Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8732-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4689-0 (print)
Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu směrem ke spokojenosti? Jak pochopit základní podstatu našeho fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Toto všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize, která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy, jak pracovat s naším životem. Autor-kouč kombinuje nejnovější poznatky psychologů, neurologů a koučů směrem ke spokojenému životu. Nenabízí levné postupy, ale zkoumá příčiny našeho chování a pro každého navrhuje jeho individuální plán – jeho osobní příběh..
001485916
Obsah // Úvod ... 9 // Poděkování ... 11 // Moje objevování života ... 13 // Holistický prístup k člověku ... 19 // Spokojenost jako primární cíl človeka ... 21 // Zdraví ... 22 // Rodina a osobní vztah ... 23 // Vztahy vnější ... 23 // Práce ... 23 // Koníčky, záliby ... 23 // Společnost ... 23 // 1. Základní psychologické teorie fungování člověka ... 27 // 1.1 Maslowova hierarchie potřeb ... 27 // 1.2 Neurony a vznik potřeb v psýché člověka ... 30 // 1.3 Přehled teorií potřeb z psychologického hlediska ... 33 // 1.4 Vědomí a nevědomí ... 37 // 1.4.1 Platónovo podobenství jeskyné ... 38 // 1.4.2 Sny ... 39 // 1.4.3 Symptomy ... 39 // 1.5 Model štěpení psýché dle Franze Rupperta ... 40 // 1.5.1 Zdravá část psýché a její poznávací znamení ... 41 // 1.5.2 Část psýché obsahující traumata a nenaplněné potřeby ... 42 // 1.5.3 Část psýché Já přežití a její poznávací znamení ... 47 // 1.6 Teorie vzniku traumatu dle Arthura Janova ... 51 // 1.7 Psychosomatika ... 51 // 1.8 Teorie systemických konstelací Berta Hellingera ... 52 // 1.9 Konstelace traumatu dle Franze Rupperta ... 56 // 1.10 Voice Dialogue ... 60 // 1.11 Teorie rané citové vazby (attachmentu) dle Johna Bowlbyho ... 62 // 1.11.1 Fáze formování citové vazby ... 63 // 1.11.2 Typy citové vazby ... 64 // 1.11.3 Důsledky citové vazby na vývoj osobnosti ... 65 // 1.11.4 Shrnutí teorie citové vazby a propojení s transgcncračnínii
// teoriemi ... 72 // 1.12 Koncept kontinua Jean LicdlofFovc ... 72 // 1.12.1 Kontinuum ... 73 // 1.12.2 Princip kontinua a naše společnost ... 74 // 1.12.3 Základní fungování dčtí dle teorie Konceptu kontinua ... 76 // 1.13 Transpcrsonální psychologie Stanislava Grofe ... 78 // 1.13.1 Vliv porodu na psychický vývoj jedince ... 78 // 1.13.2 Matrice porodu ... 79 // 1.13.3 Vliv císařského řezu na psychiku jedince ... 80 // 1.14 Biocncrgctika ... 80 // 1.13 Další teorie a studie ohledné fungování psýché - prenatální období // a porod ... 83 // 1.15.1 Prenatální pocity a potřeby dítěte ... 83 // 1.15.2 Vzpomínky na početí i porod ... 85 // 1.16 Shrnutí přehledu psychologických teorií fungování člověka ... 89 // 2. Potřeby člověka v různých fázích života ... 91 // 2.1 Potřeby dítěte před narozením ... 93 // 2.2 Porod ... 95 // 2.3 Období do tří měsíců po porodu ... 96 // 2.4 Období od tří měsíců do jednoho roku věku ... 99 // 2.5 Období od jednoho do tří let věku ... 100 // 2.6 Plné dětství - období mezi 4 a 7 rokem věku ... 101 // 2.7 Konec dětství a začátek puberty - období mezi 8 a 14 rokem věku ... 103 // 2.8 Pubertální období a začátek dospělosti-mezi 15 a 21 rokem věku ... 106 // 2.9 Budování samostatnosti - období od 22 do 28 let ... 108 // 2.10 Období rozvoje schopností, Kristova léta, hledání smyslu života - // od 29 do 35 let ... 112 // 2.11 Období zralosti - od 36 do 42 let
... 114 // 2.12 Období plné zralosti - od 43 do 49 let ... 115 // 2.13 Období pokročilé dospělosti - od 50 do 56 let ... 117 // 2.14 Starší dospělost - od 56 do 63 let ... 119 // 2.15 Období raného stáří - od 64 do 70 let ... 121 // 2.16 Pravé stáří - od 70 let výše ... 122 // 2.17 Shrnutí potřeb člověka v jednotlivých rážích jeho života ... 124 // 3. Fungování člověka v racionální rovině ... 125 // 3.1 Silné a slabé stránky člověka ... 125 // 3.2 Výkon člověka ... 132 // 3.3 Holistický osobní rozvoj člověka ... 137 // 3.4 Time management ... 140 // 3.4.1 Úvod do time managementu ... 140 // 3.4.2 Dvacet čtyři hodin našeho života ... 140 // 3.4.3 Time management 4. generace - základní popis ... 142 // 3.4.4 Hierarchie cílu a plánů člověka ... 147 // 3.4.5 Vlastní čas, cizí čas a jejich vliv na spokojenost ... 151 // 3.4.6 Jak rozlišit to podstatné - priority ... 152 // 3.4.7 Eiscnhowcrův princip priorit ... 154 // 3.4.8 Rozhodovací proces ... 160 // 3.4.9 Nesouhlas a možnosti rozhodování ... 163 // 3.4.10 Křivka výkonu ... 165 // 3.4.11 Plánování ... 168 // 3.4.12 Shrnutí time managementu ... 174 // 4. Praktická část-osobní příběh ... 175 // 4.1 Minulost ... 176 // 4.1.1 Můj rodokmen ... 177 // 4.1.2 Mapa mého života ... 180 // 4.1.3 Klíčová traumata a nenaplněné potřeby ... 181 // 4.1.4 Přijetí minulosti jako faktor osobního růstu ... 182 // 4.1.5 Seznam životních úspěchů ...
189 // 4.1.6 Zaprášené diamanty ... 192 // 4.1.7 Nejdůležitější lidě v mém životě ... 192 // 4.1.8 Práce s minulostí pomocí metod práce s nevědomou rovinou ... 193 // 4.1.9 Shrnutí části Minulost ... 193 // 4.2 Přítomnost ... 195 // 4.2.1 Typologie osobnosti ... 195 // 4.2.2 Sto otázek ... 196 // 4.2.3 Deset klíčových otázek ... 199 // 4.2.4 Graf miluji-nenávidím ... 200 // 4.2.5 Moje hodnoty ... 208 // 4.2.6 Můj zdravotní stav ... 212 // 4.2.7 Zdravé bydlení ... 213 // 4.2.8 Klíčové vztahy ... 213 // 4.2.9 Pohled na přítomnost prostřednictvím práce s nevědomou // rovinou ... 215 // 4.2.10 Shrnutí části Přítomnost ... 215 // 4.3 Budoucnost ... 216 // 4.3.1 Poslání ... 217 // 4.3.2 Vize ... 219 // 4.3.3 Cíle a jejich plánování ... 222 // 4.3.4 Důležití lidé na mé ceste Osobního příběhu ... 228 // 4.3.5 Pozitivní myšlení ... 231 // 4.3.6 Pohled do budoucnosti ... 232 // 4.3.7 Shrnutí části Budoucnost ... 233 // Závěr ... 235 // Doporučená literatura a filmy ... 236 // Seznam použité literatury ... 238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC