Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9119-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9120-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5090-3 (print)
angličtina
Může řízení lidských zdrojů napomáhat samotnému „podnikání firmy“? Ano, může a musí. A právě způsoby, jak toho může dosáhnout, jsou náplní této knihy. Překlad „bible“ HR business partneringu „HR From the Outside In“ je plný rad a doporučení směrujících pracovníky řízení lidských zdrojů tak, aby dokázali přinášet organizaci skutečnou hodnotu. Tato kniha vás naučí šesti klíčovým dovednostem řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým pozicionérem až po roli inovátora a integrátora HR. Zjistíte, jak rozvíjet pracovníky HR, aby fungovali jako vysoce výkonní a plnohodnotní business partneři, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů, aby přinášelo maximální hodnotu, nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti v neustále se rozšiřujícím světě pracovníků HR..
001485974
HR Business Partner -_ ss sment3J!levetbpment Centra J.O.B. - hodnocení pracovních fun Procesní a Personální Audit (PP Program 360° hodnocení Systémy odměňování a motivační syst Outplacement Onboarding // Krizový management a downsizing // DMC INTERIM MANAGEMENT // Outsourcing personálních činností Outsourcing náborových projektů Outsourcing vzdělávání // Logistika v krabičce - outsourcing řízení logistiky Obchod v krabičce - outsourcing obchodních činností // DMC TRAINING & DEVELOPMENT // Training Within Industry (TWI) // Unikátní tréninková metoda zaměněná na zvýšení kvality práce zaměstnanců, produktivity 4 neustálé zlepšování FunnelMind I // Akademie pro mistry akreditovaná MŠMT HR akademie akreditovaná MŠM Mini MBA Lean Akademie // Obchodní a marketingová akademie One-to-one & team coaching Strategické a zaměstnanecké worl shopy, programy interní komunikace // O autorech ...13 // Předmluva ? českému vydání ...14 // Řekli o knize...16 // Úvod ...25 // Komu je tato kniha určena ...25 // Struktura této knihy ...27 // Komu bychom rádi poděkovali ...28 // 1. HR příští generace ...31 // 1.1 Co firmu živí ...33 // Kontext podnikání firmy ...34 // Skupiny zaINTEresované na podnikání firmy ...35 // Firemní strategie ...37 // Řízení lidských zdrojů v tom není samo ...38 // 1.2 Co firmu živí: Nový„normál" řízení lidských zdrojů a jeho // dopady ...41 // Vlny vývoje řízení lidských
zdrojů ...41 // 1.3 Ověřte si, jak jste na tom vy sami ...47 // Závěr: Co čeká oblast řízení lidských zdrojů v budoucnu? ...48 // 2. Přístup našeho výzkumu a jeho zjištění ...49 // 2.1 Účel a vize ...49 // 2.2 BAE Systems ...50 // 2.3 Vývoj dovednostního přístupu ...52 // Změna nastává na více úrovních ...151 // Změna sleduje obecný proces ...151 // 6.4 Faktory šampióna změny ...151 // Faktor 1 : Vyvolání změny ...153 // Faktor 2: Udržení změny ...154 // 6.5 Navrhované kroky v doméně šampióna změny ...156 // Úroveň 1: Individuální změna ...157 // Úroveň 2: Změna na úrovni iniciativy ...158 // Úroveň 3: Institucionální změna ...162 // Závěr: Jak se stát šampiónem změny ...166 // 7. Inovátor a integrátor HR ...167 // 7.1 Co přesně rozumíme pojmem inovátor a integrátor HR? ...168 // Hlavní HR systémy ... 169 // Úrovně inovace a integrace ...171 // Rámec inovace a integrace ...172 // 7.2 Faktory inovátora a integrátora HR ...173 // Faktor 1: Optimalizace lidského kapitálu pomocí plánování a analýz // pracovních sil ...175 // Faktor 2: Rozvoj talentu ...177 // Stanovování standardů ...177 // Hodnoceníjednotlivců a organizací...177 // Investování do rozvoje talentu ...178 // Sledování a monitoring dovedností ...179 // Faktor 3: Utváření organizace a komunikačních postupů ...179 // Provádění auditu komunikace ...182 // Faktor 4: Pohánění výkonu ...183 // Faktor 5: Budování
značky vedení ...184 // Kodex vedení ...185 // Diferenciátory vedení...187 // Problém integrace ...188 // Závěr: Pracovníci HR jako inovátoři a integrátoři ...189 // 8. Zastánce technologií ...191 // 8.1 Co přesně rozumíme pojmem zastánce technologií? ...192 // 8.2 Faktory zastánce technologií ...195 // Faktor 1 : Zvyšování užitku HR činností prostřednictvím technologií .195 // Faktor 2: Využívání nástrojů sociálních médií ...198 // Faktor 3: Propojování lidí pomocí technologií ...200 // Vyhledávání klíčových informací o trhu ...202 // Vnášení důležitých informací z trhu do firmy ...203 // Eliminace informacís nízkou hodnotou ...204 // Šíření informací napříč organizací ...204 // Využívání informací při rozhodování a následných krocích ...206 // Budování externí značky ...207 // Závěr: Pracovníci HR jako zastánci technologií ...208 // 9. Co udělat pro další rozvoj své kariéry v HR // 209 // 9.1 // Rozvoj jednotlivce ... // Krok 1 : Staňte se pány své kariéry ... // Krok 2: Poznejte sami sebe ... // Krok 3: Definujte svou značku ... // Krok 4: Zhodnoťte své silné a slabé stránky ... // Krok 5: Vytvářejte příležitosti pro další růst ... // Krok 6: Realizujte projekty a provádějte experimenty ... // Krok 7: Zhodnoťte dosažený stav a upravte své kroky pro další rozvoj // 210 // 211 // 211 // 212 // 216 // 217 // 221 // 222 // 9.2 Vedoucí pracovník řízení lidských
zdrojů: Utváření kompetentních // týmů ...223 // Standardy výkonu ...224 // Napojení rozvoje na výkon ...224 // Zpětná vazba a rozvoj týmů ...225 // Akademie HR ...226 // Akční učení a výuková řešení ...227 // Learning Partnership ...228 // Rebranding řízení lidských zdrojů ...229 // Závěr: Rozvoj řízení lidských zdrojů // 230 // 10. Efektivní oddělení řízení lidských zdrojů ...231 // 10.1 Prudential PLC ...231 // 10.2 Accenture ...232 // 10.3 Co ukázal náš výzkum, pokud jde o fungování oddělení HR ...234 // 1. zjištění: Skutečný příjemce hodnoty vytvářené oddělením HR ...235 // 2. zjištění: Zaměření oddělení HR ...237 // 10.4 Jak vytvořit efektivní oddělení HR ...241 // Vytvořte business plán řízení lidských zdrojů ...241 // Krok 1: Definujte kontext podnikání ...242 // Krok 2: Formulujte vizi HR ...243 // Krok 3: Specifikujte výstupy ...243 // Krok 4: Proveďte investice do HR ...243 // Krok 5: Vytvořte strukturu a pravidlo řízení HR ...243 // Krok 6: Připravte akční plány ...244 // Krok 7: Zajistěte potřebné dovednosti HR ...244 // Dolaďte vnitřní organizaci svého oddělení HR ...244 // Definujte základní možnosti organizačního uspořádání ...245 // Slaďte uspořádání HR se strukturou společnosti ...247 // Uzpůsobte organizaci potřebě převádět znalosti HR do produktivity klientů ... 248 // Vyjasněte zodpovědnost každé HR role ...248 // Připravte dohodu
o spolupráci mezi jednotlivými rolemi řízení // lidských zdrojů ...249 // Poskytujte dobré analýzy HR ...249 // Řiďte lidské zdroje uvnitř řízení lidských zdrojů ...250 // Závěr: Přínosné oddělení HR ...252 // 11.0 čem to je? Co z toho vyplývá? A co ted? ...253 // 11.10 čem to je? Nejzajímavější poznatky tohoto výzkumu ...253 // 11.2 Co z toho vyplývá? Dopady na HR ...257 // 11.3 A co ted? Kam HR směřuje? ...258 // Závěr: Další utváření oblasti HR // 263 // Dodatek A // Několik nápadů pro další rozvoj dovedností pracovníků HR // 265 // Manuál dalšího rozvoje podle studie HRCS ...265 // Strategický pozicionér ...265 // Důvěryhodný iniciátor ...267 // Tvůrce předpokladů úspěchu ...269 // Šampión změny ...271 // Inovátora integrátor HR ...272 // Zastánce technologií ...275 // Dodatek ? // Zhodnocení vlastních dovedností...277 // Dodatek C // Podpora rozvoje: Vzdělávání v oblasti HR ...285 // Poznámky ...289 // Kapitola 1 ...289 // Kapitola 2 ...289 // Kapitola 3 ...292 // Kapitola 4 ...293 // Kapitola 5 ...294 // Kapitola 6 ...296 // Kapitola 7 ...297 // Kapitola 8 ...298 // Kapitola 9 ...298 // Kapitola 10 ...299 // Kapitola 11 ...302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC