Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8538-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8539-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4781-1 (print)
němčina
Knížka je určena všem, kteří se chtějí snadněji a lépe učit a více si zapamatovat. Díky testu v knize zjistíte, jaký jste studijní typ a jaké metody učení jsou pro vás nejvhodnější. Dozvíte se, jak se správně motivovat, jak při učení ideálně postupovat a jak si vytvořit optimální studijní podmínky. Seznámíte se s osvědčenými technikami, jak se zorientovat v nových informacích a jak je strukturovat, s metodami rychlého čtení, myšlenkovými mapami a mnoha dalšími. Nakonec objevíte metody, díky kterým si nové poznatky vštípíte do paměti – od klasických paměťových technik, přes číselné řady až po učení ve skupině nebo videofeedback. S touto knížkou se pro vás učení nových věcí stane potěšením..
001485908
Obsah // O autorovi...7 // Předmluva...9 // Kapitola 1 // Učení podle individuálních dispozic... 11 // Co to znamená „učit se"?... 13 // Co se děje v našem mozku... 14 // Naše paměť... 15 // Nejdůležitější principy učení... 17 // Jaký způsob učení je pro vás nejvhodnější?...24 // Vyhodnocení...26 // Kapitola 2 // Správná strategie učení...33 // Jak získat motivaci... 35 // Vytyčte si cíle...35 // Všichni se chceme učit... 38 // Jsou odměny užitečné?... 39 // Jak odhadujete své šance na úspěch?... 39 // Jak si učení rozvrhnout...41 // Zhodnocení situace...42 // Sestavte si harmonogram...43 // Rozdělte si učivo do bloků...43 // Plánování přestávek...46 // Udělejte si na učení čas...48 // Jak se bránit vyrušení...49 // Stres - výhoda, nebo překážka?... 51 // Co způsobuje stres...51 // Jak předejít dlouhodobému stresu...52 // Jak překonat strach ze zkoušky...53 // Zajistěte si pro učení optimální podmínky...54 // Jídlo a pití...55 // Dostatek spánku...55 // Jak vypadá ideální místo pro učení...56 // Kapitola 3 // Získávání a strukturování nových poznatků...61 // Výběr textů: rychlé roztřídění materiálů ...63 // Techniky rychlého čtení: jak se zběžně zorientovat v textu...64 // Rychločtení...65 // Metoda SQ3R: jak proniknout do textu... 67 // Techniky zatrhávání v textu: jak text opticky strukturovat...69 // Poznámky: jak si zaznamenávat informace...70 // Myšlenková
mapa: aktivujte své dosavadní znalosti... 71 // Jak postupovat...72 // Výukové plakáty: vizualizace vědomostí... 74 // Jak postupovat... 75 // Kapitola 4 // Jak si nové poznatky vštípit do paměti...79 // ? čemu vám poslouží paměťové techniky?...81 // Technika loci: využívejte prostorové kotvy...81 // Zvolte si vhodné místo...82 // Začněte jednoduchým cvičením...82 // Využití při učení...83 // Metody řetězení: propojte si informace...84 // Řetězec asociací: propojení pojmů...84 // Technika příběhů: zapamatujte si pojmy s pomocí logiky...85 // Číselné řady:jak si zapamatovat čísla...86 // Systém číslo-symbol...86 // Systém číslo-rým...87 // Metoda klíčových slov: jak si zapamatovat slovíčka...88 // Kartičky s informacemi: jak se naučit detaily...89 // Pracujte s kartičkami systematicky...90 // Diktafon: učte se ušima...92 // Co si můžete nahrát?...92 // Jak postupovat...92 // Učení ve skupině: užitečná spolupráce...93 // Software a internet: interaktivní učení...94 // Videofeedback: optická kontrola učení...96 // Literatura...101 // Doporučená literatura...103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC