka 4: Pasivita... // Překážka 5: Úték... // Překážka 6: Přílišný důraz na rozum .. // Překážka 7: Upozaďováni vlastní osoby ...69 // Překážka 8: Fixace ...70 // Překážka 9: Vyhýbání se kontaktu...71 // Překážka 10: Obavy z konfliktů...72 // Jaké jsou vaše překážky?...73 // ČÁST DRUHÁ // JAK DOSÁHNOUT SPOKOJENOSTI V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A ÚSPĚCHŮ V ŽIVOTĚ
PRACOVNÍM // 4. Můj dům, můj hrad - uzpůsobte si osobní život ...79 // Vnitřní sociální okruh ...79 // Hledáni partnera ...80 // Život s partnerem...85 // Život jako single introvert...92 // Přístup ? dětem...94 // 5. Pracovní život - tipy pro dosažení pozitivních změn ... 104 // Tiší lidé v týmech... 105 // Strategie řízení pro introverty...109 // Ukažte své výkony...114 // Využívání komunikačních kanálů... 118 // Pracovně na cestách ...123 // 6 SÍLA INTROVERTŮ // & S L L S // ČÁST TŘETÍ // JAK ZÍSKAT POZORNOST A BÝT SLYŠET // 6. Navazování a rozvíjení kontaktů - zkouška odvahy... 129 // Networking aneb rozvíjení sítí kontaktů...131 // Kontakty - přednosti tichých lidí...139 // Kontakty - dbejte na potřeby...150 // Kontakty v zóně pohodlí - web 2.0...155 // 7. Vyjednávání - mezí člověkem a cílem... 159 // Vyjasnění vlastní pozice ...159 // Fáze vyjednávání...163 // Přednosti introvertů při vyjednávání...165 // Překážky introvertů při vyjednávání...169 // 8. Veřejné projet-jak si ušetřit ncr>7 a studený pot... 174 // Veřejné vystupování jako vývojový projekt ...174 // Kdy lze projev považovat za úspěšný? ...175 // Příprava - příležitost a možnost ochrany...181 // Využijte v projevu své přednosti...183 // Překonejte překážky úspěšných prezentací...187 // 9. Porady a diskuse - hra podle pravidel smečky ... 196 // Velká porada - šest zásad a šest
důsledků pro introverty...197 // Vedení diskuse - jednání pro pokročilé...204 // Jak si najednáních poradit se složitými situacemi a problémovými účastníky...207 // Povolení být tichý - pohled na spokojený introvertní život...214 // Introverze - život plný intenzity!...214 // Literatura...217 // ? dalšímu studiu v tištěné podobě...217 // ? dalšímu studiu a rešerším v elektronické podobě...219 // OBSAH 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC