Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8732-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4689-0 (print)
Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu směrem ke spokojenosti? Jak pochopit základní podstatu našeho fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Toto všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize, která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy, jak pracovat s naším životem. Autor-kouč kombinuje nejnovější poznatky psychologů, neurologů a koučů směrem ke spokojenému životu. Nenabízí levné postupy, ale zkoumá příčiny našeho chování a pro každého navrhuje jeho individuální plán – jeho osobní příběh..
001485916
Úvod 9 // Poděkování 11 // Moje objevování života 13 // Holistický prístup k člověku 19 // Spokojenost jako primární cíl človeka 21 // Zdraví 22 // Rodina a osobní vztah 23 // Vztahy vnější 23 // Práce 23 // Koníčky, záliby 23 // Společnost 23 // 1. Základní psychologické teorie fungování člověka 27 // 1.1 Maslowova hierarchie potřeb 27 // 1.2 Neurony a vznik potřeb v psýché člověka 30 // 1.3 Přehled teorií potřeb z psychologického hlediska 33 // 1.4 Vědomí a nevědomí 37 // 1.4.1 Platónovo podobenství jeskyné 38 // 1.4.2 Sny 39 // 1.4.3 Symptomy 39 // 1.5 Model štěpení psýché dle Franze Rupperta 40 // 1.5.1 Zdravá část psýché a její poznávací znamení 41 // 1.5.2 Část psýché obsahující traumata a nenaplněné potřeby 42 // 1.5.3 Část psýché Já přežití a její poznávací znamení 47 // 1.6 Teorie vzniku traumatu dle Arthura Janova 51 // 1.7 Psychosomatika 51 // 1.8 Teorie systemických konstelací Berta Hellingera 52 // 1.9 Konstelace traumatu dle Franze Rupperta 56 // 1.10 Voice Dialogue 60 // 1.11 Teorie rané citové vazby (attachmentu) dle Johna Bowlbyho 62 // 1.11.1 Fáze formování citové vazby 63 // 1.11.2 Typy citové vazby 64 // 1.11.3 Důsledky citové vazby na vývoj osobnosti 65 // 1.11.4 Shrnutí teorie citové vazby a propojení s transgeneračními teoriemi 72 // 1.12 Koncept kontinua Jean Liedl of Fove 72 // 1.12.1 Kontinuum 73 // 1.12.2 Princip kontinua a naše společnost 74 // 1.12.3 Základní fungování dčtí dle teorie Konceptu kontinua 76 // 1.13 Transpcrsonální psychologie Stanislava Grofe 78 // 1.13.1 Vliv porodu na psychický vývoj jedince 78 // 1.13.2 Matrice porodu 79 // 1.13.3 Vliv císařského řezu na psychiku jedince 80 // 1.14 Biocnergetika 80 // 1.13 Další teorie a studie ohledné fungování psýché - prenatální období a porod 83 //
1.15.1 Prenatální pocity a potřeby dítěte 83 // 1.15.2 Vzpomínky na početí i porod 85 // 1.16 Shrnutí přehledu psychologických teorií fungování člověka 89 // 2. Potřeby člověka v různých fázích života 91 // 2.1 Potřeby dítěte před narozením 93 // 2.2 Porod 95 // 2.3 Období do tří měsíců po porodu 96 // 2.4 Období od tří měsíců do jednoho roku věku 99 // 2.5 Období od jednoho do tří let věku 100 // 2.6 Plné dětství - období mezi 4 a 7 rokem věku 101 // 2.7 Konec dětství a začátek puberty - období mezi 8 a 14 rokem věku 103 // 2.8 Pubertální období a začátek dospělosti-mezi 15 a 21 rokem věku 106 // 2.9 Budování samostatnosti - období od 22 do 28 let 108 // 2.10 Období rozvoje schopností, Kristova léta, hledání smyslu života - // od 29 do 35 let 112 // 2.11 Období zralosti - od 36 do 42 let 114 // 2.12 Období plné zralosti - od 43 do 49 let 115 // 2.13 Období pokročilé dospělosti - od 50 do 56 let 117 // 2.14 Starší dospělost - od 56 do 63 let 119 // 2.15 Období raného stáří - od 64 do 70 let 121 // 2.16 Pravé stáří - od 70 let výše 122 // 2.17 Shrnutí potřeb člověka v jednotlivých rážích jeho života 124 // 3. Fungování člověka v racionální rovině 125 // 3.1 Silné a slabé stránky člověka 125 // 3.2 Výkon člověka 132 // 3.3 Holistický osobní rozvoj člověka 137 // 3.4 Time management 140 // 3.4.1 Úvod do time managementu 140 // 3.4.2 Dvacet čtyři hodin našeho života 140 // 3.4.3 Time management 4. generace - základní popis 142 // 3.4.4 Hierarchie cílu a plánů člověka 147 // 3.4.5 Vlastní čas, cizí čas a jejich vliv na spokojenost 151 // 3.4.6 Jak rozlišit to podstatné - priority 152 // 3.4.7 Eiscnhowerův princip priorit 154 // 3.4.8 Rozhodovací proces 160 // 3.4.9 Nesouhlas a možnosti rozhodování 163 //
3.4.10 Křivka výkonu 165 // 3.4.11 Plánování 168 // 3.4.12 Shrnutí time managementu 174 // 4. Praktická část-osobní příběh 175 // 4.1 Minulost 176 // 4.1.1 Můj rodokmen 177 // 4.1.2 Mapa mého života 180 // 4.1.3 Klíčová traumata a nenaplněné potřeby 181 // 4.1.4 Přijetí minulosti jako faktor osobního růstu 182 // 4.1.5 Seznam životních úspěchů 189 // 4.1.6 Zaprášené diamanty 192 // 4.1.7 Nejdůležitější lidě v mém životě 192 // 4.1.8 Práce s minulostí pomocí metod práce s nevědomou rovinou 193 // 4.1.9 Shrnutí části Minulost 193 // 4.2 Přítomnost 195 // 4.2.1 Typologie osobnosti 195 // 4.2.2 Sto otázek 196 // 4.2.3 Deset klíčových otázek 199 // 4.2.4 Graf miluji-nenávidím 200 // 4.2.5 Moje hodnoty 208 // 4.2.6 Můj zdravotní stav 212 // 4.2.7 Zdravé bydlení 213 // 4.2.8 Klíčové vztahy 213 // 4.2.9 Pohled na přítomnost prostřednictvím práce s nevědomou // rovinou 215 // 4.2.10 Shrnutí části Přítomnost 215 // 4.3 Budoucnost 216 // 4.3.1 Poslání 217 // 4.3.2 Vize 219 // 4.3.3 Cíle a jejich plánování 222 // 4.3.4 Důležití lidé na mé ceste Osobního příběhu 228 // 4.3.5 Pozitivní myšlení 231 // 4.3.6 Pohled do budoucnosti 232 // 4.3.7 Shrnutí části Budoucnost 233 // Závěr 235 // Doporučená literatura a filmy 236 // Seznam použité literatury 238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC