Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9876-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9877-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5022-4 (print)
Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně pojatá publikace z oboru PR, s případovými studiemi, zaměřená na domácí podmínky. Je určená studentům VŠ, pracovníkům PR, tiskovým mluvčím. Představuje teoretické přístupy, popisuje specifické oblasti PR i jejich etické a legislativní hranice..
001485949
¦ 5 // Obsah // O autorce ...9 // Úvod ...10 // Public relations: trvalá součást našeho života, kterou ale zná jen málokdo.10 // Cil publikace...11 // Metodologie a struktura ...12 // Poděkování ...12 // Část I. // Historie PR - hlavní mezníky a osobnosti // 1. Public relations - vymezení a vznik pojmu... 16 // 2. Propaganda a počátky PR... 20 // 2.1 Stručná historie propagandy ...20 // 2.2 Teoretická reflexe propagandy...22 // 2.3 Vztah PR a propagandy ...24 // 2.4 Očkování proti propagandě: vytváření rezistence...26 // 2.5 PSYOPS a PSYWARS: informační a psychologická válka...27 // 3. Americká tradice a „otcové zakladatelé“ PR... 30 // 3.1 Kapitáni průmyslu, nebo loupeživí baroni?...30 // 3.2 P. T. Barnum a psychická manipulace...33 // 3.3 Ivy Lee: jeden z prvních PR profesionálů...35 // 3.4 Edward Bernays: samozvaný „otec PR" ...39 // 3.5 Doris Fleisch man nová: Bernaysova manželka a první žena v PR ...46 // 3.6 Americká propaganda v první světové válce: Creelova komise ...46 // 3.7 Další americké osobnosti PR 20. století...53 // 3.7.1 Arthur W. Page: zakladatel korporátniho PR ...53 // 3.7.2 Earl Newsom: nejen co říkat, ale co dělat ...55 // 3.7.3 lohn W. Hill: počátky public affairs ...56 // 3.7.4 Carl Byoir: advertorial)’ i front groups...57 // 4. Vznik PR v Evropě ... 59 // 5. Globální vývoj po druhé světové válce: rozvoj PR agentur ... 64 // 5.1 Profesionalizace PR ve světě - oborová sdružení,
asociace a kodexy ...65 // 6. Historie PR v českých zemích... 67 // 6.1 Konec 19. století: PR českého národního uvědoméní ...67 // 6.2 První republika: rozvoj původních českých značek a podniků...68 // 6.2.1 Baťa: komplexní filozofie značky a komunikace...69 // 6.2.2 Obchodní domy Brouk + Babka: progresivní komunikace se // zákazníky...71 // 6.2.3 Koh-i-noor: jedna z nejstarších českých značek...72 // 6.2.4 Protektorátní film: nástroj propagandy i celebrity PR...74 // 6.3 Poválečný vývoj: rozmach propagandy i počátky PR...74 // 6.3.1 Socialistická propagace: PR, nebo propaganda? // Diskuse ? terminologii...77 // 6.4 Šedesátá léta: inspirace profesionálním PR ze Západu...79 // 6.5 Doba normalizace: výchova socialistického človéka ...81 // 6.6 Devadesátá léta: skutečný nástup českého PR...83 // 6.7 Digitální PR: nová oblast v novém tisíciletí...88 // Část II. // Teorie PR - hlavní přístupy a modely // 7. Vymezení PR jako samostatného oboru ... 90 // 7.1 Dosavadní česká literatura o PR ...91 // 7.2 PR v rámci marketingového mixu...91 // 7.3 PR v kontextu společenských véd...93 // 8. Definování termínu public relations ... 95 // 8.1 Problémy se jménem: PR, korporátní, nebo strategická komunikace?...98 // 8.2 Hlavní oblasti a nástroje PR... 100 // 8.3 Rozdíl mezi reklamou a PR ... 103 // 8.3.1 Vztah PR a médií ... 105 // 8.4 Kdo PR využívá? Komerční, nekomerční a vládní organizace...
106 // 8.5 Kdo PR vytváří? In-house oddělení a agentury... 108 // 8.5.1 PR, reklamní a mediální agentury: co kdo dělá? ... 108 // 8.5.2 Významné zahraniční PR agentury a sítě ... 111 // 9. Diferenciace teoretických pohledů na PR... 113 // 9.1 Teorie excelence Gruniga a Hunta ... 114 // 9.2 Prcemanova teorie stakeholder... 116 // 9.2.1 Co je to stakeholder mapping? ... 117 // Část III. // Strategie: plánování a řízení komunikace // 10. Strategica taktiky... 120 // 10.1 Cutlipova a Centerova teorie PR: 7 C... 121 // 10.2 Analytické nástroje v PR... 122 // 10.3 Mediální monitoring a mediální analýzy... 123 // 11. Evaluace PR ... 128 // 11.1 Teoretické modely evaluace PR... 128 // 11.1.1 Proč se v PR neměří tak často jako v reklamě a v marketingu? .. 131 // 11.2 Barcelonské principy... 132 // 11.3 Metoda AVE a její kritika... 132 // 12. Nástroje public relations... 135 // 12.1 Media relations - vztahy s médii a novináři ... 135 // 12.1.1 Český mediální trh a jeho specifika ... 138 // 12.1.2 Jak probíhá mediatrénink ... 140 // 12.2 Event management - pořádání událostí... 141 // 12.3 Doporučení celebrit či názorových vůdců... 142 // 12.4 Digitální PR a sociální sítě... 143 // 12.5 Krizová komunikace... 146 // Část IV. // jednotlivé oblasti PR a jejich příklady // 13. Oblasti PR... 152 // 13.1 Interní komunikace... 152 // 13.2 Issues management... 158 // 13.3 Produktové PR... 164 // 13.4 Celebrity PR a image
making... 166 // 13.5 Korporátní PR ... 167 // 13.5.1 Budování image a důvěry v hlavní představitele organizace..167 // 13.6 Business-to-business PR... 170 // 13.7 Finanční PR a vztahy s investory... 172 // 13.8 Community relations - vztahy v místě podnikáni... 175 // 14. Public affairs a government relations - vztahy se státními představiteli // a vládou... 180 // 14.1 Public affairs v České republice... 184 // 14.2 Advocacy - obhajováni zájmů... 189 // 15. Politické PR a vládni komunikace... 191 // 16. CSR - společenská odpovědnost firem... 193 // 16.1 Cause-related marketing... 200 // 16.2 Firemní filantropie ... 201 // Část V. // PR a jeho role v občanské společnosti // 17. Důvěra veřejnosti jako základní předpoklad PR... 209 // 17.1 Třetí strany v komunikaci... 210 // 17.2 Globální výzkumy důvěryhodnosti... 210 // 18. Legislativní rámec v PR // 214 // 8 ¦ // 19. Etika v PR... 216 // 19.1 Etické kodexy PR asociací ... 217 // 19.2 Etické kodexy firem... 218 // 20. Neetické nebo manipulativní praktiky v PR... 224 // 20.1 Whitewashing ... 224 // 20.2 Front groups: manipulativní využívání občanských iniciativ... 226 // 20.3 Falešné účty a komentáře... 228 // Závěr...232 // Summary ...233 // Literatura...234 // Rejstřík...249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC