Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8616-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8617-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4782-8 (print)
němčina
Jak můžete získat větší odvahu, zbavit se obav a více si užívat života? Tato knížka vám pomůže zjistit, jak jste odvážní, jaké strachy vás blokují a jak je můžete omezit. Dozvíte se, jak posilovat svou sebedůvěru, jak získat odhodlanost k dosažení cílů, které jsou pro vás důležité, a jak s odvahou překonávat překážky a řešit problémy. Abyste dospěli k nezávislým rozhodnutím, je třeba užívat rozumu i intuice, a tato knížka vám ukáže, jak obojí propojit. Jak si stanovit konkrétní cíle, jak věci správně naplánovat a překonat vnitřní překážky při cestě k nim. Vezměte život do svých rukou a buďte svobodnější a spokojenější..
001485909
Obsah // O autorech...9 // Předmluva... 11 // Kapitola 1 // Trocha odvahy nezaškodí!... 13 // Příběhy odvahy - není odvaha jako odvaha... 15 // Odvaha v týmu... 15 // Odvaha, nebo domýšlivost?... 16 // Odvaha riskovat... 18 // Odvaha na pozadí kultury a výchovy... 19 // Odvaha a výchova...20 // Je snad všechno gender?...21 // Odvaha nad zlato...22 // Recept na odvahu...22 // Kapitola 2 // Jak jsem odvážný - analýza odvahy...27 // Moje úroveň odvahy aneb kolik odvahy mám?...29 // Test rizika a odvahy pro začátečníky...30 // Vyhodnocení: Odvážné chování, nebo riskování?...30 // Odvaha při rozhovoru...31 // Test: Jaký jste typ odvážlivce?...32 // Vyhodnocení: Typ odvážlivce...33 // Jak rozvinout své schopnosti?...33 // Kořeny naší odvahy - pohled do minulosti...34 // Cvičení: Pohled do minulosti...35 // Naše úroveň bezpečí a důvěry...35 // Cvičení: Přemýšlejte o své úrovni bezpečí a důvěry...36 // Malý krok, jak zvýšit svoji úroveň bezpečí a důvěry...36 // Ochota riskovat...37 // Nakolik je vyvinutá vaše ochota riskovat?...38 // Vyhodnocení: Ochota riskovat...39 // 5 // Obsah // Odvaha // Zaměření na nedostatky a přednosti Vnímejte své prednosti!... // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«e // 40 // 41 // Kapitola 3 // Blokády a překážky - od problému k řešení...
// Budování a posilování sebevědomí... // Test sebevědomí... // Vyhodnocení: Test sebevědomí // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a // Buďte ? sobě milosrdní! // Cvičení bez hranic: Staňte se sami sobě přítelem... // Past stereotypu - vydejte se do neznáma... // zvyku ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•¦ // Stres - zachovejte si přehled, potlačte stresory... // Vy SÍTGZ ? & /7 O ZGľtZČG í ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#•••• // Vnitřní a vnější stresory... // Cvičení: Zvládněte své vnitřní stresory... // Strach - jak ho překonat... // Juk svým sirGcfoutT ? // 45 // 47 // 48 // 48 // 49 // 50 // 50 // 51 // 53 // 54 // 55 57 // 57 // 58 // Kapitola 4 // Vize odvahy - pohled do budoucnosti...61 // Samostatně utvářejte vlastní život...63 // Najděte svou rovnováhu...64 // Rozšiřujte své možnosti jednání...64 // Test rovnováhy...65 // Vyhodnocení: Test rovnováhy...66 // Cvičení:
Moje koncepce života...66 // SíGf?V&nípľlOnt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 // Cvičení: Pohled zpět „z budoucnosti"...68 // Cvi ?&?) I Sč pj O t L rUCL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 // Učíme se od sportovců...69 // Zvyšte potěšení a chut do života...71 // Cvičení...71 // Chuť riskovat...72 // Zvídavost popohání...73 // Bludný krufa strochu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«• 74 // Budujte aktivně vlastní profesní úspěch...76 // AÁotivujt& se so mi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#•••«•••••••••••••#•••••••••••••• 77 // 6 // Od oběti ? hybateli...79 // Rozhodujte se odvážně...80 // Pět předpokladů pro rozhodování...81
Trénujte zacházení se svými strachy...82 // Kapitola 5 // Manévrovací prostor - posouvání hranic // Vnímání - co říká můj vnitřní hlas... // Emoce - odkud ? ? čemu?... // Individuální zkušenosti... // Šestý smysl... // Myšlení - co říká můj rozum?... // Moc myšlenek... // Jednání - od plánu ? činu... // Plánování vlastního vývoje... // Vnitřní nepřítel... // Individuální program odvahy! Vyvarujte se chyb... // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a // •••••••••••• // 85 // 87 // 87 // 88 88 90 92 95 // 95 // 96 // 97 99 // Literatura // 101 // Knihy z edice Poradce pro praxi...103 // Doporučená literatura...105 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC